Skolestart: Så mange skoleelever glemmer trafikreglerne

Det er ikke kun de helt nye skolebørn, du skal holde øje med i trafikken. Mere end hver fjerde elev krydser vejen til deres skole udenom fodgængerfeltet, fortæller nye tal.Skal nye skoleelever lære, hvordan de krydser gaden, så bør de i hvert fjerde tilfælde ikke skele til ældre skolebørn.

Omkring hver fjerde skoleelev krydser nemlig vejen ved skolen uden at se sig for eller uden at krydse via fodgængerfeltet. Det står at læse i ny undersøgelse udført af Applus Bilsyn blandt 2.277 bilister.

Børn uforudsigelige trafikanter
“Det er interessant at lytte til bilisternes erfaringer, fordi de dagligt sidder på første parket med udsyn til hvilke scenarier, der udspiller sig i trafikken. Set i det perspektiv giver undersøgelsen en klar indikation af, at mange børn – ikke kun de alleryngste i 0. og 1. klasse, men også de ældre – optræder irregulært og spontant i trafikken. Skolernes mange bløde trafikanter risikerer dermed at blive blødende trafikanter, især når vi sammenholder det med, at hver tredje bilist kører for hurtigt i skoleområder,” siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Billedtekst:
Mere end hver fjerde elev krydser vejen til deres skole udenom fodgængerfeltet, fortæller ny undersøgelse.

Læs mere her

Skolestart i august: Hver tredje cyklist tager fodgængerfeltet

Skolebørn skal ikke kun holde øje med bilister i trafikken. Masser af cyklister ser stort på trafikreglerne og kan ramme dit barn, viser ny undersøgelse.Selvom de fleste forældre nok kan blive enige om, at det først og fremmest er frygten for, at deres barn skal blive ramt af en bilist, der præger dem, så bør de bestemt også holde øje med cyklister.

Ny undersøgelse gennemført af Applus Bilsyn blandt 2.277 bilister, giver et billede af, at også cyklister bør stramme op på sikkerheden i trafikken.

35 procent af bilisterne oplyser, at de inden for den seneste måned har oplevet cyklister, der stadig træder i pedalerne gennem fodgængerfeltet til skolen. 27 procent vurderer, at cyklister ikke tager hensyn til fodgængerfeltet.

“Selvom der er tale om en undersøgelse blandt bilister og ikke cyklister, så giver oplysningerne stadig et klart billede af, at mange cyklister også cykler i skolernes fodgængerfelter. Udover at det kan genere fodgængerne, så er det også farligt for cyklisterne selv. De udsætter nemlig også sig selv for fare, fordi bilister typisk ikke forventer cyklister der, hvor fodgængerne er,” siger Per V. Rasmussen, adm. direktør hos Applus Bilsyn.

Billedtekst:
HUSK AT TRÆKKE: Ifølge bilister i ny undersøgelse kører hver tredje cyklist igennem fodgængerfeltet ved skoler.

Læs mere her

66.000 nye skolebørn – hver tredje bilist kører for hurtigt ved skoler

Mens 66.000 nye skoleelever begynder i skolen, viser undersøgelse, at godt hver tredje bilist kører for hurtigt ved skoler.Skal dit barn til at begynde i skole, er du sikkert godt i gang med at genopfriske trafikreglerne. Og det er der god grund til.

Ny undersøgelse foretaget af Applus Bilsyn blandt 2.277 bilister indikerer, at mange bilister desværre har et lidt for afslappet forhold til trafikreglerne omkring folkeskolerne.

39 procent af de adspurgte svarer, at de 'inden for den seneste måned har oplevet, at bilister kører for hurtigt omkring skoler'. 23 procent har oplevet, at bilister ikke stopper ved fodgængerfeltet.

Sænk farten
“Tallene giver et fingerpeg om, at for mange bilister har for travlt. Vi opfordrer til, at folk overholder hastighedsgrænsen, især ved skoler. Nye skoleelever er ofte ikke helt fortrolige med trafikreglerne, og løber et barn pludselig over vejen, så er det vigtigt at kunne bremse med det samme. Bremselængden forøges markant ved blot 10 km mere i timen,” siger Per V. Rasmussen, adm. direktør hos Applus Bilsyn.

