Opladning som ved et trylleslag

Bosch og partnere udvikler ladesystem for at skabe en innovativ infrastruktur for vedvarende energinet.- Under ledelse af Bosch undersøger partnere i projektet BiLawE et induktivt ladesystem, der også kan sende energi tilbage
– Elbiler skal som intelligente energilagringsenheder integreres i lysnettet
– Projektet har til formål at sikre høj tilgængelighed af mobil lagring af vedvarende energi

Stuttgart – Hvad en power bank er for mobiltelefoner, kan batterilagringssystemer i elbiler fremover være for lysnettet med vedvarende energi: en ekstern batteripakke. Egentlig ganske praktisk – hvis det ikke var for de irriterende ladekabler. I dag skal bilisterne trodse elementerne for at slutte kablet fra ladestanderen til deres elbiler. Det kan ændre sig: Som projektkoordinator arbejder Bosch sammen med Fraunhofer Society og GreenIng GmbH & Co. KG på forskning i et innovativt koncept for induktiv opladning af biler induktivt – dvs. uden fysisk kontakt – med et magnetisk felt, mens bilen står parkeret ved ladestanderen.

Men denne nye teknologi kan endnu mere: Den bidrager også til at gøre elbilerne væsentligt mere miljøvenlige at køre i og gøre lysnettet mere stabilet. Den energimængde, der opnås fra vedvarende kilder som vind, sol og vand, er genstand for naturlige svingninger. På denne baggrund udvikler konsortiet som et led i det offentligt finansierede forskningsprojekt BiLawE et induktivt ladesystem for at etablere en intelligent infrastruktur for bæredygtig anvendelse af vedvarende energi.

Deres løsning er baseret på batterier til elbiler, der giver mulighed for tovejs opladning: batterierne bruger et kraftigt og intelligent ladesystem til at lagre energi, men de kan også sende denne energi tilbage til lysnettet efter behov. Når kraftig sol og vind giver spidser i energiproduktionen, lagres elektriciteten midlertidigt i bilbatterierne. Når himlen er overskyet, og der er vindstille, sendes energien igen til nettet for at dække strømbehovet. For at løse denne opgave skal elbilerne være forbundet til lysnettet lså ofte og så længe som muligt. Det fungerer kun med en stationær infrastruktur, altså særlige induktive ladestandere, som vi vil slutte til offentlige og lokale net eller isolerede net, der kun forsyner et begrænset område, forklarer Philipp Schumann, der er den fysiker, der leder projektet på Bosch’s forskningscampus i Renningen.

Trådløs opladning, mens man parkerer
Fordelen ved det induktive system er den trådløse opladning. Da bilerne ikke længere skal være tilsluttet manuelt ved hjælp af ladekabler, kan de oftere sluttes til lysnettet. Med til projektet hører også at udvikle et koncept for økonomisk fremstilling af ladesystemkomponenter og en forretningsmodel for forskellige netserviceydelser forbundet med energiudnyttelse. Og da tovejs ladestandere er sluttet til lysnettet, kan de også aflaste og stabilisere lysnettet – selv når bilerne er på farten.

Stærke partnere
Forskningsprojektet BiLawE (fra tysk for bidirektionale, induktive ladesystemer økonomiske i energinettet) modtog 2,4 millioner euro i finansiering fra det tyske ministerium for økonomi og energi som en del af programmet ELEKTRO POWER II og støttes af den førende gruppe Electric Mobility South-West. Partnerne i projektet er ud over projektkoordinator Robert Bosch GmbH Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO og GreenIng GmbH & Co. KG. Projektet blev sat i gang i starten af året og vil køre i tre år.

Gruppen Electric Mobility South-West er en af de vigtigste regionale sammenslutninger inden for elektromobilitet. Gruppen har til formål at fremme industrialiseringen af elektromobilitet i Tyskland og at gøre den tyske delstat Baden-Württenberg til en vigtig udbyder af elektromobile løsninger. Inden for de fire innovationsområder køretøj, energi, informations- og kommunikationsteknik (IKT) samt produktion netværksforbindes velanskrevne store, mellemstore og små virksomheder indbyrdes og med forskningsinstitutter på stedet.

Projektpartnere:
Robert Bosch GmbH
Fraunhofer ISE
Fraunhofer IAO
GreenIng GmbH & Co. KG

Bosch åbner ny forskningscampus i Renningen

Koncernchef hos Bosch Volkmar Denner: Renningen er Bosch’s eget StanfordEt helt nyt arbejdsmiljø for kreative sjæle: Med sin campus i Renningen ønsker Bosch at fremme det tværfaglige samarbejde og dermed styrke sin innovations-evne yderligere. I det nye center for forskning og udvikling i udkanten af Stuttgart er ca. 1.700 kreative personer ansat inden for anvendt industriforskning.

