Nemt at finde en parkeringsplads

Ny service for bilisterne: Bosch lader bilerne finde parkeringspladserne selv. Community-based parking hjælper bilisterne med at navigere direkte hen til en egnet parkeringsplads. Biler giver information om ledige pladser ved kantstenen, som de registrerer, når de kører forbi. Dirk Hoheisel: “Det er besværligt, stressende og tidskrævende at lede efter en parkeringsplads”. Bosch-service forventes at være klar til bilisterne i 2018 eller før.Stuttgart – Enhver køretur ender typisk på en parkeringsplads. Men bilisten skal selvfølgelig finde én først. I byerne udgør biler på jagt efter en parkeringsplads ca. 1/3 af trafikken, og kantstens pladser er særligt eftertragtede. Det kan derfor ikke undre nogen, at 87 % af bilisterne er interesseret i løsninger, der gør det nemmere at finde en parkeringsplads, ifølge online-portalen Statista. Det er besværligt og ofte tidskrævende og stressende at lede efter en ledig parkeringsplads, siger Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH.

Bosch har med community-based parking udviklet en åben serviceplatform for gøre denne situation mindre stressende. Det, der gør denne løsning så speciel, er, at bilen selv registrerer og informerer om ledige parkeringspladser ved kantstenen, som den selv finder. Denne information registreres på et digital parkeringskort og leveres til alle biler, der deltager i denne service – fx via navigationssystemet. Bilisterne kan så navigere direkte hen til en ledig parkeringsplads. Derved reduceres søgningen efter en parkeringsplads markant, og miljøbelastningen i byerne formindskes. Senest i 2018 skal denne service være til rådighed for bilisterne.

En for alle, alle for en: identifikation af parkeringspladser, mens man kører forbi
Med community-based parking gør vi bilerne til sensorer i Internet of Things og byerne smartere, forklarer Hoheisel. Næsten 1/3 af de nye biler er udstyret med en parkerings-assistent-funktion. Bosch tager ultralydssensorerne i disse assistenter og programmerer dem til at registrere parkeringspladser ved kantstenen.

Så kan bilerne identificere kantstens pladser mellem de parkerede biler, når de kører forbi – selv ved hastigheder på over 50 km/t. Informationen sendes til den pågældende bilproducent ved hjælp af et kommunikationsinterface som fx Connectivity Control Unit (CCU) fra Bosch og videresendes anonymiseret til Bosch IoT Cloud (BIC). Ved hjælp af en intelligent proces samler Bosch dataene fra alle biler for at generere et digitalt parkeringskort, der er baseret på et standardbykort, og som leveres til bilproducenterne. Disse kan så dele kortet med alle biler, der er tilsluttet serveren. Bosch forventer, at alle nyindregistrerede biler på markeder som Europa eller Nordamerika vil være tilsluttet på denne måde i 2020.

Autocamper eller kompakt bil – det er størrelsen, det kommer an på
Hemmeligheden bag community-based parking er den måde dataene håndteres på. Bare fordi bilen registrerer og sender besked om en ledig plads ved kantstenen, betyder det ikke, at der automatisk er tale om en parkeringsplads. Det kan lige så godt være en indkørsel, et stoppested eller en parkeringsforbudszone. Bosch anvender data mining-metoder for at identificere ledige pladser ved kantstenen, der helt klart er parkeringspladser. ”Med data mining kan vi hurtigt og nøjagtigt filtrere de nødvendige informationer fra et væld af data, siger Hoheisel. Hvis fx adskillige biler gentagne gange giver besked om en ledig plads ved kantstenen, er det højst sandsynlig ikke en parkeringsplads. På det digitale kort over parkeringspladser vises sådanne pladser som følge deraf ikke som parkeringspladser. Jo flere biler, der deltager i community-based parking, jo mere nøjagtig og omfattende vil Bosch-servicen være. Når et vist antal brugere deltager, vil Bosch også kunne informere om pladsens længde og bredde. Det vil gøre det muligt at lede efter pladser, der passer til en bestemt bil, fx en autocamper eller en kompakt bil.