Tjek bremserne
Danskernes gennemsnitsbil er knap ni år gammel og har typisk flere fejl på bl.a. bremserne end nyere biler. Er bilen ikke nysynet, risikerer den ikke at bremse hurtigt.

“Er ens bil ældre, er det altid en god idé at få en TilstandsAttest. I den forbindelse rådgiver vi kunderne om bilens generelle sikkerhed og hvilke ting på bilen, der bør skiftes ud, hvis bilen skal køre sikkert i trafikken,” fortæller Per V. Rasmussen.

Kun 3 procent mener, at bilisterne ikke respekterer skolepatruljerne.

Billedtekst:
Kører du forbi skoleområder, så hold igen med farten. Yngre skolebørn er ofte spontane, og derfor er det vigtigt at kunne bremse hurtigt.

Læs mere her

Pak bilen rigtigt og tjek den før ferien

$(document).ready(function() { $(“a.oembed”).oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); });
Continental har produceret en kort videofilm med tips til bilisterne, hvor den tidligere racerkører John Nielsen sammen med foredragsholder Mette Bloch viser, hvordan man pakker bilen rigtigt før ferien – og hvordan forkert lufttryk gør det sværere at styre den feriepakkede bil. Filmen ligger på Youtube og gennemgår de gode råd på få minutter.Inden du og familien sætter jer i den feriepakkede bil, har motorsports-eksperten John Nielsen og foredragsholderen Mette Bloch nogle gode råd til, hvordan I kommer sikkert af sted. Det handler især om at pakke bilen rigtigt, så man for eksempel ikke får løse genstande i nakken ved hårde opbremsninger samt om at køre med det rette lufttryk.

I en kort videofilm, som Continental Dæk Danmark A/S har produceret med en håndfuld vigtige råd til bilisterne, viser John Nielsen og Mette Bloch, hvor svært det er at styre en typisk familiebil med forkert lufttryk.

– Folk glemmer ofte, at en feriepakket bil er noget tungere, end når den bruges til hverdag. Derfor skal lufttrykket også højere op. En Skoda Octavia, der anvendes som eksempel i filmen, kører til dagligt med et tryk på 2,2 bar, men når den er fuldt lastet, skal trykket faktisk helt op på 3,2. Med filmen vil vi gerne vise, hvor svært det kan være at styre en bil med for lavt lufttryk, siger Georg Nielsen, adm. direktør for Continental Dæk Danmark A/S.

Lufttrykket er afgørende for sikkerheden
John Nielsen påpeger, at det er let at finde ud af, hvilket lufttryk, man skal køre med, så bilens egenskaber ikke forringes unødigt, når den er fyldt med passagerer og bagage.
– Det lufttryk, fabrikanten anbefaler, står i brændstofdækslet eller på dørstolpen. Og på stort set alle tankstationer kan du med en lufttrykmåler nemt tjekke trykket i dine dæk og enten pumpe mere luft i eller lukke luft ud.

I filmen, der ligger på Youtube, tager John Nielsen og Mette Bloch en tur på FDM Sjællandsringen, hvor de først kører banen igennem med bilens normale lufttryk, der skal være 2,2 bar, og derefter med det tryk, som en feriepakket bil kræver, nemlig 3,2 bar. Forskellen er tydelige.
– Med 2,2 bar er det lige før, at dækkene bliver vredet af fælgene, når jeg laver en undvigemanøvre, og bagenden svinger voldsomt ud. Med 3,2 bar er det et helt andet indtryk, man har bag rattet. Bilen suser uden videre gennem kurverne, og man mister på intet tidspunktet grebet om den, siger John Nielsen, der kommenterer situationerne i bilen, hvor kameraer følger dækket på tæt hold.

Du kan også mærke på pengepungen, hvis du kører med forkert lufttryk. Lavt lufttryk på en feriepakket bil betyder, at du bruger op til 10 % mere brændstof. Og samtidig skærer du op til 40 % af dine dæks levetid. Lufttrykket og dækkenes tilstand i øvrigt betyder meget for sikkerhed og komfort, lyder det fra Continental, der generelt opfordrer til, at man kører forbi sit autoværksted eller dækcenter, hvis man er usikker på, om bilen er klar til ferien.

