Oplysning om bilvask har ministerens opbakning


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen hilser oplysningskampagnen vaskbilmedomtanke.nu velkommen og opfordrer også kommunerne til at oplyse mere om miljøkonsekvenser ved hjemmevask af biler.”Det er rigtigt, at hjemmevask af biler kan medføre en belastning af miljøet med blandt andet bly og andre tungmetaller. Det vil være i de tilfælde, hvor spildevandet afledes til nedsivning på det sted, hvor vasken foregår eller til regnvandskloakken. Generelt tilrådes det derfor, at vask af biler sker i dertil indrettede vaskehaller, der i højere grad er både ressourcebesparende i forhold til vandforbrug og medfører mindre belastning af miljøet”.

Sådan svarer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sit udvalg, efter at Miljø- og Fødevareudvalget havde sagt ja til at mødes med repræsentanter for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR). Her blev udvalgsmedlemmerne orienteret om de miljø- og ressourcemæssige følger af, at skønsmæssigt flere end hver tredje bilvask – svarende til cirka 6 millioner bilvaske årligt – foregår ved kantstenen eller i indkørslen.

Oplysning og ikke forbud
Udvalgsmedlemmerne var både lydhøre og overraskede over problemets omfang, som formentlig først og fremmest skyldes uvidenhed. Hverken udvalgsmedlemmerne eller BFR ønsker dog forbud mod hjemmevask, som alligevel kan være vanskeligt at håndhæve, men mere oplysning om konsekvenserne.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mener også, at oplysningskampagner er den bedste måde at håndtere problemet på, og han hilser BFR’s initiativ, vaskbilmedomtanke.nu, velkomment. Det er imidlertid kommunerne, der giver tilladelse til afledning af spildevand fra både private borgere og vaskehaller til henholdsvis kloakken og miljøet. Derfor mener han også, at området bedst håndteres via oplysning til bilejerne i kommunalt regi. Det kan så med fordel suppleres med oplysningskampagner fra for eksempel spildevandsselskaber eller interesse- og brancheorganisationer, som BFR for tiden gør med sin kampagne.

Læs mere her


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *