Parkinsonforeningen og Tivoli indgår nyt samarbejde

Lørdag den 27. august danner Tivoli rammen om et nyt samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Tivoli Ballet Skole, når den verdenskendte danseinstruktør David Leventhal fra Mark Morris Dance Group kommer til Danmark for første gang. Her skal han uddanne 22 professionelle dansere i konceptet ”Dance for PD”, et danseprogram målrettet parkinsonpatienter.For parkinsonpatienter er motion essentielt. Populært sagt kan man endda sige, at motion er medicin. Derfor ser Parkinsonforeningen med stor glæde frem til at udbrede ”Dance for PD” i Danmark i samarbejde med Tivolis professionelle balletdansere.

Mette Holst, direktør i Parkinsonforeningen, fortæller:
”Erfaringerne fra ”Dance for PD” viser, at dans ikke kun flytter fødderne på dansegulvet. Dans flytter også tanker og styrker både den enkelte og familien. En af de helt særlige fordele ved dansen er også, at alle kan være med. Ung som gammel, rask som syg. I dansen er vi alle lige. Derfor er vi utrolig glade for, at vi nu i samarbejde med Tivoli Ballet Skole kan kickstarte udbredelsen af parkinsondans i Danmark.”

Peter Bo Bendixen, Balletchef i Tivoli, siger om samarbejdet:
”Vi er stolte over at være med til at bringe ”Dance for PD” til Danmark i samarbejde med Parkinsonforeningen. ”Dance for PD” har opnået verdensomspændende opmærksomhed og vist, at dans kan forbedre parkinsonpatienters livskvalitet. Det er utrolig livsbekræftende at opleve mennesker genvinde kontakten med deres krop efter mange års sygdom. Vi ser derfor meget frem til weekendens seminar, som bliver første spadestik til et spændende samarbejde.”

På dansegulvet forsvinder diagnosen
Når man deltager i en dansetime, er man ikke længere patient eller pårørende – man er danser. I dansen arbejder underviserne med musikalske ”stikord”, såkaldt cuing, som understøtter og motiverer til bevægelse. Mange af de strategier, som dansere benytter, har således stor effekt, når det handler om Parkinsons sygdom – herunder koordination, fleksibilitet, hukommelse og balance, som ellers normalt kan give udfordringer ved Parkinson.

Mette Holst, direktør i Parkinsonforeningen, uddyber:
”Beretninger fra parkinsonpatienter, der har deltaget i regelmæssig danseundervisning, taler deres tydelige sprog. Dansen giver succesoplevelser, som styrker selvværdet og retter ryggen på den enkelte – mentalt som fysisk. Og når parkinsonpatienter får det bedre mentalt og fysisk, smitter det automatisk af på de pårørende, idet sygdommen kommer til at fylde mindre i hverdagen.”

Om ”Dance for PD”
I ”Dance for PD” udforsker deltagerne bevægelse og musik på en sjov, stimulerende og kreativ måde. Programmet er baseret på den grundlæggende præmis, at professionelle dansere er eksperter i bevægelse, og at deres viden kan være nyttig for personer med Parkinsons sygdom. Undervisningen trækker på elementer fra blandt andet moderne dans, ballet, stepdans og folkemusik og social dans.
Klasser efter Dance for PD®-modellen findes nu i mere end 100 steder i USA, Australien, Belgien, Canada, Italien, Indien, Irland, Israel, New Zealand, Sverige, Storbritannien, Tyskland – og nu altså også i Danmark.