Pak bilen ordentligt
Endelig skal bilen pakkes forsvarligt. Mette Bloch har disse råd, når du pakker bilen:
– Få de tunge ting så langt ned og så langt frem i bagagerummet som muligt. Bagefter kan du fylde op med de mindre og lettere ting. Og sørg for at få pakket det hele ned under hattehylden, så det ligger forsvarligt, og ingen får noget i nakken.

FAKTA:

Gør bilen klar til ferien
• Der skal selvfølgelig være nok olie på. Og tag gerne en ekstra dunk med.
• Alle lygter skal virke, så du kan se og selv blive set.
• Det er også en god idé at pudse ruderne udvendigt og indvendigt, så udsynet også er i orden.
• Husk at fylde sprinklervæske på og at tjekke gummiet på vinduesviskerne.
• Bremser, oliefilter, kølervæske og aircondition – er der styr på det
• Advarselstrekant og sikkerhedsveste (til alle) er et krav i nogle lande – og altid godt at have med.
• Reservehjul – skal også have det rette lufttryk. Er bilen udstyret med lappekit, så tjek hellere, at det er klar til brug.
• Tjek, at alle dokumenter og mærkater er i orden – forsikring, miljøzoner med videre.

Læs mere her

Bosch og TomTom partnere om innovativ kortlægningsteknologi for automatiseret kørsel

$(document).ready(function() { $(“a.oembed”).oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); });
Højpræcisionskort er absolut nødvendige til automatiseret kørsel. Bosch bruger kort fra TomTom i sine automatiserede testkøretøjer. Motorveje og motorvejslignende veje i Tyskland skal digitaliseres for automa-tiseret kørsel inden udgangen af 2015. Kort til højautomatiseret kørsel kræver decimeters nøjagtighed. Samarbejde vil resultere i innovative koncepter for billokaliseringUdviklingen af automatiseret kørsel er et puslespil med mange brikker. Sam-men med den hollandske kort- og trafikinformationsudbyder TomTom kommer Bosch tættere på det komplette billede. Begge virksomheder har aftalt at samar-bejde om kortdata til højautomatiseret kørsel. TomTom udarbejder kortene, mens Bosch ud fra systemudviklingsarbejdet definerer krav til nøjagtighed og indhold. Bosch bruger allerede kortene til testkørsel med sine automatiserede testkøretø-jer på motorvej A81 i Tyskland og i USA (I280). ”Kun med meget nøjagtige kort kan vi køre automatiseret på motorvejen fra 2020”, siger Dr. Dirk Hoheisel fra le-delsen hos Bosch og fremhæver således samarbejdets betydning. ”Inden ud-gangen af 2015 vil vi have nye, meget nøjagtige kort over alle motorveje og mo-torvejslignende veje i Tyskland for automatiseret kørsel”, siger Jan Maarten de Vries, Vice President Automotive fra TomTom. Vejdækningen vil efterfølgende blive udvidet til resten af Europa og Nordamerika.

Flere kortlag og klart større nøjagtighed
Kort til højautomatiseret kørsel adskiller sig primært på to punkter fra kort til nu-værende navigationssystemer. For det første er nøjagtigheden markant højere – ned til decimeterpræcision, og for det andet består kortmaterialet til højautomati-seret kørsel af mange lag. Det traditionelle basisnavigationslag anvendes til at beregne ruten fra A til B inkl. rækkefølgen af de veje, der skal køres på. Ved hjælp af lokaliseringslaget beregner en automatiseret bil sin nøjagtige position i en vognbane. Den sammenligner f.eks. informationer om objekter, den har mod-taget via omgivelsessensorerne, med de tilsvarende informationer i lokalisering-slaget. Derved bestemmer bilen sin relative position i forhold til disse objekter. Planlægningslaget, der ligger derover, indeholder ikke kun attributter som vogn-baneafmærkninger, trafikskilte eller fartbegrænsninger, men også 3D-informationer om vejgeometri inkl. kurver og hældninger. Ved hjælp af planlægningslaget kan en automatisk kørende bil f.eks. bestemme, hvornår den skal skifte vognbane.

