Tre ud af fire vælger at vaske bilen i vaskehallen

Vi vasker ikke kun bil i vaskehallen, fordi det er nemt og bekvemt. En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 19 procent af dem, der vælger vaskehallen, gør det, fordi det er bedst for miljøet.Snavs på bilen holder på fugten og kan medføre rustdannelser, og snavs på ruderne nedsætter udsynet til skade for trafiksikkerheden. Bilen bør med andre ord vaskes jævnligt, og en undersøgelse foretaget af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) giver en række svar på, hvorfor og hvordan danskerne vasker bil.

Epinion spurgte flere end 1000 danskere

Epinion gennemførte i juni flere end 1000 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover, og undersøgelsen viser blandt andet, at 73 procent vasker bilen i vaskehallen. Nogle vælger både vaskehal og hjemmevask af bilen, og 37 procent svarede, at de vasker bilen manuelt derhjemme i indkørslen eller ved kantstenen. Flest vælger vaskehallen til bilvask i Region Hovedstaden (84 procent), mens kun 66 procent af de adspurgte i Region Nordjylland vasker bilen i vaskehallen.

Der er stor forskel på, hvor ofte danskerne vasker bilen. 3 procent vasker bilen en gang om ugen eller oftere, mens 2 procent aldrig vasker bilen! 14 procent vasker bilen 2-3 gange om måneden, 30 procent vasker bilen en gang om måneden, 29 procent hver tredje måned, 14 procent en gang hvert halve år og seks procent sjældnere.

Undersøgelsen giver flere forklaringer på, hvorfor man vælger enten at klare vasken selv med børste og vandslange hjemme, eller man i stedet vælger den nemme og bekvemme løsning, vaskehallen. Nogle begrunder for eksempel deres hjemmevask af bilen med, at det er billigst, andre at det er nemmest, mens nogle mener, at bilen bliver renest ved manuel bilvask.
Blandt de mange begrundelser for at vælge vaskehallen er ifølge undersøgelsen, at det er nemmest, at bilen kan få undervask, og at det sparer vand og medfører mindre forurening at vaske i vaskehallen. 19 procent svarer, at det er bedst for miljøet.

Pas på miljøet

Netop miljøet er i fokus i den landsdækkende informationskampagne ”vaskbilmedomtanke.nu”, som i disse måneder gennemføres af BFR. Vaskbilmedomtanke.nu gør opmærksom på, at bilvask hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten er skadelig for miljøet, fordi vaskevandet med indhold af blandt andet olie og tungmetaller løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken. Budskabet er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme. Problemet bliver ikke mindre af, at der i disse år etableres separat kloakering i hele landet, så regnvand (og dermed også vand fra hjemmevask af biler) ledes uden om de kommunale rensningsanlæg og direkte ud i vandmiljøet.

Billedtekster:

Foto af bil i vaskehal:
Epinion-undersøgelsen viser, at 73 procent vælger at vaske bilen i vaskehallen. 19 procent af dem, der vælger vaskehallen, gør det, fordi det er bedst for miljøet.

Foto af bil der vaskes manuelt:
Mange vælger at vaske bilen hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. Ved hjemmevask af bilen løber vaskevandet med indhold af blandt andet olie og tungmetaller direkte ned i jorden eller ud i kloakken

Læs mere her

Flertal er imod hjemmevask af biler – af hensyn til miljøet

Der er dog stadig stort behov for samt ønske om oplysning om konsekvenserne af hjemmevask af bilen, viser en meningsmåling foretaget af Epinion.Den landsdækkende informationskampagne ”vaskbilmedomtanke.nu” gør opmærksom på, at bilvask hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten er skadelig for miljøet, fordi vaskevandet med indhold af blandt andet olie og tungmetaller løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken. Budskabet er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme. Nu viser en meningsmåling foretaget af Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), at kampagnens budskab bakkes op af 53 procent af deltagerne i undersøgelsen. Epinion har gennemført 1117 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover.

På spørgsmålet ”i hvilken grad er du enig i, at man af hensyn til miljøet bør undlade at vaske bilen i indkørslen eller ved fortovskanten” svarer 27 procent ”i meget høj grad” og 26 procent ”i høj grad”. Det svarer til 53 procent af de adspurgte. Dertil svarer endvidere 26 procent ”i nogen grad”. Et pænt flertal af danskerne mener med andre ord, at man af hensyn til miljøet bør undlade hjemmevask af biler.

Mere oplysning

Meningsmålingen viser også, at 37 procent vasker bilen hjemme, og at 72 procent enten har en ”positiv” eller ”meget positiv” holdning til, at man udbreder oplysninger om risikoen ved hjemmevask af biler. Svarene understreger, at danskerne tilsyneladende har behov for oplysning om de miljømæssige konsekvenser af hjemmevaske af biler: 53 procent er nemlig i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad overraskede over, at det kan være skadeligt for miljøet at vaske bilen manuelt derhjemme.

Kampagnen vaskbilmedomtanke.nu informerer bredt om, at alt for mange bilvaske efter BFR’s opfattelse stadig foregår hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så det snavsede vand ender urenset i naturen. Til skade for miljøet. Noget af vaskevandet ender via kloakken i det offentlige rensningsanlæg. Andet løber urenset ud i vandmiljøet gennem det separate kloaknet. Eller det snavsede vaskevand siver ned i jorden mod grundvandet.

Miljø-skånsomt

Bilvask i en vaskehal er klart bedre både for miljøet og vandforbruget. Vaskehallerne opfanger blandt andet tungmetaller, olie og andet snavs fra bilen, før det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg. Der benyttes enten svanemærkede eller andre miljørigtige vaskemidler i vaskehallerne i Danmark, og de mest effektive vaskeanlæg bruger mindre end 20 liter rent vand per vask.

Mere om vaskbilmedomtanke.nu på www.vaskbilmedomtanke.nu og på www.fb.com/vaskbilmedomtanke.

Fakta:

Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i, at man af hensyn til miljøet bør undlade at vaske bilen i indkørslen eller ved fortovskanten:
Svar: I meget høj grad 27 procent. I høj grad 26 procent. I nogen grad 26 procent.

Spørgsmål: I hvilken grad er du overrasket over, at det kan være skadeligt for miljøet at vaske bilen manuelt derhjemme
Svar: I meget høj grad 9 procent. I høj grad 16 procent. I nogen grad 28 procent.

Spørgsmål: Hvad er din holdning til, at man udbreder oplysninger om risikoen ved hjemmevask af biler
Svar: Meget positiv 36 procent. Positiv 36 procent.

(Epinion for Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation).

Billedtekst:

Vaskevandet fra hjemmevask af biler kan indeholde blandt andet olie og tungmetaller, og det beskidte vand løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken – til skade for miljøet.

Læs mere her

Kom ud og sæt tryk på forårsrengøringen

Roof Cleaner og Multibørsten renser effektivt husets tag, bilen, vinduerne, havemøblerne, drivhuset og algegrønne fladerNår foråret spirer frem, har Nilfisk flere løsninger, der sætter fart i den udendørs rengøring. Taget kan f.eks. renses hurtigt og nemt med Roof Cleaner, som kobles på en højtryksrenser. Samtidig er arbejdet sikkert, for med et etplanshus kan man blive stående på jorden.

Teleskopstangen giver en rækkevidde på op til 15 meter, når den specielle rensevæske skal lægges ud på taget. De skadelige belægninger fra vinteren opløses gradvist af skummet, inden næste regnvejr naturligt skyller det hele ned i tagrenden.

Resultatet er helt rene tagsten og -plader, som er fri for bevoksninger og tager sig flot ud i mange måneder. Har taget ekstra beskidte steder, der skal skrubbes, kan man skifte fra skumdyse til børste.

Børster til alt udendørs – også drivhus og bil
Mange udendørs ting har godt af en forårsrengøring, der kommer helt i bund. Nilfisk 3-i-1 Multibørsten sættes på højtryksrenseren, og de 3 forskellige børstehoveder udnytter vandtrykket på hver sin måde.

Valgmulighederne betyder, at rengøringen dels kan være skånsom med roterende børster på store, sarte flader som vinduespartier og drivhusglas. Dels hente snavset ud af hjørnerne, f.eks. med det specielle børstehoved til havemøbler.

Bilvask bliver ren forkælelse med det roterende børstehoved, der kan påfyldes bilshampoo. Mens børsterne arbejder i en strøm af vand, kan man dosere mængden af shampoo – og den medfølgende fælgbørste giver bilen den sidste flotte finish.

Roof Cleaner og 3-i-1
Multibørsten passer til alle Nilfisk højtryksrensere og fås bl.a. i byggemarkeder og gør-det-selv butikker.

Læs mere her

Vask vinterens spor af bilen, men skån miljøet

En lille sød fisk i en tegnefilm fortæller enkelt, hvorfor man ikke skal vaske sin bil hjemme.Selv om vinteren har været forholdsvis mild i år, efterlader den alligevel sine spor. Mange veje er saltet forbyggende og efterlader et hvidt lag, som sammen med vand og snavs binder ganske godt på bilen. Det kan give skader på lak, karosseri og undervogn, så en grundig forårsrengøring af bilen er en god investering.

For miljøets skyld bør forårsrengøringen ikke foregå hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten. Så er der nemlig stor sandsynlighed for, at vejsnavs med blandt andet olie, bly, cadmium, zink og plastblødgørere fra bilen løber direkte ned i jorden eller ud i regnvandskloakken til skade for miljøet.

For miljøets skyld

I kampagnen vaskbilmedomtanke.nu fortæller Benzinforhandleres Fælles Repræsentation, BFR, hvorfor man ikke skal vaske bil hjemme. Blandt kampagnens mange tiltag er en kort tegnefilm med en lille sød fisk i hovedrollen. Den fortæller meget enkelt, hvorfor man skal tænke på miljøet.

Tegnefilmen kan ses på kampagnens facebook-side og var halvanden måned efter introduktionen allerede set godt 41.000 gange. Filmen varer to minutter og 31 sekunder, og efter at have set den, er man ikke længere i tvivl om, hvilke typer spildevand, der hører hjemme i henholdsvis regnvandskloakken og i den del af kloaksystemet, der leder spildevandet til renseanlægget.

Unødvendig forurening

Danske bilister vasker skønsmæssigt bil hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten 6 millioner gange om året og cirka 8 millioner gange i en vaskehal. Dette sker til trods for, at Danmark er et af de lande, hvor det er billigst og nemmest at få bilen vasket under forsvarlige forhold. Hvis man skal gå bilen efter med børste og håndkraft de steder, man ved, at vaskemaskinens børster ikke rigtigt når ind, kan man med god samvittighed gøre det på pladsen foran vaskehallen, inden bilen køres ind til vaskemaskinen.

Flere lande har forbud mod hjemmevask af biler. Det er der endnu ikke i Danmark, men der er fokus på problemet, og enkelte kommuner fraråder det, da det er en utilsigtet og unødvendig forurening af miljøet. Desuden er det ressourcespild, da man let kan bruge mellem 100 og 200 liter rent vand til en hjemmevask af bilen. Til sammenligning bruger de mest effektive vaskeanlæg færre end 20 liter, da størstedelen af vandet renses og genbruges.

Læs mere her

Politisk interesse for at flytte bilvask væk fra kantstenen

Venstres Miljø- og Fødevareminister er enig med Enhedslistens miljøordfører i, at hjemmevask af biler kan medføre en belastning af miljøet og derfor bør væk fra kantstenen og indkørslen.Flere millioner bilvaske sker hvert år hjemme i indkørslen eller ved fortovskanten, så det snavsede vaskevand til skade for miljøet løber direkte ned i jorden eller ud i kloakken. Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR), som er en brancheorganisation for benzinforhandlere i Danmark, har med kampagnen vaskbilmedomtanke.nu sat fokus på de miljøproblemer, hjemmevask af biler giver. Og nu møder emnet også politisk bevågenhed på Christiansborg.