Serviceplatform åben for alle interesserede bilproducenter
Community-based parking fra Bosch kræver en vis mængde data om pladser ved kantstenen. I samarbejde med det tekniske universitet i München har Bosch derfor udført en undersøgelse. Det centrale spørgsmål var, hvor mange biler der skal køre på vejen og sende informationer om pladser ved kantstenen, for at der kan genereres et digitalt parkeringskort. Resultatet var, at lidt mere end 1 % af alle biler er nok afhængig af vejtype – hovedfærdselsåre, sidevej eller lignende. For at kunne tilbyde denne service i forskellige byer over hele Tyskland ønsker Bosch ideelt set at arbejde med adskillige bilproducenter. Hoheisel siger: “Vi har helt bevidst etableret community-based parking som en åben serviceplatform.” Som følge deraf kan mange bilproducenter deltage samtidig.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 375.000 ansatte (pr. 31. december 2015) og havde ifølge foreløbige regnskabstal en omsætning i 2015 på mere end 70 milliarder euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 440 dat-ter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch har 55.800 ansatte inden for forskning og udvikling på omkring 115 lokationer. Bosch-koncernens strategiske mål er at levere innovationer inden for den netværksforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker begejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejer funktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

Danskerne vil selv eje deres data i nye biler

Otte ud af ti danske bilister vil selv eje de data vores biler indsamler, viser undersøgelse. Men et lovgivningsmæssigt tomrum giver bilproducenterne frit spil for at udnytte data kommercielt. Problematisk, mener FDM, som efterlyser bedre forbrugerbeskyttelse på området.Danske bilister er blandt Europas mest skeptiske, hvad angår opsamlingen af data i nye biler. Det viser en ny undersøgelse foretaget af FDM i samarbejde med de europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA. Men der er næppe nogen vej uden om. For når forbrugerne fremover køber ny bil, vil de i stigende omfang være udstyret med en dataopsamlingsenhed, der tillader overvågning og indsamling af data om brug af bilen. Det kan være data såsom, hvor bilen kører, om der skiftes fører, og de sidste 100 steder, bilen har parkeret.

”Som bilejer skal man have retten til at afgøre, hvorvidt der skal opsamles data, og hvem der i givet fald får adgang til disse data. Så længe man fra politikernes side ikke har fundet en løsning, der sikrer forbrugerbeskyttelse på området, befinder de data sig i hænderne på bilproducenterne. Det bekymrer os,” siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.

Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af de adspurgte danskere efterlyser lovgivning på området, som i højere grad beskytter forbrugerne. Derfor har FDM sammen med bilklubberne i Europa lanceret kampagnen ’My Car My Data’, som skal gøre de europæiske politikere opmærksomme på problemet med den manglende lovgivning på området.

”Udfordringen består ikke kun i, at bilen i praksis overvåger bilisten og sender data til producenterne, som har fri adgang til at sælge informationerne videre. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om den enkelte bilists pengepung. For når bilproducenten ejer bilens informationer, giver det mulighed for eksempelvis at binde bilejeren til bilmærkets egne værksteder, og det kan koste forbrugeren dyrt,” forklarer Torben Lund Kudsk

Allerede fra 2018 kan det blive en realitet for bilisterne, fordi alle nye bilmodeller skal være udstyret med det såkaldte eCall, hvor bilen selv kontakter alarmcentralen i tilfælde af en ulykke. Parallelt med det forventes bilproducenterne at installere løbende datakommunikation i bilerne.

Læs mere her

Når bilen hjælper til i køkkenet: Bosch satser på Simply Connected

Smarte løsninger, der forbedrer komfort og sikkerhed. Volkmar Denner, koncernchef hos Bosch: „Vi vil forbedre livskvaliteten og forenkle hverdagen med intelligente løsninger. Nøglen er sammenkobling.“ Bosch tilbyder løsninger på tværs af domæner og sammenkobler mobilitet med energi-, bygnings- og industriteknik. Verdenspremiere: Første alarm-eCall-adapter til biler til eftermontering.Las Vegas – På CES 2016 i Las Vegas præsenterer Bosch innovativ teknik „In-vented for life“: Innovationer til hjemmet, i byen, i bilen eller på arbejdspladsen. Leverandøren af teknologi og serviceydelser satser her på sammenkobling via internet of things. „Det er vores mål at tilbyde mere sikre, mere praktiske og mere effektive løsninger til det intelligente hjem, energi, mobilitet og industri. Vi vil for-bedre livskvaliteten og forenkle hverdagen. Nøglen er sammenkobling“, sagde Volkmar Denner, koncernchef hos Bosch, på virksomhedens pressekonference på CES 2016 i Las Vegas. Med dette års motto „Simply. Connected.“ sætter Bosch fokus på dette, hvor man præsenterer løsninger til smart home, smart city, connected mobility og industri 4.0.

Inden for connected mobility præsenterer Bosch en verdensnyhed: Retrofit-eCall.
Det automatiske alarmsystem eCall, der blev lanceret i 2012, kunne tidligere kun leveres som standardudstyr til nye biler, men nu kan det også leveres til efter-montering. Hvis sensorenheden, der er indbygget i cigarettænderen, registrerer et uheld, sender den de relevante informationer til et servicecenter. Alt efter ulykkens ulykkens omfang kontakter servicemedarbejderen bilens fører direkte eller alarmerer nærmeste ambulancetjeneste.