Det er vigtigt for sikkerhed og komfort ved højautomatiseret kørsel, at kortmaterialet ajourføres. De seneste informationer om bilkøer, ulykker, vejarbejde eller fartbegrænsninger skal være til rådighed for den højautomatiserede bil i rette tid. Kun derved kan bilen vælge den bedste proaktive kørestrategi. Bosch og TomTom satser her på flere elementer for at holde kortdataene up to date:
TomTom’s kortlægningsflåde vil fortsat være regelmæssigt i trafikken og nøjagtig kortlægge nye veje og ruter. For også at registrere kortsigtede ændringer i vejbil-ledet som bilkøer eller nye vejskilte planlægger TomTom og Bosch at anvende andre bilflåder med de nødvendige sensorer. Informationer om ændrede vejfor-hold, der er indsamlet på denne måde, vil blive overført til en server, verificeret og registreret i den digitale kortdatabase. Det opdaterede kort vil så blive leveret til en højautomatiseret bil, der således får trafikinformationer, der går ud over sensorernes rækkevidde.

Udvidelse af det eksisterende, succesfulde partnerskab
For Bosch og TomTom betyder samarbejdet om kort til højautomatiseret kørsel en udvidelse af det allerede eksisterende, succesfulde partnerskab. TomTom le-verer også dynamiske kortinformationer via en serverforbindelse til Connected Horizon fra Bosch – dog uden lokaliseringslag. Connected Horizon gør det såle-des muligt at forudsige vejen forude og tilpasse kørestrategien derefter. Denne løsning blev demonstreret for første gang i 2014 på IAA Commercial Vehicles i Hannover. Systemet registrerer tidligt potentielle farlige steder bag bjergtoppe el-ler starten på en bilkø og reducerer automatisk bilens hastighed i god tid. Derved reduceres risikoen for påkørselsuheld betydeligt. Desuden opnås der en mere regelmæssig kørsel, der samtidig øger bilens komfort og effektivitet.

Læs mere her

Varevognens dæk kræver lige så stor opmærksomhed som personbilens

Varevogne har typisk en højere totalvægt end personbiler. Derfor skal dækkene også være kraftigere. Continental tilbyder tre dækserier, der er udviklet specielt til varevogneEn varevogn bremser og styrer ikke bedre end en personbil. Derfor skal varevognen ligesom personbilen have de dæk, der passer til årstiden og til kørselsbehovet.
– Når vi taler varevogne, er der nok en tendens til, at folk er mindre opmærksomme på dækkene, end hvis det er personbiler. Måske fordi føreren i mange tilfælde ikke selv ejer varevognen. Men sikkerheden er jo lige vigtig uanset biltype og ejerskab, fastslår Georg Nielsen, adm. direktør hos Continental Dæk Danmark A/S.

Behov for kraftige dæk
Varevogne har typisk en højere totalvægt end personbiler. Derfor skal dækkene også være kraftigere. Continental tilbyder tre dækserier, der er udviklet specielt til varevogne: ContiVanContact 100, ContiVanContact 200 (sommerdæk) VancoEco (økodæk) og vinterdækket VanContactWinter. Georg Nielsen:
– ContiVanContact 100 er det kraftigste med hensyn til mønsterudformning og dybde. Mønstret er stenafvisende, hvilket er årsagen til en lang levetid også ved kørsel på byggepladser.
– ContiVanContact 200 er lidt finere i mønstret og decideret beregnet til brug på asfalteret vej. Det er et meget støjsvagt dæk og bruges derfor ofte til institutionsbiler og minibusser, siger Georg Nielsen.

VancoEco har en ekstra lav rullemodstand og får derfor bilen til at køre længere på literen og bidrager dermed til et lavere udslip af CO2. Det er typisk fabriksmonteret på varevogne. Trods den lave rullemodstand har VancoEco en kort standselængde, også på våd vej.

Lufttryk skal være højt
– Continentals varevognsdæk kan holde til en større belastning, fordi de er produceret med kraftigere sider og stærkere bæltelag end personvognsdæk, påpeger Georg Nielsen. Og så er de bygget til et højere lufttryk, da det jo er luften, der skal bære den ekstra vægt op til 3,5 tons.