– Vi kan med tilfredshed konstatere, at budskabet om at de mange hjemmevaske af biler udgør en uacceptabel forurening af miljøet, møder politisk opbakning hen over midten på Christiansborg, siger direktør Helge Busk, BFR.

Han henviser til, at Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, har spurgt Venstres Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, om hun er enig i, at de mange hjemmevaske af biler udgør en uacceptabel forurening af miljøet med for eksempel olie, bly og andre tungmetaller. I sit svar fremfører ministeren, at hjemmevask af biler kan medføre en belastning af miljøet med blandt andet bly og andre tungmetaller, og at det generelt tilrådes, at vask af biler sker i dertil indrettede vaskehaller, der i højere grad er både ressourcebesparende i forhold til vandforbrug, og medfører mindre belastning af miljøet.

– Vi anbefaler ikke et forbud, men vi ønsker at informere om de miljømæssige konsekvenser. Derfor er det glædeligt at konstatere, at der også er politisk interesse for at få bilvask fjernet fra kantstenen, og at der er politiske enighed om emnet fra de to yderpunkter i dansk politisk, som henholdsvis Eva Kjer Hansen og Maria Reumert Gjerding repræsenterer, siger Helge Busk.

Vaskbilmedomtanke.nu blev søsat i december. Kampagnen påpeger, at skønsmæssigt 6 millioner bilvaske årligt foregår i indkørsler og ved kantstenen, hvor der ingen kontrol er med, hvor mange liter vand der bruges, og hvor det beskidte vand løber hen. Det er et problem for miljøet, for vaskevandet kan indeholde eksempelvis olie, bly, cadmium, kobber, zink og plastblødgørere fra bilen.

Der uddeles informationsmateriale om kampagnen på servicestationer landet over, og et af tiltagene har været at omdele flyers med kampagnens budskab til alle husstande på Bornholm. I den anledning stillede Bornholms Tidende spørgsmålet til læserne: Hvor vasker du oftest din bil Svaret var, at 61 procent vasker bilen i vaskehallen og 39 procent hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. Tallene underbygger kampagnens talmateriale fra Energi- og Olieforum, som anslår, at danskerne årligt foretager cirka 6 millioner hjemmevaske af biler og cirka 8 millioner bilvaske i vaskehaller.

###

Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) er brancheorganisation for benzinforhandlere i Danmark og paraplyorganisation for benzinmærkeforeningerne med medlemmer, som driver benzinstationer i Danmark, de enten selv ejer eller driver som forpagter.

Læs mere her

Automatiseret kørsel: Nu udfører Bosch også tests i trafikken i Japan

Næst efter Tyskland og USA er Japan Bosch´ tredjestørste land for udvikling af automatiseret kørsel. Bosch-direktør Dr. Dirk Hoheisel: “Venstrekørsel i Japan giver os værdifuld viden til den fortsatte udvikling”. Hos Bosch arbejder godt 2.500 ingeniører over hele verden på videreudvik-ling af førerassistent-systemer og automatiseret kørsel. Ændringer i Wiener Konventionen træder i kraft ultimo april 2016.Stuttgart/Yokohama – Bosch udvider udviklingen af den automatiserede kørsel. Ved siden af Tyskland og USA afprøver teknologi- og servicevirksomheden som noget nyt nu også denne fremtidsteknologi i Japan. I et første trin har Bosch sat sig som mål at udvikle en motorvejspilot. Motorvejspiloten skal fra 2020 gøre det muligt for personbiler at køre selvstændigt på motorveje og motorvejslignende veje. “Japan har venstrekørsel, og samtidig er trafikbilledet komplekst. Det giver os vigtig viden til udviklingen”, forklarer Dr. Dirk Hoheisel, medlem af ledelsen i Robert Bosch GmbH. Over hele verden har Bosch godt 2.500 ingeniører beskæf-tiget med at videreudvikle førerassistent-systemerne og dermed også den auto-matiserede kørsel. Lige som ingeniørerne i Tyskland og USA arbejder man i Ja-pan med automatiserede testkøretøjer på offentlige veje. Testkørslerne finder sted på hurtigveje omkring byerne Tohoku og Tomei og i præfekturerne Tochigi og Kanagawa samt på Bosch' testbaner i Shiobara og Memanbetsu.

Tæt udveksling imellem de tre teams i Tyskland, USA og Japan
Da de begyndte udviklingsarbejdet, kunne det nye team i Japan profitere af den viden, som deres kolleger i Tyskland og USA allerede havde fremskaffet, siden de i 2011 startede med at arbejde med automatiseret kørsel. Bosch har allerede siden begyndelsen af 2013 haft testkøretøjer på A81 i Tyskland og interstate I280 i USA. “Vores udviklingsteams kan se tilbage på mere end 10.000 testkilo-meter uden et eneste uheld”, fortæller Hoheisel. Bosch-testbilerne manøvrerer selvstændigt i trafikken – de accelererer, bremser og overhaler. Alt afhængigt af trafiksituationen beslutter køretøjerne selv, om de skal blinke af eller skifte vognbane. Som basis for beslutningsprocesserne bruger køretøjerne et præcist, sen-sorskabt billede af deres omgivelser. Samtidig leverer Bosch' samarbejdspartner TomTom superpræcise landkortsoplysninger. Ved hjælp af alle disse oplysninger opstiller en computer beregninger over medtrafikanternes adfærd. Herfra udleder den beslutninger for en kørselsstrategi til bilerne med automatiseret kørsel.