Dagens program (27. august)
9.00-10.00 Introduktion
10.00-11.00 Klassestruktur / risikovurdering / sikkerhed
11.00-13.00 Balance og fastholdelse af bevægelser
13.00-14.00 Frokost
14.00-15.30 Dans for PD® – dansetime for de parkinsonpatienter med undervisere og pårørende
15.30-16.15 Debat og feedback fra de parkinsonramte deltagere
16.30-18.00 Teknik og improvisation moduler for underviserne

Tivoli Ballet Skole åbner hold for parkinsonpatienter
Weekendens seminar følges op med faste danseklasser for parkinsonramte fra efteråret. Når Tivoli Ballet Skole åbner for den nye sæson om et par måneder, vil skemaet også indeholde dans for parkinsonpatienter baseret på weekendens seminar og uddannelsen af professionelle danseundervisere. En enestående mulighed for danske parkinsonramte – og deres pårørende.

FAKTA

Tivoli Ballet Skole blev etableret i september 2012. I dag har skolen 230 elever i alderen 6 – 17 år, et elitehold på 20 elever. Fra efteråret åbnes et hold for parkinsonpatienter i alle aldre. Balletchef Peter Bo Bendixen er ophavsmanden bag projektet Dance for PD i Danmark, men den daglig drift af balletskolen varetages af Niels Balle, tidligere forstander af Det Kongelige Teaters elevskole gennem 6 år.

Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende neurologisk sygdom, forårsaget af, at der ikke produceres dopamin nok i hjernen. Der er for lidt signalstof til at fortælle kroppen, hvordan den skal bevæge sig. Men Parkinson er også et stort kompleks af fysiske og psykiske symptomer, begrænsninger og følgevirkninger. Parkinsonpatienter kan således leve med alt fra rysten, langsommelighed og stivhed til søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og tarmsymptomer.

Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men ved et optimalt behandlingsforløb kan langt de fleste personer forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonpatienter og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er cirka 7.300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonpatienter og deres familiers interesser overfor myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Læs mere her

Ny Kv

Jeudan køber Københavns nye underjordiske parkeringsanlæg ved Skuespilhuset af Realdania. Det baner vejen for mere byliv på den kommende Kvæsthusplads og i det nærliggende historiske byområde, Frederiksstaden. Samtidig indgår Kulturministeriet, Jeudan og Realdania en aftale, der bl.a. betyder mange kulturarrangementer på Kvæsthuspladsen i København året rundt.

”Kvæsthusprojektet bliver en styrkelse af kulturlivet i Københavns hjerte. Med den nye plads, der opstår omkring Skuespilhuset, får Det Kongelige Teater endnu smukkere omgivelser – til glæde for de mange teatergæster og for byens øvrige borgere og turister. Og med den nye Kvæsthusplads, som efter planen står færdig i efteråret 2015, får teateret oven i købet en ny scene til udendørs aktiviteter med byen som kulisse”, siger kulturminister Marianne Jelved.

Kulturministeriet, repræsenteret v. Det Kongelige Teater, Jeudan og Realdania danner samtidig en forening, Ofelia Beach, der bl.a. sikrer, at københavnerne kan glæde sig til mange kulturarrangementer på den nye Kvæsthusplads. Foreningen skal i fremtiden stå for både planlægning og afvikling af forestillinger og arrangementer og derigennem sikre Kvæsthuspladsens rolle som fornem ramme om kultur og byliv.

Jeudan køber p-anlæg
Baggrunden er en aftale mellem Realdania og Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed, Jeudan, om, at Jeudan køber det nye underjordiske parkeringsanlæg, som lige nu tager form ved Skuespilhuset, og som forventes at være klar til brug i efteråret. P-anlægget, som er i tre etager under jorden og får plads til 500 biler, spiller en nøglerolle i at styrke områdets attraktivitet med den helt nye Kvæsthusplads og et betydeligt løft til den tilstødende Sankt Annæ Plads.

Realdania udfører og finansierer Kvæsthuspladsen og p-anlægget med en samlet donation på ca. 600 mio. kr., hvoraf en mindre del kommer tilbage til Realdania ved salget af p-anlægget til Jeudan. I forbindelse med anlægget nedlægges i alt 500 p-pladser i bydelen i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning – en beslutning, som netop har banet vejen for at give Sankt Annæ Plads et løft og styrke bylivet.