Campussen blev officielt åbnet ved en ceremoni d. 14. oktober med deltagelse af forbundskansler Angela Merkel og Baden-Württembergs ministerpræsident
Winfried Kretschmann samt talrige andre gæster fra politik, erhvervsliv og videnskab
Som et universitet samler vores campus mange fakulteter. Her ønsker vi, at vores forskere skal lave andet end bare at tænke på, hvad fremtiden kan bringe. Vi ønsker også, at de er succesrige forretningsfolk. Renningen er Bosch’s eget Stanford. Og samtidig er centret et udtryk for vores tro på Tyskland som en teknologilokation, sagde koncernchef hos Bosch Volkmar Denner. Virksomheden har investeret ca. 310 mio. euro i den nye lokation. Forskningscampussen, hvis motto er ”Connected for millions of ideas”, er centrum for Bosch’s globale forsknings- og udviklingsnetværk. Som leverandør af teknologi og serviceydelser vil Bosch også styrke iværksætterånden. Det er nøjagtig her, Denner ser Tyskland som en konkurrencemæssig ulempe. ”I Tyskland er der hverken muligheder eller vilje til at etablere virksomheder. Vi mangler mere opstartsmentalitet – især blandt unge universitetskandidater. Universiteterne skal gøre andet og mere end at forberede deres studerende på eksamener inden for meget specialiserede områder”.

Innovationer for mere livskvalitet
I Renningen skal der fremover skabes endnu flere innovationer, der forbedrer livskvaliteten. Campussen kombinerer mange tekniske og naturvidenskabelige discipliner. I alt 1.200 medarbejdere inden for central forskning og udvikling samt 500 Ph.d.-studerende og praktikanter arbejder nu i Renningen på fremtidens tekniske udfordringer. Tidligere var disse forskere spredt over tre lokationer i området omkring Stuttgart.

Teknologisk bredde inden for forskning og udvikling
I den specielle campusatmosfære vil Bosch’s innovatorer arbejde både på nye produkter og innovative produktionsmetoder. Deres arbejde vil have fokus på områder som softwareudvikling, sensorik, automation, førerassistentsystemer og batteriteknik samt forbedrede drevsystemer til biler. Softwarekompetencen får stadig større betydning – især for sammenkoblingen i IoT. ”For fortsat at være teknisk førende inden for netværkssammekobling skal Tyskland opretholde og udvide nøglekompetencerne mikroelektronik og software. Ellers sakker den tyske industri bagud. Vi behøver ikke frygte konkurrencen med IT-virksomhederne. Men for vores industri vil denne konkurrence ikke være let”, betonede Denner.

Denner mener, at Bosch selv er godt forberedt på sammenkoblingstrenden, hvor alt skal sammenkobles. F.eks. er virksomheden ikke kun førende på det internationale marked for mikromekaniske sensorer, men har også i flere år udbygget sin softwarekompetence. Bosch-koncernen har nu mere end 15.000 softwarein-geniører. Alene 3.000 eksperter udvikler løsninger til IoT. Bosch ser især et stort forretningspotentiale i de serviceydelser der vil opstå i forbindelse med sammen-kobling. ”Hvis vi ikke ønsker, at andre skal gribe disse muligheder, skal vi være endnu hurtigere og mere risikovillige end tidligere, ” sagde Denner. ”Vores ingeniører skal tænke som forretningsfolk tidligere og hurtigere end nogensinde før. Det er ikke kun det teknisk mulige, der skal begejstre forskerne, men også vores fremtidige kunder skal begejstres.”

Tyskland skal lære at turde
Denner tilføjede, at store virksomheder som Bosch skal skabe frirum for mere vovemod og foretagsomhed. Bosch går foran som et godt eksempel. Virksomheden har etableret sin egen opstartplatform for nye forretningsområder. Denner betonede: Hvis Silicon Valley virkelig skal være vejen frem for Europa, skal vi læ-re at turde. Bosch Start-up GmbH hjælper forskerne fra Bosch med at blive suc-cesrige forretningsfolk. F.eks. tager man sig her af lokaler, finansiering og andre administrative opgaver. De unge forretningsfolk kan således fra starten koncentrere sig om deres produkt og lanceringen af det. Landbrugsrobotten Bonirob er et af de første resultater. Bosch Start-up Deepfield Robotics har udviklet denne robot som hjælp til planteavl og kultivering. Robotten er på størrelse med en kompakt bil.