Lovmæssige rammer for den automatiserede kørsel
Hvis den automatiserede kørsel ikke kun skal begrænses til prototyper, men og-så skal blive en realitet i serieproduktionen, er det nødvendigt at skabe de
rette lovmæssige forudsætninger. Både i USA, Japan og Tyskland er det et punkt på den politiske agenda. Blandt sker der nu noget i den af Tyskland ratificerede Wiener Trafikkonvention. Den 23. april 2016 træder der lovmæssige ændringer i kraft, som medlemsstaterne efterfølgende skal implementere i deres nationale lovgivning. Herefter vil automatiserede kørselsfunktioner være tilladte, såfremt føreren af bilen aktivt kan tilsidesætte eller frakoble dem. Med henblik på retsfor-skrifterne har en uformel arbejdsgruppe i UNECE (FN´s Økonomiske Kommissi-on for Europa) derudover påtaget sig at arbejde videre med ECE-regulativ 79, som aktuelt kun tillader indgriben i bilens styring ved hastigheder på op til 10 ki-lometer i timen. Det er også stadig en udfordring at få valideret de automatisk kørselsfunktioner: Ifølge gældende metoder skal der være tilbagelagt flere millio-ner testkilometer, inden en motorvejspilot kan frigives til serieproduktion. Bosch arbejder her med helt nye tilgange til området.

Bosch er kendetegnet ved en omfattende knowhow i eget regi
Under udviklingen af automatiseret kørsel har Bosch stor fordel af, at virksomhe-den som førende leverandør til bilindustrien behersker alle teknikker. Ud over motorer, bremser og styring omfatter det sensorik, navigation og netværksforbin-delser såvel inden i som uden for bilen. “Bosch udvikler det hele: fra den enkelte komponent til det overordnede system”, forklarer Hoheisel. Bosch kan eksempel-vis glæde sig over en stor efterspørgsel efter sensorer: I 2014 sendte virksomhe-den for første gang mere end 50 millioner omgivelsessensorer til førerassistance på markedet. I 2014 fordobledes salget af radar- og videosensorer, og det sam-me ventes at ske for 2015. Når det gælder radarsensorer, der anvendes til adap-tiv afstands- og hastighedsregulering, er Bosch førende på verdensplan. I 2016 regner man med, at produktionen af radarsensorer (77 GHz) vil runde de 10 millioner.

Mere automatisering og en tredjedel færre uheld i Tyskland
Den øgede sikkerhed i trafikken er en motiverende faktor bag Bosch' udvikling af automatiseret kørsel. I følge FN anslås det, at ca. 1,25 mio. mennesker mister li-vet i trafikken hvert år. I 90 % af tilfældene skyldes uheldene menneskelige fejl. “Den rette hjælp i kritiske trafiksituationer kan redde liv”, forklarer Hoheisel. I føl-ge prognoser fra Bosch' forskning i uheld kan den stigende automatisering bidra-ge til at sænke ulykkestallene yderligere – med op til en tredjedel alene i Tysk-land. Automatiseret kørsel gør imidlertid ikke blot kørslen mere sikker, men også mere effektiv. Således konkluderer amerikanske studier, at en forudseende kør-selsstrategi kan give brændstofbesparelser på op til 39 % på motorvejskørsel.

Fuldautomatiseret parkering kommer i serieproduktion inden fuldautomatiseret kørsel
Inden Bosch automatiserer kørslen kommer turen først til parkeringen. Allerede nu fås den automatiserede parkeringsassistance fra Bosch som serieproduktion. Via Smartphone-fjernbetjening manøvrerer systemet selvstændigt bilen ind på ledige parkeringspladser. “For os starter den automatiserede parkering i køretø-jet, samtidig med at den også rækker langt ud over bilen selv”, fortæller Hoheisel. Med den aktive parkeringsplads-styring gør Bosch det eksempelvis lettere at fin-de en ledig parkeringsplads. Sensorer, der er installeret i jorden, kan registrere, om en parkeringsplads er fri eller optaget. Den information sender Bosch-sensorerne eksempelvis videre til et realtidskort, der kan hentes på internettet. På den måde kan man styre målrettet mod ledige parkeringspladser. Bosch går endnu et skridt videre sammen med Daimler. Her er målet at revolutionere selve parkeringsprocessen: I stedet for at føreren af bilen parkerer og finder sin bil igen, kører bilen alene til en ledig parkeringsplads og til sidst kører den uden hjælp frem igen. Bosch udvikler den nødvendige infrastruktur til parkeringshuset, hvilket bl.a. omfatter sensorer, der registrer om en plads er fri, kameraer og kommunikationsteknik.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydel-ser. Koncernen har ca. 375.000 ansatte (pr. 31. december 2015) og havde ifølge foreløbige regnskabstal en omsætning i 2015 på mere end 70 milliarder euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Ener-gy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 440 dat-ter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. I 2015 anmeldte Bosch mere end 5.400 patenter på verdensplan. Bosch-koncernens strategiske mål er at levere innovationer inden for den netværksforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker begejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sik-rer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapital-andelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der vareta-ger virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

Kampagne skal ændre holdningen til bilvask

Alt for mange vasker stadig bilen i indkørslen og ved fortovskanten, så det snavsede vand ender urenset i naturen. Det skal en ny kampagne være med til at ændreHver tredje bilvask i Danmark foregår privat i indkørslen eller ved kantstenen. Det svarer til cirka 6 millioner bilvaske på et år, fremgår det af den årlige opgørelse fra Energi- og olieforum, EOF. Der er ikke forbud mod denne form for bilvask i Danmark, som der eksempelvis er i Sverige. Men det har nogle miljømæssige konsekvenser, som mange bilejere formentlig ikke er opmærksomme på eller tænker over. Det vil Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation (BFR) gøre noget ved med kampagnen vaskbilmedomtanke.nu.

– Vi vil med kampagnen at sætte fokus på, hvorfor det er et miljøproblem, at skønsmæssigt 6 millioner danske biler årligt vaskes hjemme. Vores mål er, at endnu flere bilejere vil tænke sig om, så de fremover vælger at vaske bilen under miljømæssigt kontrollerede forhold i en vaskehal, siger direktør i BFR, Helge Busk, om baggrunden for kampagnen.