Kompetence inden for sensorer, hardware og software
Bosch satser på sin kompetence inden for sensorer og software: For det første er virksomheden verdens førende producent af mikromekaniske sensorer, de så-kaldte MEMS-sensorer. Hver dag forlader mere end fire millioner af disse højtek-nologiske sensorer chipfabrikken i Reutlingen – siden 1995 har Bosch fremstillet i alt mere end seks milliarder MEMS. Tre ud af fire smartphones er i dag udstyret med de meget små sensorer fra Bosch, der også findes i meget andet udstyr in-den for underholdningselektronikken – inkl. f.eks. wearables som fitnessbånd og smartwatches. I dette segment forventer virksomheden en særlig kraftig vækst: Efter 76 millioner fremstillede enheder i 2015 vil produktionen blive mere end for-doblet til 173 millioner i 2019.

For det andet har Bosch også en stærk position inden for softwaresektoren: Af de ca. 55.000 forskere og udviklingsfolk på verdensplan arbejder ca. 1/3 inden for softwareudvikling og mere end 3.000 inden for internet of things. Denne eks-pertise suppleres af en omfattende hardwareekspertise: Bosch er en af verdens førende producenter lige fra leverandør til bilindustrien og industriteknik over energi- og bygningsteknik til forbrugsgoder: „Bosch kombinerer det bedste fra to verdener – industrien og it. Lige meget om denne forretning udvikler sig evolutio-nært eller disruptivt, vil vi fortsat være en del af den“, sagde Denner i Las Vegas.

Smart Home: Mere komfort og sikkerhed inden for ens egne fire vægge
Bosch arbejder også på højtryk på smart homes. Er vinduerne lukket Er der slukket for komfuret, er der nok mælk i køleskabet til morgenmaden Teknik fra Bosch har sørget for, at disse bekymringer hører fortiden til. Aktuelle undersø-gelser viser, at ca. 230 millioner husholdninger på verdensplan, 15 % af det sam-lede marked, vil have smart home-teknologi i 2020. Ved at samle sine smart ho-me-aktiviteter i et nyt selskab i starten af året har Bosch allerede taget et afgø-rende skridt i retning af at fremme smart home yderligere: Virksomheden tilbyder fremover mange produkter og serviceydelser til det tilsluttede hus fra én kilde. Porteføljen vil fx omfatte et smart home-system, der kan anmelde indbrud og hjælpe med at styre opvarmningen mere effektivt.

Smart city: Intelligente byer øger livskvaliteten
„Bosch stiller sig ikke tilfreds med blot at lave smart homes“, siger Denner. „Vi arbejder for øjeblikket i fem projekter over hele verden på at gøre byer intelligen-te. Smart cities øger livskvaliteten, men også byernes økonomiske effektivitet.“ Ifølge en UN-undersøgelse vil 2/3 af den globale befolkning bo i byer i 2050. Det kræver et intelligent netværk af energinet, trafikinfrastruktur og bygninger. Bosch IoT Suite er et af grundelementerne i smart city. Softwareplatformen integrerer alle funktioner, der er nødvendige for tilsluttede enheder, brugere og serviceydelser.

Parkering er et andet problem, som Bosch forsøger at løse. 30 % af trafikken i byerne opstår ved, at bilisterne ikke kan finde en ledige p-plads. Sensorer, der er installeret i biler eller på p-pladser, registrerer og meddeler bilisterne, når en p-plads er ledig. Bosch har implementeret denne idé i sit koncept „community-based parking“: Når bilerne kører rundt, registrerer og måler de frie p-pladser mellem de parkerede biler ved kantstenen. Disse informationer overføres til real-tidskort, der kan kaldes frem på smartphone eller i navigationssystemet. Bilister, der leder efter en p-plads til deres bil i boligområder eller indre by, kan således finde en plads uden at skulle køre for meget rundt. Det sparer tid, penge, nerver og skåner desuden miljøet.

Connected Mobility: Løsninger fra Bosch til fremtidens mobilitet
På interfacet mellem smart cities og tilsluttede biler findes den fuldautomatiske parkering, som Bosch planlægger at realisere i 2018. Så skal bilisten blot efterla-de bilen uden for parkeringshuset. Bilen finder selv en ledig plads og parkerer. Når det er tid til at køre igen, kører bilen selv tilbage til udgangspunktet på sam-me måde.

Bosch arbejder desuden på en motorvejspilot – en elektronisk chauffør, der kører på motorvejen. Fra 2020 forventes det, at biler, der er udstyret med denne pilot, selv vil kunne køre på motorvejen. Det øger først og fremmest sikkerheden, men også komforten: Når motorvejspiloten er aktiv, bliver bilens fører passager – han kan læne sig tilbage eller lave andre ting. Bosch tester automatiseret kørsel på offentlige veje i Tyskland, USA og Japan.