Netop lufttrykket betyder meget og bør have førerens opmærksomhed, bemærker Georg Nielsen, som anbefaler at tjekke det, når man alligevel tanker brændstof. Korrekt lufttryk forlænger dækkets levetid, mindsker forbruget af brændstof og gavner økonomien.
– Så det er ikke bare vigtigt at køre med specifikke varevognsdæk, men også at have det korrekte, høje lufttryk. Kører du med for lidt lufttryk i en varevogn, der er læsset op til 3,5 tons, og du pludselig skal bremse eller undvige, får du alvorlige problemer, fordi bilen i den situation er svær at styre, påpeger Georg Nielsen.

Tjek belastningen
Endnu et punkt, man ifølge Georg Nielsen skal være opmærksom på, når man kører varevogn, er dækkets belastningsindeks.
– Skal du skifte dæk, skal du sikre dig, at dækket både har den rette størrelse og det rette belastningsindeks. Begge dele står på siden af dækket. For eksempel er størrelsen angivet til 235/65/R16, hvorefter der fx står 109/107 R. Koden 109/107 angiver, hvor mange kilo, hvert dæk må bære, og ”R” er koden for den maksimale hastighed, dækket er bygget til. Derfor et det vigtigt at fortsætte med det belastningsindeks, som er angivet på de dæk, som bilen er ”født” med. Er du i tvivl kan du få hjælp hos en forhandler, siger Georg Nielsen.

Læs mere her

Kom bag rattet af den nye Ford Mustang V8 på Silverstone-racerbanen i fantastisk interaktiv video

Alle kan nu få fornemmelsen af, hvordan det er at køre den nye Ford Mustang V8 på en af de mest legendariske racerbaner i verden, Silverstone i England. En interaktiv video med et utal af perspektiver giver en fornemmelse, der næsten svarer til at sidde bag rattet af den nye sportsvogn, og man bestemmer selv kameraets vinkel – fra kameraer i kabinen til kameraer på kofangeren og på en helikopterForestil dig at sidde bag rattet af en bil, der kører en omgang for fuld udblæsning på den berømte og krævende Silverstone-racebane i England. Forestil dig så, at bilen du sidder bag rattet af på banen er den nye Ford Mustang V8 Fastback, en fantastisk sportsvogn med 5-liters motor og 418 hk.

Det er næsten som at være der selv, at styre den stærke og muskuløse Mustang rundt på banen, i en ny og innovativ video med en høj grad af interaktivitet, som Ford har produceret for at give alle en smag af, hvordan det er at mestre den nye Mustang på en udfordrende racerbane.

Den 80 sekunder lange interaktive video med mulighed for at vælge mellem en lang række perspektiver og vinkler er optaget på blot en enkelt dag med seks GoPro-kameraer. Seeren kan aktivt skifte mellem forskellige kameraer, rotere kameraet og ændre perspektiv – der er kameraer i kabinen, på bilen og endda over bilen i helikopterperspektiv. Det er næsten som selv at være bag rattet, og man får følelsen af, at man kan mærke hvordan bilen opfører sig ved høj fart i de skarpe sving, og når racerkøreren Paul Swift fyrer den stærke V8-motor af, kan man aflæse både omdrejninger og fart på en instrumentering på skærmen, og på et display kan man se, hvor langt man er nået på Silverstone-racerbanen. Det hele styres med musen eller tastaturet.

”Vores mål med den interaktive video er at give alle muligheden for at opleve en Mustang V8 i høj fart på en fantastisk racerbane. Det der gør videoen unik er seerne mulighed for at være i fuld kontrol over synsvinklen – man kan se i alle retninger, som var man selv bag rattet af Mustang, og i det næste øjeblik kan man skifte til dronekameraet, tjekke hastigheden eller se omdrejningstallet. Det er en totaloplevelse, som gør at man virkelig kan dykke ned i videoen”, siger Mark Truby, Ford Europas vicepræsident for Communications & Public Affairs,

Mustang-filmen er klippet og bearbejdet for at give en perfekt oplevelse med glidende overgange og en konstant panoramafornemmelse.

”Jeg har aldrig før set en 360 graders film i så høj en kvalitet før – det er virkelig som selv at være i bilen. Jeg ville rigtig gerne fortælle, hvordan vi har lavet den, men jeg har svoret på, at jeg aldrig afslører det!” fortæller den professionelle racerkører Paul Swift om oplevelserne med at skyde filmen på den 2,6 kilometer lange F1-racerbane.

Den interaktive Mustang-video ligger klar til at give en stor oplevelse her, og en mere simpel udgave af videoen kan også findes på YouTube.

Den nye Ford Mustang kommer til Danmark i august som både Fastback og Convertible, og den fås med 2,3-liters EcoBoost-motor med 314 hk og filmens V8-motor med hele 418 hk. Priserne starter ved 615.000 kr.

*360° functionality is not supported by all Internet browsers and operating systems, and performance is dependent on a strong Internet connection. If your computer or mobile device does not support the video watch it onYouTube

Læs mere her

Ford klar med priser på fuldt Mondeo-motorprogram

Mondeo har den store mellemklasses mest omfattende motorprogram – fra klassens mest økonomiske med 27,8 km/l over den prisvindende tre-cylindrede 1-liters EcoBoost-motor til den stærke TDCi-dieselmotor med AWD-firehjulstrækEfter introduktionen i januar har den nye Mondeo allerede fået rigtig godt tag i markedet, og da Ford nu er klar med et fuldt og meget omfattende motorprogram, er der grund til at tro, at Mondeo for alvor kan slå sin position fast som en af den store mellemklasses mest populære biler. Kombiner det store motorprogram med to karrosserivarianter, sedan og stationcar, og det sikkert, at der er en Mondeo for ethvert behov – og til enhver lyst.

Topmoderne og brændstoføkonomisk er nøgleordene for det mest omfattende motorprogram nogensinde i Mondeo. Mens mange bilmærker tilbyder et lille motorprogram næsten uden spændvidde, så er Ford i stand til at levere Mondeo med en lang række motorer, om det så er den ekstremt brændstoføkonomiske ECOnetic-dieseludgave med lige så ekstremt lav CO2-udledning i stationcarform til den krævende firmabilist eller det er den dynamiske og hurtige sedanvariant med EcoBoost-benzinmotor med langt over 200 hk til entusiasten.

Unik og prisvindende

Mondeo er den eneste bil i sin klasse, der fås med en tre-cylindret motor. Det var utænkeligt for blot få år siden, at en så stor bil kunne udstyres med en motor på 1 liter med kun tre cylindre, men Fords teknologiske kunnen og den prisvindende motors fornemme manerer og fine kraftoverskud gør, at man ikke er i tvivl om løsningen med den lille motor, når man sætter sig bag rattet af Mondeo 1,0 EcoBoost med 125 hk. 170 Nm sikrer et godt afsæt, og med en topfart på 200 km/t (sedan) bliver man aldrig ladt i stikken. Med et gennemsnitsforbrug ifølge EU-normen på 19,6 km/l og en CO2-udledning på 119 gram/km er økonomien på plads, og start-stop-system er naturligvis standard – i alle udgaver af Mondeo. Priserne for Mondeo 1,0 EcoBoost Trend starter ved 365.600 kr. inkl. Stylingpakke 1.

Modelprogrammet byder på hele fire EcoBoost-benzinmotorer. Over 1,0 EcoBoost findes 1,5 EcoBoost med 160 hk, 2,0 EcoBoost med 203 hk og 2,0 EcoBoost med hele 240 hk. Den smidige 1,5 EcoBoost fås både med manuel gearkasse med seks trin og med automatgearkasse med seks trin (merpris blot 25.000 kr. i Titanium), mens de to EcoBoost-motorer på 2 liter begge er udstyret med automatgear som standard.
Med 240 hk er Mondeo en på alle måder stærk og dynamisk partner: 0-100 km/t er overstået på kun 8 sekunder, og topfarten er 235 km/t.