Hjemmevask

Når bilen vaskes med børste og vandslange hjemme i indkørslen eller ved kantstenen, er der ingen kontrol med, hvor mange liter vand, der bruges, og hvor det beskidte vand løber hen. Noget af vaskevandet med dets indhold af blandt andet olie, tungmetaller, vaskemidler og plastblødgørere ender via kloakken i det offentlige rensningsanlæg. Andet løber urenset ud i vandmiljøet gennem det separate kloaknet beregnet til regnvand. Eller det snavsede vaskevand siver ned i jorden mod grundvandet. Der er tale om ret store mængder, da det ikke er ualmindeligt at bruge over 100 liter rent vand til bilvasken, som ellers kunne være godt drikkevand.

Vaskehallen

Bilvask i en vaskehal er klart bedre for miljøet og vandforbruget. Vaskehallernes spildevand gennemløber sandfang og en olieudskiller. Her opfanges blandt andet tungmetaller, olie og andet snavs fra bilen, før det overskydende vand udledes til det kommunale renseanlæg. Her tages der professionelt hånd om det snavsede vand.

Der benyttes enten svanemærkede eller andre miljørigtige vaskemidler i vaskehallerne i Danmark. Og selv om der også skal 90 til 120 liter vand til at gøre en bil ren i en vaskehal afhængigt af, hvilken vask man vælger, bruger de mest effektive vaskeanlæg mindre end 20 liter rent vand per vask. Typisk til de lakerede flader og sidste skyl. Resten er renset genbrugsvand.

Der er i forbindelse med kampagnen fremstillet et kampagnewebsite, www.vaskbilmedomtanke.nu, hvor interesserede kan læse meget mere om konsekvenserne ved privat bilvask i indkørslerne, ligesom kampagnen også har fået sin egen Facebookside.

Læs mere her

Oliver Blume bliver ny administrerende direktør

Bestyrelsen for Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG har på sit møde i går udpeget Dr. Oliver Blume (47) til administrerende direktør for sportsvognsproducenten med virkning fra den 1. oktober 2015. Blume efterfølger Matthias Müller (62), der af bestyrelsen for Volkswagen AG er blevet udnævnt som ny administrerende direktør for koncernen i Wolfsburg. For præcis 5 år siden skiftede Müller fra Volkswagen til direktørposten i Porsche AG. Siden starten af 2013 har Blume været en del af Porsches direktion med ansvar for produktion og logistik. Herudover er Detlev von Platen (51) blevet udpeget som medlem af Porsches direktion med ansvar for salg og marketing. Von Platen kommer til Zuffenhausen fra USA, hvor han i godt 7 år har været chef for Porsche Cars North America. Salgsdirektøren tiltræder sin nye stilling den 1. november 2015. Hans forgænger Bernhard Maier (55) skifter samme dag fra Zuffenhausen til Mladá Boleslav i Tjekkiet, hvor han bliver administrerende direktør for Škoda.Bestyrelsen har udpeget finansdirektør Lutz Meschke (49) som vicedirektør. Den hidtidige stedfortræder for den administrerende direktør var Thomas Edig, der i slutningen af september forlader virksomheden og skifter til en stilling som personaledirektør for mærket Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Bestyrelsesformanden for Porsche AG, Dr. Wolfgang Porsche, glæder sig i særlig grad over, at “vores nye direktionsmedlem og den nye administrerende direktør kommer fra egne rækker. Porsche har både en yderst motiveret medarbejderstab og et meget stort antal særligt kvalificerede ledere”, understregede Dr. Porsche. Derudover er udnævnelsen fra egne rækker et udtryk for den familiært prægede Porsche-kultur.

Dr. Porsche takker den afgående administrerende direktør Matthias Müller for de enestående resultater gennem hans 5 år på posten. “Under Matthias Müllers ledelse har Porsche indført banebrydende nye produkter”, sagde Dr. Porsche og nævnte især supersportsvognen 918 Spyder og den kompakte SUV Macan. “Dobbeltsejren på den legendariske racerbane i Le Mans med vores teknologiske konceptbil 919 Hybrid var prikken over i'et”, udtrykte Dr. Porsche med stor respekt. Desuden har sportsvognsproducenten under Müllers ledelse oplevet en økonomisk udvikling, som ikke alle observatører forventede for 5 år siden. “Porsche har nærmest fordoblet salget, omsætningen og antallet af medarbejdere i denne periode”, forklarede bestyrelsesformanden og betegnede det som en præstation, der helt sikkert er uden sidestykke i den tyske industri.

Uwe Hück, der er formand for koncerntillidsmandsrådet hos Porsche: “Matthias Müller har siden 2010 været den turbo, den drivende kraft, som har bragt Porsche fremad. Han har vores Porsche-gener i blodet. Vi er ikke glade for at skulle af med ham. Hans efterfølger Oliver Blume er ingen nybegynder, men en rutineret herre. Han er udstyret med den rigtige teknik til at komme fremad, og så er han Porsche-mand hele vejen igennem. Det, som jeg sætter pris på ved ham, er hans evne til at bevare begge ben på jorden, hans sociale indstilling og hans måde, hvorpå han begejstrer og river vores kolleger med. Samtidig har han et stort hjerte, og så er han en af vores egne. Og jeg synes, det sender et klart signal, at en fra produktionsområdet nu kommer helt til tops. Jeg er sikker på, at Oliver Blume er den rette til at videreføre og videreudvikle det, som vi har opbygget sammen med Matthias Müller, på en succesfuld måde. Hvis vi skal føre de planlagte projekter og fremtidssikringen ud i livet, har vi brug for kontinuitet.”