Et andet vigtigt aspekt i at gøre kørslen endnu mere sikker og behagelig er kommunikationen mellem menneske og teknik. De rigtige informationer på det rigtige tidspunkt gør, at føreren bliver mindre distraheret, siger Denner. De besø-gende på CES 2016 kan opleve den nye form for kommunikation i demobilen fra Bosch. Fx advarer en lyssekvens i bilen, hvis en fodgænger nærmer sig fra høj-re.

Desuden præsenterer virksomheden en touchscreen med haptisk feedback, som virksomheden fik en CES Innovation Award for i slutningen af 2015. Produktet er enestående på den måde, at de viste taster på touchscreenen føles som rigtige knapper, således at bilisterne kan betjene applikationer i infotainmentsystemet som fx navigation uden at se. Det betyder, at bilisterne i højere grad kan fokuse-re på vejen, hvilket giver større trafiksikkerhed.

Industry 4.0: Fremtidens fabrik er fleksibel, tilsluttet og intelligent
For at gøre mange innovationer til en realitet så hurtigt som muligt skal produkti-onen blive mere fleksibel. ”Fremtidens fabrik er fleksibel, tilsluttet og intelligent. Mennesker, maskiner og produkter kommunikerer med hinanden”, sagde Den-ner. ”Som førende leverandør og bruger af Industry 4.0 er vi bedre stillet end næsten alle andre virksomheder.”

Med blik på virksomhedens mere end 250 fabrikker over hele verden går Denner ud fra, at Bosch med Industry 4.0 kan spare et trecifret millionbeløb i euro om året frem til 2020. To af de faktorer, der vil bidrage til at nå dette mål, er hard-ware og softwareløsninger for databedømmelse i realtid fra Bosch. Den mobile produktionsassistent APAS, der vises på CES, sørger for, at produktionstrinnene forløber fleksibelt og sikkert. Pga. sensorhuden kan APAS arbejde sikkert med mennesker. Og den har et skjult talent: På CES 2016 vil den servere kaffe for de besøgende på Bosch’s messestand i Sands Expo.

Industry 4.0: Fremtidens fabrik er fleksibel, tilsluttet og intelligent
For at gøre mange innovationer til en realitet så hurtigt som muligt skal produkti-onen blive mere fleksibel. ”Fremtidens fabrik er fleksibel, tilsluttet og intelligent. Mennesker, maskiner og produkter kommunikerer med hinanden”, sagde Den-ner. ”Som førende leverandør og bruger af Industry 4.0 er vi bedre stillet end næsten alle andre virksomheder.”

Med blik på virksomhedens mere end 250 fabrikker over hele verden går Denner ud fra, at Bosch med Industry 4.0 kan spare et trecifret millionbeløb i euro om året frem til 2020. To af de faktorer, der vil bidrage til at nå dette mål, er hard-ware og softwareløsninger for databedømmelse i realtid fra Bosch. Den mobile produktionsassistent APAS, der vises på CES, sørger for, at produktionstrinnene forløber fleksibelt og sikkert. Pga. sensorhuden kan APAS arbejde sikkert med mennesker. Og den har et skjult talent: På CES 2016 vil den servere kaffe for de besøgende på Bosch’s messestand i Sands Expo.

Følg Bosch CES 2016 highlights på Twitter: #BoschCES

###

Simply.Connected.
Besøg Bosch på CES 2016 i Las Vegas, Nevada, USA:

Tirsdag, den 5. januar 2016 (lokaltid)
• Kl. 08:00 – 08:45
Pressekonference med koncernchef hos Bosch Volkmar Denner, Mandalay Bay Hotel, South Convention Center, Level 3, Banyan Rooms A-D.

Torsdag, den 7. januar 2016
• Kl. 11:00 – 12:00
Keynote Panel „Beyond Smart Cities: The Future of Urban Mobility”
Koncernchef hos Bosch Volkmar Denner, Westgate Theater. Andre deltagere bl.a.
sekretær Anthony Foxx fra det amerikanske transportministerium.