Bedst i klassen – 27,8 km/l og 94 gram CO2

Et så lavt brændstofforbrug som muligt og en så lav CO2-udledning som muligt er nøgleord for mange firmabilister, og Mondeo er i den nye ECOnetic-udgave med TDCi-dieselmotor intet mindre end klassens mest brændstoføkonomiske – og dermed også bilen med det laveste CO2-udslip. I kraft af en lang række teknologier og en særdeles letløbende TDCi-dieselmotor på 1,5 eller 1,6 liter med 120 og 115 hk opnår Mondeo ECOnetic et imponerende lavt forbrug: 27,8 km/l. CO2-udledningen er samtidig på blot 94 gram/km, hvilket er sammenligneligt med tallene for langt mindre biler. ECOnetic-ejere slipper med kun 1.040 kr. i halvårlig grøn ejerafgift, og med en startpris på 403.600 kr. er Mondeo ECOnetic et af klassens stærkeste kort.

Apropos styrke: på dieselsiden fås den nye Mondeo med yderligere hele fire TDCi-motorer. 1,5 TDCi med 120 hk, 2,0 TDCi med 150 hk, 2,0 TDCi med 180 hk og endelig den nye 2,0 TDCi med bi-turbo og en høj ydelse på 210 hk.

Især den nye TDCi med bi-turbo vil imponere selv de mest krævende bilister. De 210 hk fremkommer i kraft af to turboer i forskellig størrelse og med overlappende effekt.
Ikke alene vil et moment på 450 Nm fra 2.000 o/min vække opsigt, også motorens nøjsomhed – 20,8 km/l og 124 gram CO2/km – gør den for alvor attraktiv; overlegen og økonomisk på samme tid. Mondeo 2,0 TDCi bi-turbo Titanium har automatgearkassen PowerShift som standard, og den fås til priser fra 556.000 kr.

For første gang med træk på alle fire

Der kan være gode grunde til at vælge en bil med firehjulstræk: ønsket om ekstra vejgreb i alle situationer eller måske behov for ekstra stabilitet til at køre med en stor trailer. For første gang nogensinde introducerer Ford nu Mondeo med firehjulstræk, det intelligente og situationsafhængige AWD, der tilpasser sig underlag og kørestil. AWD-systemet måler hvert 16. millisekund hjulenes stilling og greb, og på blot 100 millisekunder kan der overføres kræfter mellem hjulene. Systemet skifter helt umærkeligt mellem træk på for- og firehjulstræk.

På det danske marked fås AWD i kombination med den stærke dieselmotor 2,0 TDCi med 180 og automatgearkassen PowerShift, og det gør Mondeo AWD til en både sikker, økonomisk og yderst komfortabel bil. Merprisen for AWD er 38.000 kr.

Populariteten for den nye Mondeo skyldes ikke alene det smukke ydre med dynamiske One Ford-linjer, men i høj grad også de mange innovative teknologier, fx de for Mondeo unikke seleairbags, der giver de yderste bagsædepassagerer ekstra beskyttelse (merpris 4.000 kr.), dynamiske LED-forlygter (merpris 24.000 kr.), og en komfortabel og lækker førerplads med mulighed for det avancerede og brugervenlige betjeningssystem Ford SYNC II med stemmestyring og automatisk nødopkald.

Læs mere her

Hver anden vil måle sommerpromillen i bilen

Alkoholtestere kan hjælpe bilister med at holde styr på promillen om sommeren, hvor der er ekstra mange spritulykker. Hver anden bilist ønsker engangsalkoholtestere i bilen, viser undersøgelse.Grillfest i sommerhuset, hygge på havnen samt diverse sommerarrangementer rundt om i Danmark.

Danskerne har i disse uger masser af lejligheder til at finde vin, øl og alkohol frem.

Men selvom sommeren er en af de perioder i løbet af året med flest alkoholrelaterede færdselsuheld, er det bestemt muligt at undgå spritkørsel, bl.a. ved at teste sig selv med en alkoholtester, hvis man har drukket.

Og netop hver anden bilist støtter idéen om engangsalkoholtestere i bilen, viser en repræsentativ undersøgelse foretaget af Applus Bilsyn blandt 2.580 bilister.