Oliver Blume overtager styringen i Zuffenhausen midt i en spændende tid. I de kommende 5 år vil Porsche investere over 1,1 mia. euro i sine lokationer her. Eksempelvis vil der ved hovedsædet blive opført en ny motorfabrik og et nyt karrosserifremstillingssted. Herudover vil montagelinjen i Zuffenhausen blive udvidet. Fremover vil ikke kun alle 911- og Boxster-modeller blive produceret her, men fra sommeren 2016 også Cayman-modellerne. Blume har som direktør med ansvar for produktion og logistik selv haft ansvaret for det omfangsrige forarbejde, og det samme gælder fabrikken til 918 Spyder og den yderligere udbygning af fabrikken i Leipzig til Macan og den komplette produktion af Panamera. Også derfor er Dr. Porsche overbevist om, at “vi med blik på de særligt høje faglige kompetencer og de udprægede samarbejdsevner hos Oliver Blume har fundet den bedst mulige efterfølger til Matthias Müller.” I løbet af de kommende uger vil der blive udpeget en efterfølger til Blume som produktionsdirektør.

Dr. Porsche udtrykte også en tak til det afgående direktionsmedlem Bernhard Maier: “Hr. Maier har gennem 14 år – først som øverste chef for Porsche Deutschland og sidenhen fra 2010 som salgs- og marketingdirektør – konsekvent fremmet professionaliseringen af hele salgsorganisationen og koncernens internationale vækstkurs. Under hans ledelse er mærkeværdien blevet øget markant, og når det gælder kundetilfredshed, har Porsche opnået fantastiske rankings på grund af hans store engagement. Det har udbygget mærkets attraktivitet varigt”, forklarede Dr. Porsche. Med den succesrige lancering af Panamera og den kompakte SUV Macan og den dermed forbundne markante forøgelse af både salget og medarbejderstaben har Maier ført Porsche-salget ind i en ny dimension.

Hans efterfølger Detlev von Platen kommer ifølge bestyrelsesformanden med den størst mulige erfaring til at kunne videreføre forgængerens succeser. For i USA er det under von Platens ledelse lykkedes næsten at fordoble antallet af udleverede nye biler fra ca. 26.000, da han tog over i 2008, og til det nuværende regnskabsår. Højdepunktet for hans tid i USA var åbningen af det nye hovedsæde for Porsche Cars North America i Atlanta her i foråret, som også omfatter et kundeoplevelsescenter med tilhørende racerbane.

Ford sænker prisen: Den dynamiske SUV Kuga nu fra kun 299.990 kr.

Ford vender op og ned på den mellemstore SUV-klasse med markant lavere priser på Kuga. Den skarpt designede Kuga fører sig frem med besparelser på over 100.000 kroner– afhængigt af version – og det gør for alvor den dynamiske SUV til en interessant spiller på det danske marked.Ford sænker nu priserne på Kuga med op til intet mindre end 113.930 kr.*, og det sker uden at den flotte SUV går ned på udstyr eller motorkraft. Det er en ikke bare markant, men en usædvanlig prisnedsættelse for en bil. Med de offensive prisnedsættelser når Ford ud til en helt ny gruppe af kunder, som vil sætte stor pris på kombinationen af lækkert, gennemført design og stærke, økonomiske turbomotorer.

Til 299.990 kr. kommer man ud at køre i Kuga 1,5 EcoBoost Trend med 150 hk – førprisen for denne model var 389.400 kr., så her sparer man altså hele 89.410 kr. Det omfattende Trend-udstyr er der ikke pillet ved, og standardudstyret tæller fartpilot, aircondition, opvarmede forsæder, LED-kabinelys, nøglefri start, multifunktionslæderrat og syv airbags.
Som ekstraudstyr fås bl.a. førerassistance-pakken med Active City Stop, førerovervågning, automatisk op- og nedblænding af fjernlys med videre til 16.500 kr.

Titanium lig med luksus

Med udstyrsniveauet Titanium bliver Kuga for alvor en luksuriøs SUV med delvist læderindtræk, regnsensor, 2-zoners automatisk klimaanlæg, opvarmet forrude, 17” alufælge og Ford SYNC med automatisk nødopkald. Prisen for Kuga 1,5 EcoBoost Titanium med 150 hk er 329.060 kr. – det resulterer i en besparelse på 94.940 kr. Du kan også vælge Fords stærke 2-liters dieselmotor med 150 hk – så er prisen 385.060 kr. – igen en besparelse på 94.940 kr.

Endelig fås også topmodellen af Kuga, 2,0 TDCi Titanium Plus med automatgear og firehjulstræk, til en stærkt nedsat pris. Tidligere kostede den yderst veludstyrede Kuga i denne version 612.870 kr. Nu er prisen sænket med utrolige 113.930 kr., så topmodellen nu fås fra 498.940 kr.
Titanium Plus har et komplet udstyr, hvor kun få i klassen kan være med – med bl.a. styling-kit med 18” alufælge, bi-xenon-forlygter, LED-baglygter, semi-automatisk parkeringssystem og SONY radio/CD-anlæg.

Kuga er ikke kun en SUV med tryk på luksus. Den er også, trods sit markante og skarpe design, en praktisk og fornuftig bil. Kuga fås for eksempel med nøglefri døre og automatisk sensorstyret bagklap, der virkelig letter dagligdagens indkøb og de helt store shoppingture: vift foden under kofangeren, og bagklappen åbner sig helt af sig selv – og man er fri for både at finde nøglen frem og for at sætte varerne på jorden.
Pakken med den smarte løsning fås til alle udstyrsvarianter og koster 12.500 kr.

Læs mere her

C-MAX og Grand C-Max – Fords dynamiske og praktiske duo klar med stærke forbedringer

Med introduktionen af de faceliftede udgaver af de populære C-MAX og Grand C-MAX hæver Ford barren for, hvor velkørende, sikker og praktisk en bil i den mellemstore klasse multi activity vehicles (MAV) kan være. Det er ikke blot designet, ude og inde, der er forfinet, men også køreegenskaberne, brændstofforbruget og sikkerhedsudstyret.• Mere markante – de faceliftede udgaver af C-MAX og Grand C-MAX er fuldt opdateret med Fords seneste designsprog
• Nye raffinerede motorer sikrer høj ydelse og lavt forbrug på samme tid. Op til 26,3 km/l i ny C-MAX ECOnetic med 105 hk
• Uforlignelig opstilling med C-Max til de sportsligt mindede kunder og Grand C-MAX med skydedøre til de meget pladskrævende
• Nye udstyrsmuligheder med blandt andet Ford Adaptive Cruise Control, SYNC II med 8” touchscreen og håndfri bagklap
• Stærke priser – C-MAX fra 238.460 kr., Grand C-MAX fra 269.300 kr. Udstyrsniveauer: Trend og Titanium.