• Kl. 11:30 – 12:30
Conference Track: The Internet of MEMS and Sensors
Panel: “Wearables and Smart Sensors Advancing User Interface”
Horst Muenzel, CEO and General Manager, Akustica
Venetian, Level 4, Marcello 4404

• Kl. 14:15 – 15:15
Conference Track: The Internet of MEMS and Sensors
Panel: “Technology Trends for the IoT”
Stefan Finkbeiner, CEO and General Manager, Bosch Sensortec, Venetian, Level 4, Marcello 4404

Fredag, den 8. januar 2016
• Kl. 10:15 – 11:15
Conference Track: Exploring Tomorrow's Automotive Mobility Ecosystem
Panel: “Implications for Players in Tomorrow's Mobility Ecosystem”
Rolf Nicodemus, project vice president, Connected Parking,
Robert Bosch GmbH, Las Vegas Convention Center, North Hall, Room N261

Onsdag – lørdag, den 6. – 9. januar 2016 – Bosch-messestande
• Fokus på smart home, smart city og Industry 4.0 i Smart Home Market-place, Sands Expo Center, Stand #71517
• Fokus Connected Mobility i North Hall, Stand #2302

Læs mere her

Bridgestone – Officiel Olympisk Partner

Bridgestone, verdens største producent af dæk og gummiprodukter, har indgået en aftale med den Internationale Olympiske Komité (IOC) der gør Bridgestone til Olympisk Partner til og med De Olympiske Lege i 2024.

Bridgestones aftale med IOC træder i kraft med det samme og inkluderer De Olympiske Lege i Rio i 2016. Samtidig har Bridgestone fået sponsorrettigheder i Brasilien, Korea, Japan og USA frem til og med 2016. Året efter udvides rettighederne til at inkludere resten af verden. Dette inkluderer Vinter-OL i PyeongChang, Sydkorea 2018, OL i Tokyo 2020, samt de Olympiske Lege i 2022 og 2024, når IOC har fastlagt, hvilke byer skal være værter. Oveni sikrer aftalen sponsorrettigheder til Bridgestone i forbindelse med evt. aktiviteter i forbindelse med ungdoms-OL i perioden.

“Bridgestone er spændte på at samarbejde med De Olympiske Lege, en organisation, der ikke kun samler atleter til verdens største sportsbegivenhed, men også arbejder for nærmiljøer, samfund, miljømæssig bæredygtighed og respekt for kulturel forskellighed. Vi ser frem til at nyde godt af dette globale samarbejde,” udtaler Direktør og bestyrelsesformand for Bridgestone, Masaaki Tsuya.

“Olympisk Partner-programmet er et verdensomspændende sponsor-program, der gavner alle fremtidige arrangører, og alle de Nationale Olympiske Komitéer og deres atleter. Det sikrer samtidig, at atleter fra mindre lande får muligheden for at konkurrere på lige fod med de største. Bridgestone er verdensleder i deres felt, og vi er stolte af at kunne byde dem velkomne i Olympisk Partner-programmet, og glade for deres langsigtede investering i de Olympiske Lege,” siger Præsidenten for IOC, Thomas Bach.

Partnerskabet er et resultat af en gensidig udvælgelsesproces, og giver Bridgestone en strategisk global platform, der gør det muligt for virksomheden at nå sine kunder gennem nye former for kommunikation og sponsoraktiviteter. Derigennem kan de skabe kendskab til Bridgestones mærker og teknologier. Samtidig stemmer den Olympiske tilgang om at udvikle samfund og menneskeheden gennem sport, godt overens med Bridgestones egen filosofi: “Tjene samfundet med produkter af højeste kvalitet”

Pressekonferencen blev også overværet af John Coates, IOC Vice-Præsident, Tsunekazu Takeda, formanden for IOCs Marketingskommission, Præsident for den japanske Olympiske Committee (JOC), og Vice-Præsident for komitéen der arrangerer Olympiske og Paralympiske Lege i Tokyo i 2020; Yoshiro Mori, Præsident for Tokyos 2020-komité; Naoko Takahashi, bestyrelsesmedlem af JOC, og OL-guldvinder i Marathon i Sydney (2000), samt Kosuke Kitajima, OL-guldvinder i brystsvømning i Athen (2004) og Beijing (2008).

Læs mere her

SKODA sponserer Tour de France 5 år mere

image description

Når du siger SKODA, siger du også cykelsport. Lige fra hyggelige danske motionistløb og familieløb til hårde professionelle cykelløb. Det hårdeste af dem alle – Tour de France – har netop fået forlænget sponsoraftalen med SKODA, så den løber til og med 2018. Samtidig er den spanske grand tour La Vuelta og otte andre internationale cykelløb omfattet af den 5-årige aftale.

– Ved at forlænge vores engagement i Tour de France og andre berømte klassikere understreger vi vores tætte forbindelse til cykling, siger SKODAs CEO, Prof. Dr. hc Winfried Vahland. – I de kommende år skal SKODA vokse yderligere med den mest omfattende modelkampagne i virksomhedens historie. Vores stærke tilstedeværelse i cykelsport understøtter vores image og den internationale opmærksomhed omkring mærket, uddyber han.

Hos Tour de France er man særdeles tilfreds med forlængelsen af sponsoratet. – SKODA har i 10 år været en stærk og pålidelig samarbejdspartner ved internationale cykelløb, og vi er glade for at fortsætte samarbejdet med en succesfuld virksomhed og et bilmærke i stor udvikling, siger Christian Prudhomme, direktør for Tour de France.