Transformation af området
Det Realdaniaejede Kvæsthusselskabet arbejder for tiden på højtryk med at færdiggøre p-anlægget og Københavns nye plads, der strækker sig ud i Københavns Havn med Skuespilhuset, Frederiksstaden og Nyhavn som naboer. I foråret 2016, når omdannelsen af Sankt Annæ Plads nærmer sig sin afslutning, er det planen at indvie hele det nye område.

“Nu får vi endelig transformeret dette område med den fantastiske beliggenhed og får skabt nye muligheder både over og under jorden. Vi glæder os til at kunne indvie hele området til næste forår – med Kvæsthuspladsen, p-anlægget og Sankt Annæ Plads, hvor vi lige har taget første spadestik til omdannelse og klimasikring. Målet er at skabe et aktivt byrum fyldt med mennesker, aktivitet og kulturelle oplevelser. Takket være p-anlægget, der kommer i trygge hænder hos Jeudan, skabes der plads til al dette over jorden, samtidig med at bilisterne får en helt unik parkeringsoplevelse, når det nye anlæg møder dem med lyse og trygge rammer – og er en arkitektonisk oplevelse i sig selv. Alt i alt et markant løft til områdets byliv”, siger Realdanias adm. direktør Jesper Nygård.

Også Jeudan glæder sig over de nye aftaler: “Som en større virksomhed i København er det en del af vores strategi at deltage i udviklingen af København og få byen til at vokse og blive et bedre sted. Det er derfor oplagt, at vi er en del af projektet og engagerer os i at skabe et sammenhængende og indbydende bymiljø i hele Kvæsthuskvarteret til glæde for beboere, virksomheder og turister”, siger Jeudans adm. direktør, Per W. Hallgren.

God parkeringsoplevelse
Selve det at parkere skal være en kvalitetsoplevelse, når man i fremtiden ankommer til Kvæsthuspladsen og Sankt Annæ Plads, hvor tilkørslen til det nye anlæg skal ligge. Anlægget er blevet til med inspiration fra de meget elegante p-anlæg, man bl.a. finder i Lyon i Frankrig. Et højloftet rum i anlæggets ene side skal give et markant lysindfald på parkeringsdækkene, og det skal sammen med lyse parkeringsdæk med få søjler gøre parkeringen let og tryg.

Et anlæg af denne standard koster væsentligt mere at opføre, end man kan få for det på markedet. Det tab, som Realdania tager ved at sælge anlægget til Jeudan til markedspris, er således en filantropisk donation, der skal højne livskvaliteten i Københavns hjerte.

Inspiration fra New York
Det nye offentligt-private samarbejde mellem Kvæsthusmolens to grundejere, Kulturministeriet og Jeudan, og med Realdania som bidragyder, er et dansk eksempel på et såkaldt Business Improvement District. Inspirationen kommer bl.a. fra Bryant Park, der er blevet en af New Yorks mest attraktive parker, og som er finansieret i et offentligt-privat samarbejde.

Foreningen Ofelia Beach finansieres således af Jeudan, som betaler et bidrag pr. parkering i p-anlægget, og Realdania, som giver et éngangsbeløb til foreningen Ofelia Beach. Kulturministeriets bidrag består af Det Kongelige Teaters aktiviteter på Kvæsthuspladsen samt teaterets kunstneriske kuratering af de kulturelle arrangementer på pladsen i øvrigt – inden for rammerne af foreningen.

Yderligere oplysninger:
Jeudan: adm. direktør Per W. Hallgren, tlf.: 20 20 92 66
Realdania: pressechef Pia Møller Munksgaard, tlf.: 29 69 52 49
Kvæsthusprojektet: projektdirektør Ole Bach, tlf.: 21 57 53 97
Det Kongelige Teater: teaterchef Morten Hesseldahl, tlf.: 33 69 65 01

Læs mere her