Med et samlet salg på det danske marked i 2014 på 1660 biler (incl varebiler) hører Ford C-MAX og Grand C-MAX til blandt de mest populære modeller i en klasse af biler, hvor rummelighed, sikre køreegenskaber og prisbevidsthed fylder meget. Den skarpe familie-duo fra Ford er imidlertid mere end blot sikre og rummelige, de er forrest når det kommer til dynamik, design og moderne motorer.

Ford går nu et skridt videre med introduktionen af et omfattende facelift, der fremhæver og forbedrer et allerede vindende koncept. De nye udgaver af C-MAX og Grand C-MAX er de perfekte mellemstore familiebiler til krævende danske familier, som ikke vil gå på kompromis på et eneste punkt for at få den samlede pakke.

”C-MAX har ry for at give kunderne en afbalanceret pakke med fornem brændstoføkonomi, sportlige og indlevende køregenskaber og et fleksibelt og rummeligt interiør. I den nye udgave har alle motorvarianter et lavere CO2-udslip – uden at det går ud over bilens fantastiske, dynamiske køreegenskaber,” siger Stephen Odell, Fords executive vice president for Europa, Mellemøsten og Afrika.
Han fortsætter: ”Den nye C-MAX-familie er i endnu højere grad på et niveau, der ellers er kendetegnet for større, dyrere biler – blandt andet i kraft af den håndfri, sensorstyrede bagklap, hvor man blot skal lave en let sparke-bevægelse for at få adgang til bagagerummet. Det er ikke set tidligere i segmentet.”

Fremtrædende og elegant One Ford-design

Fords designere har slebet på grundformen uden at ændre på den succesfulde opskrift, der har gjort C-MAX og Grand C-MAX til så stor en succes.
Det mere strømlinede og dristige eksteriørdesign med den trapezformede grill danner rammen om bilens nye ansigt, der er helt i tråd med det globale One Ford-designsprog. Elementer som de tilbagetrukne forlygter, som fås med LED-kørelys og det avancerede Ford Adaptive Front Lighting System, og mere rene linjer i designet på motorhjelmen er med til at understrege designernes sans for detaljer. Hvor tågeforlygterne før var runde, er den firkantede og aflange form nu med til at gøre begge C-MAX-modeller visuelt bredere.
Det eksteriørmæssige løft afrundes af ny lygtegrafik bagtil, som ligeledes betoner bilens bredde og kompakthed, og de to nye farver Red Rush og Caribou.

Intuitivt og smukt udført interiør

Interiøret i begge C-MAX-modeller tilbyder hele familien en højere grad af sikkerhed, anvendelighed og komfort end før, og kabinen er skabt til at være fleksibel i forhold til en aktiv livsstil.

Både C-MAX og Grand C-MAX byder på en række praktiske løsninger, der kredser omkring sikkerheden ved at alle passagerer, især med fokus på børn, er korrekt spændt fast. Nye ”i-Size-monteringspunkter”, som er kompatible med den seneste generation af ISOFIX-barnesæder, giver øget beskyttelse for hoved og nakke i tilfælde af side- og frontalkollisioner. En alarm i instrumenteringen afslører om alle seler er spændt, et vidvinkel-spejl giver et fuldt overblik over hvad der foregår i bagsædet, og hunde kan nu spændes sikkert fast i bagagerummet ved hjælp af et sikringssystem.

At fokus i høj grad ligger på komfort og anvendelighed for fører og passagerer ses på det forbedrede udbud af blandt andet aflæggeplads. Mere end 20 smarte aflæggemuligheder præger nu kabinen, så det er nemmere at lægge bøger, snacks og legetøj fra sig. En ny central opbevaringskonsol med justerbart armlæn sidder mellem forsæderne, og den har plads til fx en 1-liters vandflaske og en 0,4-liters kop på samme tid. Handskerummet er også redesignet, så det nu er nemmere at få fat i indholdet.

C-MAX og Grand C-MAX byder på hver sin måde på yderst fleksible muligheder i interiøret, og de smarte funktioner er naturligvis også bevaret med faceliftet. C-MAX fås fortsat med de tre separate bagsæder som flexsæder, hvor de to yderpladser skydes bagud og indad for at give øget plads og komfort. Grand C-MAX er selvfølgelig kendetegnet ved sine praktiske skydedøre og muligheden for en fleksibelt 3. sæderække.

Til Titanium-udstyrsniveauet fås den sensorstyrede, automatiske bagklap, hvor man med nøglen i lommen blot skal vifte foden under bagkofangeren for at elektronikken tager sig af resten – og man ikke behøver stille flyttekasser eller indkøb på jorden.

Med væsentlige ændringer i design og funktionalitet omkring førerpladsen leverer C-MAX og Grand C-MAX nu en mere sammenhængende og mere intuitiv betjeningsflade med færre knapper. Det gør overordnet set bilen lettere at betjene, da fx en funktion som airconditionanlægget nu er bygget op omkring knapper, som er nemmere at skelne fra hinanden og hurtigere at genkende. Nye sorte satin-indlæg og kromdetaljer fremhæver det renere, mere moderne udtryk, og det generelle udvalg af materialer er nu af en højere kvalitet.

Den måske mest synlige forskel i interiøret i forhold til før faceliftet er muligheden for Ford SYNC 2, som kommer med en skarp 8” touchscreen med navigation og mange andre features. Det stemmeaktiverede system bringer virkelig C-MAX-familien i front i klassen: uden at flytte øjnene fra vejen kan man med SYNC II ved hjælp af stemmen betjene lydanlægget, navigationssystemet, det automatiske klimaanlæg og en tilsluttet mobiltelefon. Navigationsdelen af SYNC II er bygget op omkring kort fra leverandøren HERE, og det giver mulighed for at vise særdeles detaljerede vejkryds, 3D-funktioner og en MICHELIN-guide.