Test om du er ædru
“Danske bilister er ansvarlige og bevidste om farerne ved at blande bilkørsel med alkohol. Alkoholtestere kan hjælpe bilister herhjemme med at vurdere, om de er klar til at køre. Vores alkotesterpakke indeholder to testere. Ved at puste i begge testere med 10-15 minutters mellemrum får man et bedre grundlag for at vurdere, om man kan køre,” siger Per V. Rasmussen, adm. direktør, Applus Bilsyn.

Alkohol er stadig involveret i hver femte dødsulykke, selvom tallet er faldet markant siden 1980’erne. Samtidig stopper politiet hvert år 10.000 bilister, der bliver dømt for spritkørsel, viser tal fra Sikker Trafiks hjemmeside. Engangstestere måler ikke alkoholpromillen så præcist som politiets målere, men kan give en indikation af, om promillen er over eller under 0,5.

Bilen sælges
“Engangstesterne skal ikke blåstemple spritkørsel. Er man efter testen i tvivl, er vores råd at lade være med at køre bil. Kører man med for megen promille i blodet, risikerer man, udover risikoen for færdselsuheld, at myndighederne tvangssælger ens bil,” siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Faktaboks: Her køber du engangsalkoholtestere til bilen
Applus Bilsyn sætter lige nu fokus på at reducere antallet af alkoholrelaterede trafikulykker. I mere end 130 synshaller og på www.bilsyn.dk tilbyder virksomheden nu to engangsalkoholtestere i en pakke for kun 39 kr.

Faktaboks: Sådan er reglerne for spritkørsel
• Grænsen for spritkørsel: 0,50.
• Med en promille over 1,20 mister bilens fører førerretten. Fra 0,51-1,20 er det betinget
• Frakendes du førerretten, skal du bestå en køreprøve og tage et alkoholkursus
• Politiet har ret til at konfiskere din bil, hvis du er blevet taget flere gange med en promille under 2,0, eller hvis du første gang bliver taget med en promille på over 2,0
• Er din promille mellem 0,51 og 2, er bøden lig med din netto månedsløn ganget din promille

Billedtekst:
Får du et par glas indenbords, selvom du kører bil, kan du undersøge din promille med en vejledende alkoholtester.

Læs mere her

Ny generation af Vespa med stil og køreglæde, der vil frem

Det italienske scooter ikons nye modeller er La dolce Vita – det søde liv – i stærke 2015-udgaverNu giver den nye generation af Vespa endnu mere køreglæde til alle, der elsker at nyde friheden i trafikken. De berømte italienske scootere fra Piaggio er ikke bare den hurtige vej frem gennem myldretid og bilkøer. De nye 2015-modeller af Sprint, Primavera, GTS Touring og GTS SuperSport kombinerer også det elegante design med nye teknologier.

Det søde liv – og langt på literen
Lige siden Vespa scooterne fik deres gennembrud i 50’erne og 60’erne, har deres sporty stil været et hit. Kørslen og den livlige acceleration er en fornøjelse, især i bytrafik. Og i dag betyder nye teknologier, at vejgrebet er forbedret, ligesom det kendte ABS-system giver stabile, sikre opbremsninger.

Samtidig med, at de populære scootere er livsstil for alle pengene, giver kørselsøkonomien god mening i hverdagen med op til 47 km på literen og 10.000 km mellem service-eftersynene. En idéel løsning til og fra arbejde.

Smart og kompakt eller fuld af power
Det nye program fra Vespa omfatter bl.a. den kompakt designede Sprint. Her har motorerne, der fås i tre størrelser op til 150cc, nu en markant højere ydelse og er 3-ventilede.

Er man til det mere kraftfulde, fås den noget større Vespa GTS i tre udgaver: Super, Touring og SuperSport med 4-takts, 4-ventilede, indsprøjtningsmotorer på 300 cc. Så der er ‘god plads’ i gashåndtaget, når man vil frem i bytrafikken eller ud på længere ture.

Din scooterer i telefonen!
En spændende nyhed giver total kontrol med scooteren. Vespas nye Multimedia Platform, hvor man kan koble sin smartphone på og se alle data: Hastighed, omdrejninger, acceleration, brændstofforbrug, dækslid registreret af sensorer – og meget mere.

Læs mere her