SKODA har sponseret Tour de France siden 2004. Hvert år kører flere end 200 biler fra SKODA cirka 2,8 mio. km i verdens største cykelløb. Og de bliver set af mange cykelentusiaster. Sidste år stod 12 mio. cykelfans langs ruterne og heppede på deres cykelhelte, og løbet blev transmitteret til 1,4 mia. seere over hele verden.

Fornyelsen af samarbejdsaftalen blev offentliggjort på den internationale biludstilling i Genève.

Ford udvider flåden af praktiske og rummelige familiebiler

Debut til tre nye Ford Tourneo-modeller på Geneve Motor Show

Nøgleordene er praktisk, rummelig, smart og økonomisk når Ford i dag giver debut til tre nye familiebiler i Tourneo-serien. Det sker på Geneve Motor Show, hvor Ford samtidig bebuder udvidet tilgængelighed af det stemmestyrede SYNC kommunikationssystem henover Ford-modelprogrammet.

Den nye Tourneo Courier er bygget på samme platform som Ford Fiesta og Ford B-MAX og dermed bevæger Tourneo-familien sig ned i kompakt-klassen. Den beskedne platform til trods, er det lykkedes at skabe en 4,16 meter lang og meget rummelig fem-sæders familietransporter.

Skydedørene kendt fra Ford B-MAX giver klassens bedste adgangsforhold, ligesom 60/40 splitbagsædet giver maksimal fleksibilitet. Courier en har ligeledes en masse praktisk aflægningsplads i form af et højde-justérbart bagagerum, en skuffe under førersædet, en midterkonsol-hylde med plads til både A4-papirer og laptop. Midterkonsollen er ligeledes udstyret med en dock, hvor man kan opbevare og lade mobiltelefoner og mobile GPS er.

Den nye Ford Tourneo Courier er ligeledes udstyret med Ford SYNC, Automatisk Nødopkald, Ford SYNC AppLink, bak-kamera, Easy Fuel og fartbegrænser. Courier ens sikkerhedsudstyr omfatter blandt andet side-airbags til beskyttelse af bryst-region, gardin airbags, knæ-airbags og alarm for bagsæde-seler.

Motorprogrammet byder på to Duratorq TDCi dieselmotorer med henholdsvis 75- og 95 hk samt den prisvindende ét-liters EcoBoost benzinmotor med 100 hk. Alle tre motorvarianter har brændstoføkonomi og CO2-udledning svarende til de bedste i klassen. Den nye Tourneo Courier forventes til Danmark i foråret 2014.

Fra familiebil til varevogn

Den nye Ford Tourneo Connect er bygget på Fords C-platform, hvilket har resulteret i to meget rummelige familiebiler: En syv-sæders Grand Tourneo Connect på 4,82 meter og en fem-sæders variant på 4,42 meter.

Ligesom lillesøsteren Courier, byder den nye Connect på skyde-bagdøre og fleksibel sæde-indretning. Den store syv-sæders Connect kan for eksempel omdannes til en fleksibel varevogn eftersom begge bagsæde-rækker kan lægges helt ned. Samtidig kan det forreste passager-sæde også foldes sammen, hvilket giver plads til de ekstra lange ting fra møbelhuset eller tømmerhandelen.

Tourneo Connect er den første i klassen med Active City Stop, ligesom den også er udstyret med SYNC med Automatisk Nødopkald og bak-kamera.

Motorprogrammet spænder over tre diesel-varianter og to benzinmotorer. Topmodellen, med den meget roste 1,6 liters EcoBoost benzinmotor, kan fås med en seks-trins automatisk gearkasse.

Den største

Den nye Tourneo Custom, som blev introduceret sidste år, er Tourneo-familiens absolutte storebror med plads til i alt ni mennesker plus bagage. Produktionsmodellen har allerede gjort sig bemærket ved at være den første i klassen med de maksimale fem crash-test-stjerner fra Euro NCAP

Custom en kommer både i en otte- og en ni-sæders version på henholdsvis 4,97 meter og 5,34 meter. De to bagsæderækker kan både fjernes helt og kombineres efter behov. Det nye design giver mulighed for i alt 30 forskellige sæde-kombinationer.

Tourneo Custom giver mulighed for at plukke fra hele Fords udstyrsliste, ligesom motorprogrammet er bygget op omkring en optimeret udgave af Fords 2,2 liters Duratorq TDCi diselmotor med henholdsvis 100-, 125- og 155 hk. Den kraftigste motor kommer med en seks-trins automat-gearkasse og Auto-Start-Stop som standard.