Optimale arbejdsbetingelser for kreative ideer
På den vidtstrakte forskningscampus er der tilstrækkelig plads til at teste land-brugsrobotten. Ud over hovedbygningen, 11 laboratorie- og værkstedsbygninger og to bygninger til vedligeholdelse er der desuden en moderne forsøgsstrækning til test af førerassistentsystemer. En netværksmatrix er anvendt til at bestemme, hvem der dækker de enkelte bygninger. Den er baseret på analyser af, hvor intensivt enkelte discipliner udveksler informationer med hinanden: Jo tættere en-hederne arbejder sammen, jo kortere er den fysiske afstand mellem dem på den nye campus.

Plads til ro og zoner til samarbejde
Bosch har særlig fokus på arbejdsbetingelserne i Renningen. Forskerne vælger et moderne arbejdsmiljø, uanset om det er indendørs eller udendørs. Principielt er hele campussen en arbejdsplads. ”Lyse ideer i det grønne, teknik i vandkan-ten – alt dette er muligt her i Renningen,” sagde Denner. Der er Wi-Fi-tilslutning i alle bygninger og overalt udenfor. Laptops, tablets og internettelefoni gør det mu-ligt at arbejde i alle hjørner af campussen. ”I Renningen finder vores innovations-team begge dele: plads til ro og zoner til samarbejde”, forklarer Denner. Udformningen af kontorerne er baseret på en omfattende analyse af innovationsproces-sen. Når forskerne udforsker ideer, skal de have fred og ro. Senere får udveksling med andre og samarbejde større betydning. Der er taget højde for disse fa-ser samt medarbejdernes ønsker ved planlægningen. ”Medarbejderne ønsker større frihed til at bruge deres kreativitet til kreativ forskning og udvikling – og færre administrative forpligtelser. Den tid er forbi, hvor udformningen af arbejds-pladser blev besluttet oppefra. Vores medarbejdere tilbringer meget tid på deres arbejdspladser. Det er kun ret og rimeligt, at de også selv kan være med til at ud-forme dem”.

Resultatet af de fælles drøftelser med alle involverede blev et helt nyt kontorkoncept. Ud over de individuelle arbejdspladser er der 270 større og mindre mødelokaler – tilstrækkelig plads til fokuseret aktivitet og teamwork. I gennemsnit er hver medarbejder kun 10 m fra det nærmeste mødelokale og dermed fra det måske næste innovative gennembrud.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 360.000 ansatte (pr. 1. april 2015) og havde en omsætning i 2014 på 49 milliarder euro*. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2014 anmeldte Bosch mere end 4.600 patenter på verdensplan. Bosch-koncernens strategi-ske mål er at levere innovationer inden for den netværksforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker begejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sik-rer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapital-andelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

Internationale studerede valfarter til SDU

Syddansk Universitet har oprettet boligformidling og Buddy-ordninger for sine mange udvekslingsstuderende

Sidste år slog Syddansk Universitet rekord med 570 nye internationale studerende. I år er tallet foreløbigt oppe på 695. Og efterhånden er det en tendens, at stadig flere unge udlændinge vælger at studere på Syddansk Universitet.

– Vi har arbejdet hårdt for at gøre opmærksom på os selv i udlandet, og det har virket. Både i vores egne evalueringer og i en ny stor international undersøgelse kan vi se, at vi er kendte og har ry for at være et godt sted at studere, blandt andet fordi vi tilbyder så mange engelsksprogede uddannelser og fordi vi modtager og servicerer de internationale studerende godt, siger Lisbeth Pinholt, der er leder af universitetets Internationale Kontor.

De internationale studerende repræsenterer 62 lande hvilket også er rekord. Listen toppes af Tyskland (101), Polen (88) og Spanien (68), mens fjernere lande som Mongoliet, Syrien og DR Congo alle udlåner en enkelt studerende.

– Jeg glæder mig naturligvis over, at så mange internationale studerende vælger Syddansk Universitet og over at så mange lande er repræsenteret. Det giver både bredde og kolorit og så er det med til at skabe et dynamisk, internationalt studiemiljø, som også vore danske studerende har glæde af, siger Lisbeth Pinholt.

Velkomstkomite på banegården
Som konsekvens af det stigende ryk ind af studerende fra fjerne himmelstrøg har SDU oprettet en boligformidling, der har fundet værelser og kollegieboliger til de studerende, der ønsker det. Desuden er den såkaldte Buddy-ordning hvor udenlandske studerende bliver tilknyttet danske – blevet udvidet. Eksempelvis vil de 417 studerende, som i disse dage ankommer i en lind strøm til Odense Banegård blive mødt af Buddies med velkomstbannere, kaffe og nøgler til den nye bolig.

Netop i Odense holdes der på tirsdag den 1. september en velkomstreception for de nye internationale studerende, der skal læse på Campus Odense. Efter en velkomsttale ved rektor Jens Oddershede, vil professor Søren Askegaard fra Institut for Marketing og Management fortælle om “Consumer freedom – a mixed blessing”.
Det foregår i Auditorium 45 fra klokken 18.30.