Ford og Spotify

På Geneve Motor Show vil Ford ligeledes annoncere en kraftig udvidelse af modeller med Fords stemmestyrede kommunikationssystem SYNC. I 2013 vil det være muligt at vælge SYNC til mere end halvdelen af alle Ford-modeller og som noget helt nyt vil Ford også introducere SYNC AppLink, som gør det muligt, via stemmen, at styre mobiltelefonens applikationer. I den forbindelse har Ford indledt et samarbejde med musikstreaming-tjenesten Spotify og dermed banet vej for, at det bliver både nemt og sikkert at høre masser af forskellig musik i bilen.

SYNC AppLink får debut i den nye Ford EcoSport, som præsenteres på Geneve Motor Show netop nu.

Ford forventer at SYNC-systemet vil være tilgængeligt i alle Ford-modeller i 2015.

Prisvindende motor til flere modeller
19 af de udstillede Ford-Modeller på Geneve Motor Show er udstyret med EcoBoost benzinmotorer. Og det er ikke tilfældigt. Over de næste år forventer Ford at øge produktionen af turbo benzinmotorer med 35 procent således at mere end halvdelen af alle Ford-benzinmotorer vil være baseret på den prisvindende EcoBoost-teknologi i 2018.

Den kompakte og økonomiske 1,0 EcoBoost motor, som sidste år blev kåret til International Engine of The Year vil i høj grad komme til at trække læsset. Allerede i år forventer Ford at hver fjerde solgte B-MAX, Fiesta og C-MAX vil være udstyret med den lille kraftkarl.

Læs mere her

Volkswagen i front i 2012

Brancheforeningen De Danske Bilimportører har netop offentliggjort bilstatistikken for 2012, der viser, at Volkswagen er kørt fra konkurrenterne og ligger øverst i salgsstatistikken.

Som en af de få brancher i Danmark, kunne bilbranchen i 2012 glæde sig over et marked i vækst. Med et totalmarked på 170.610 biler, blev 2012 et rekordår for bilsalget i Danmark. Volkswagen Personbiler tegnede sig for 11,9 % af bilsalget. Dette er en procentuel fremgang på 19,1 % målt i forhold til 2011, hvor Volkswagen tegnede sig for 10 % af bilsalget, der i alt udgjorde 169.873 biler.

Væsentlig vækst

Bag Volkswagens fremgang ligger en målrettet strategi, som mærket har forfulgt siden 2009, hvor Volkswagen noterede sig næsten historisk lave salgstal med blot 5,7 % af totalmarkedet, der samtidig var i bund med blot 112.000 solgte biler. Volkswagens vækststrategi bygger på tre søjler: at ændre kundernes prisopfattelse af mærket, at øge kundetilfredsheden samt at fastholde kundernes stabile gensalgsværdier.

Volkswagens danske direktør, Ulrik Schönemann udtaler: Den rejse vi hos Volkswagen har været på de sidste år, hvor vi procentuelt er vokset med mere end 100 %, er slet ikke slut endnu. De flotte tal vi kommer ud med i 2012 forventer vi at gentage i det nye år. Det er åbenlyst, at vores nye mikro-bil up! tegner sig for en stor del af vores succes i 2012. Alene up! tegner sig for 6,2 % af det samlede danske bilsalg. Vi er både stolte af og taknemmelige for, at 10.640 danskere i 2012 valgte at købe en Volkswagen up!. Vi forventer, at vores vækst vil fortsætte i 2013 bl.a. fordi vi fortsat kan se, at der er stor interesse for up!, men samtidig står vi i det nye år stærkere i de lidt højere segmenter, bl.a. med den helt nye Golf og allerede til efteråret bringer vi en ny Golf Variant på banen, som vi har høje forventninger til ikke mindst i relation til firmabils-kunderne. Samlet set oplever vi en høj tillid til mærket Volkswagen blandt danskerne. Set fra mit perspektiv bunder det i Volkswagens kombination af kvalitetsprodukter og innovativ teknologi, et mere konkurrencedygtigt prisniveau, og at vores gensalgsværdier fortsat er nogle af markedets mest stabile. Vi er med andre ord igen blevet det folkelige bilmærke, som vi historisk set startede med at være, Folkevognen.

Det er andet år i træk, at Volkswagens er Danmarks bedst sælgende bilmærke. Med 20.262 solgte biler i 2012 er der et forspring på over 4.000 biler ned til nærmeste konkurrent, japanske Toyota. Det er Volkswagen-koncernens strategi, at man i 2018 vil være global markedsleder. Volkswagen leverede på verdensplan over 5 millioner personbiler i 2012.

Den samlede danske statistik over bilsalget tilbage til år 2000 kan læses på www.bilstatistik.dk

Læs mere her

bilen fra Volkswagen

Volkswagen har netop afsløret deres XL1 i Qatar. Det er gennembrydende teknologi – XL1 kan køre 100 km/l

Volkswagens øverste chef Martin Winterkorn udtaler, at der i bilens 125-årige historie aldrig har eksisteret et fartøj så ekstraordinært som XL1.

Det ekseptionelle studie formår at køre 100 km og derved kun forbruge 0,9 l brændstof.

Volkswagen har ved Qatar Motorshow netop afsløret sidste trin i deres udvikling af 1-liter-bilen. Martin Winterkorn forklarer ved samme lejlighed, at det er Volkswagens strategi, at være den førende bilproducent på verdensplan i år 2018. Vil man dette, er man samtidig forpligtet til at være førende i udviklingen af mere bæredygtige teknologier, hvilket 1-liter-bilen er et slående eksempel på.

Pga. XL1´s aerodynamik, minimale vægt og plug-in-hybridteknologien udleder XL1 kun 24 g CO2 pr. kørt kilometer, hvilket er et helt nyt pejlemærke for Volkswagen. Det visionære mål om en 1-liter-bil blev i sin tid formuleret af Volkswagen AGs bestyrelsesformand Ferdinand Piëch. Med XL1 er Volkswagen rykket et godt stykke næremere drømmen om at kunne serieproducere en hverdagsduelig bil, der kann køre 100 km/l. Med et forbrug på 0,9 l pr. 100 km er XL1 verdens mest sparsommelige hybridbil.

Læs mere her

Nu går kampen mod kæmpebjørneklo ind

Den skadelige ukrudtsplante kæmpebjørneklo skal være udryddet i Tønder Kommune senest i 2018. Både det offentlige og private grundejere har pligt til at deltage i kampen

Nu blæser Tønder Kommune igen til kamp mod den skadelige ukrudtsplante kæmpebjørneklo. Og kommunen minder om, at kampen er en fælles sag, som også involverer de private grundejere og forpagtere.

– Alle har pligt til at bekæmpe planten, og vi appellerer til, at alle er sig deres ansvar bevidst og tager del i indsatsen, siger miljømedarbejder Lisbeth Schillig fra Tønder Kommune. Bekæmper man ikke planten, kan man i sidste instans risikere en bøde og reduktion i eventuel landbrugsstøtte.

Kommunen har en politisk besluttet indsatsplan, hvor det langsigtede mål er, at planten er totalt udryddet i Tønder Kommune senest i 2018. Det kortsigtede mål er, at ingen bjørneklo når at blomstre og sætte frø.

– Vi når kun i mål, hvis vi alle – dvs. både det offentlige og de private – gør en indsats for at bekæmpe planten, understreger Lisbeth Schillig.

Da planten vokser hurtigt, er det nødvendigt at bekæmpe den flere gange i løbet af vækstsæsonen fra marts til november. I indsatsplanen er der fastsat tre tidsfrister for bekæmpelsen. Første “angreb” på planten skal være gennemført senest 1. juni. Derefter skal der igen ske bekæmpelse senest 1. juli og senest 1. september.

Ved at sætte ind flere gange i løbet af vækstsæsonen er der størst mulighed for at forhindre planten i at sætte frø. Og det er helt afgørende i kampen, fordi frø kan overleve i jorden i 8-10 år.

– Derfor skal planten også bekæmpes hvert år, da gamle frø i jorden fortsat kan spire, siger Lisbeth Schillig.

Mens de private grundejere og forpagtere har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres egne arealer, er det kommunens opgave at rydde planten af vejen på de offentlige arealer.

Læs mere her

SKODA satte ny salgsrekord i første halvdel af året

Den tjekkiske bilproducent SKODA satte i årets første 6 måneder ny salgsrekord. Salget af nye biler steg med hele 20,1 % til 454.700 biler sammenlignet med sidste år. Væksten kommer fra alle regioner, men især det kinesiske og det russiske marked har udviklet sig særdeles eksplosivt. Også Vesteuropa med en vækst på 11,1 % har bidraget til det imponerende resultat. Alle modellinjer Fabia, Octavia, Superb, Roomster og Yeti har oplevet en betragtelig efterspørgsel. Dog står familiebilerne Fabia og Octavia stadig for den største del af SKODAs salg. Flagskibet – den store familie- og jobbil Superb og Superb Combi – har endvidere overgået de meget store forventninger, der blev stillet ved introduktionen, og Superb får en større og større betydning for SKODAs salg og generelle image. Mærket er i fuldt sving med at gennemføre en ambitiøs vækstplan, der som mål har 1,5 millioner solgte biler senest i 2018. Dette mål skal opnås gennem en kontinuerlig introduktion af nye biler. Således forventer SKODA fremover, at introducere en ny bil hver 6. måned.

Læs mere her