Vedhæftet: Tabeller over optagne fordelt på lande og campus.

For yderligere information, kontakt
Lisbeth Pinholt, leder af Det Internationale Kontor, mobil: 6011 3181
Rektor Jens Oddershede, mobil: 4040 1097

Læs mere her

Fremtidens naturvidenskabelige forskningsbyggeri

Selv de skarpeste hjerner har brug for tag over hovedet. Den 30. juni blev det afsløret, at et rådgiverteam under ledelse af Rambøll Danmark skal tegne et nyt hus til forskere, studerende og undervisere på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Byggeriet skal huse matematiske, datalogiske, kemiske og fysiske fag herunder Niels Bohr Institutet.

Den naturvidenskabelige forskning og uddannelse i hovedstaden har brug for nye, tidssvarende laboratorier og undervisningslokaler for fortsat at kunne markere sig i den globale konkurrence. Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet har i løbet af foråret 2010 afholdt en international rådgiverkonkurrence for fem anerkendte, prækvalificerede teams.

I forbindelse med kåringen af vinderen udtaler juryen:

Vinderforslaget samler på overbevisende måde de to bygninger på tværs af Jagtvej også løsningen på problematikken med at krydse vejen, er der et interessant bud på. Forslaget disponerer bygningens arealer i en rationel og fleksibel struktur med smukke lange sammenbindende balkonforløb og grønne atrier. Samtidig med at ønskerne om rum til uformelle møder, interaktion og tværfaglige samarbejdsmuligheder bliver opfyldt, skabes der mulighed for afsondret faglig identitet og fordybelse.

Rambøll Danmark vandt konkurrencen i samarbejde med følgende underrådgivere: arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Ramböll Sverige AB, Ramboll UK og Collin Gordon and Associates, USA.
Nyt hjem til nye ideer

Vinderprojektet skal opføres i Universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro og skal rumme 45.000 kvadratmeter af højeste internationale universitetsstandard. Det bliver et miljø, som i endnu højere grad knytter bånd til erhvervslivet.

Vi skal samtænke erhvervsliv, forskning, uddannelse og byliv på nye måder for at få bedre videnspredning og mere attraktive studie- og forskningsmiljøer. Det nye Niels Bohr Science Park vil som en central del af vidensbydelen Nørre Campus styrke denne synergi mellem by, universitet og erhvervsliv, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Bohr ville være stolt

En afgørende grund til at bygge nyt er, at løsningen på fremtidens udfordringer inden for emner som eksempelvis sundhed, energi og klimaspørgsmål er tværfaglige. Derfor skal fagene bringes sammen.

Bohr ville have været stolt, hvis han havde set projektet. Udover at føre laboratoriernes standard helt up-to-date, er nybyggeriet og vinderprojektet en del af svaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljøer stiller til rammerne. Projektet samler fagmiljøerne på en åben og internationalt orienteret måde. Det skaber en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som vi erfaringsmæssigt vil se spire ud af det tværfaglige samarbejde, siger rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet, der ser frem til, at byggeriet står færdigt om fire til fem år.

Tiltrængt fornyelse

Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. UBST er bygherre på projektet, mens KU er inddraget i processen som kommende brugere af byggeriet. Byggemidlerne er øremærket til byggeriet og kan ikke anvendes på universitetets drift.
Fakta om byggeriet

– Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

– Lejer: Københavns Universitet

– Samlet pris: 1,25 mia. kr. (midlerne er øremærket til byggeriet og kan ikke anvendes på universitetets drift)

– Nettoareal ca. 30.778 m2 (bruttoareal ca. 45.000 m2 inkl. kælder)

– Forventet indvielse: 2014 og 2015 (to etaper)

Brugere

Medarbejdere og studerende fra de fysiske, kemiske, datalogiske, naturfagsdidaktiske og matematiske discipliner:

– 3-4000 studerende
– 800 undervisningsaktive forskere
– 260 ph.d.-studerende
– 200 tekniske og administrative medarbejdere

Yderligere info

Se illustrationer, film og billeder og læs hele juryens motivering på UBSTs hjemmeside

Læs konkurrenceprogrammet og find mere information om byggeprojektet på KU’s Nørre Campus hjemmeside

Kontakt

– Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst, mobil: 2211 0200.

– Vicedirektør Connie Barfod, Universitets- og Bygningsstyrelsen, telefon: 3395 1222.

– Teknisk direktør Carsten Thinggaard, Københavns Universitet, telefon: 3532 2781, mobil: 2875 2782.

– Sekretariatsleder Jette Miller, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, mobil: 2875 0503.

Læs mere her