Den nye model kan desuden udstyres med et højtydende premium-lydsystem som med 10 Sony-højttalere og en subwoofer giver et utroligt detaljeret lydbillede og en skarp reproduktion af bass for en mere afrundet og dyb lyd.

For første gang er C-MAX og Grand C-MAX udstyret med Ford MyKey-teknologi, som giver kunderne mulighed for at kode en nøgle med begrænsninger, når bilen fx lånes ud til familiens teenager. På den måde kan der sættes en maksimal hastighed og en maksimal lydstyrke på lydanlægget, men man kan også forhindre deaktivering af sikkerhedssystemer, fx traction control, og sørge for at bilen kun kan bevæges, hvis alle passagerer bruger sele.

Højere sikkerhedsniveau

C-MAX og Grand C-MAX kan udstyres med en lang række sikkerhedssystemer, som er designet til at forhindre eller mildne uheld – lige fra parkeringsbuler til mere alvorlige ulykker ved høje hastigheder.

Active City Stop er et system skabt for at undgå sammenstød, og hvor det tidligere virkede op til 30 km/t, fungerer systemet nu helt op til 50 km/t. Systemet scanner området foran bilen og klargør bremserne, hvis det øjner en pludselig forhindring. Reagerer føreren ikke selv, skrider systemet ind og bremser bilen ned.

På samme måde kan det nye Pre-Colliosion Assist-system forhindre eller mildne ulykker ved højere hastigheder. Systemet virker som Active City Stop, men med langt stærkere sensorer er det muligt for systemet at advare og bremse bilen fra helt op til 180 km/t.

Nyt i C-MAX-familien er også Adaptive Cruise Control, der automatisk holder afstand til den forankørende. Systemet fungerer også, når det ikke er direkte aktivt: distance-indikatoren giver føreren mulighed for at sætte en minimumsafstand til forankørende, og hvis man kommer for tæt på, advarer systemet i tre stadier, som er kendetegnet ved farverne grå, gul og rød.

Ford er blandt de mærker, der har mest fokus på parkering og parkeringsskader- og uheld. Derfor introduceres de nye modeller ikke kun med Active Park Assist, der tager over i forhold til parallelparkeringer, men også Perpendicular Parking, som automatisk bakker bilen ind i på en plads side om side med andre biler.
De ekstra sensorer, som det avancerede system er blevet udvidet med, har åbnet op for yderligere to komfort- og sikkerhedsrelevante features: Park-Out Assist, som hjælper føreren med at komme ud fra en parallel p-plads, og Cross Trafic Alert – systemets radar scanner op til 40 meter omkring bilen, når man bakker ud fra en p-plads. På den måde advares mod biler og personer, der kommer fra siderne eller bagfra, og systemet advarer med advarselstoner.

C-MAX og Grand C-MAX fås begge med bi-xenon-forlygter, og de kan nu også udstyres med Fords Adaptive Front Lighting-system. De fleste mennesker, som kører om natten, ved hvor vigtigt det er med skarpe og klare lygter. Med det dynamiske forlygtesystem justeres lyskeglen automatisk til en af syv indstillinger afhængigt af trafik og vejforhold. Fx vil systemet ved svingkørsel med lavere hastighed oplyse siden af vejen for at gøre cyklister og fodgængere mere synlige.

Klassens skarpe nu endnu skarpere

Det er intet under, at C-MAX-familien anses for at være bilerne i klassen med de bedste og mest afrundede køreegenskaber. Intet andet sted finder man så perfekt et kompromis mellem sikre, sjove og skarpe køregenskaber og et højt niveau af komfort i kraft af sublim dæmpning og affjedring.

Nu er det perfekte blevet yderligere forbedret. Stivere ophæng leverer varen, når det kommer til køreoplevelsen, og samtidig reduceres bilens krængning. Ændringer i støddæmperne hjælper med til at fremhæve det dynamiske styretøj uden at give køb på komforten – og dæmpernes nye ventildesign reducerer mislyde. Endelig er styretøjet re-kalibreret for at yde endnu bedre præcision og stabilitet – væsentligt i forhold til både dynamik og fornemmelsen af sikkerhed.

Prisbelønnet og stærk EcoBoost-motor

Få motorer har de seneste år fået så meget opmærksomhed som Fords 1-liters EcoBoost-benzinmotor med tre cylindre og turbo. Tre år i træk er den lille perle af en motor udnævnt til International Engine of the Year, årets motor i verden. Det er blandt andet på grund af sin opbygning med få vibrationer, lave forbrug, ringe CO2-udledning og kraftoverskud. I de faceliftede udgaver af C-MAX og Grand C-MAX fås EcoBoost 1,0 med 100 eller 125 hk – begge koblet sammen med en manuel gearkasse med seks trin. Med 1,0 EcoBoost går C-MAX helt op til 19,6 km/l og udleder blot 117 gram CO2/km.

Modelfamilien tilbydes også med den nye økonomiske 1,5-liters EcoBoost-motor med 150 eller 182 hk. Med førstnævnte ydelse kan man vælge mellem manuel eller automatisk gearkasse med seks trin. I udgaven med 182 hk den automatiske gearkasse med seks trin standard.

Med til at sænke både forbrug og CO2-udledning markant er den nye ECOnetic-udgave af C-MAX (ikke Grand C-MAX). Med sin nye og nøjsomme 1,5-liters TDCi-dieselmotor kan denne variant af C-MAX køre helt op til 26,3 km/l og udleder blot 99 gram CO2/km – den mest nøjsomme udgave af C-MAX før faceliftet, 1,6 TDCi med 95 hk, klarede til sammenligning 23,8 km/l. I C-MAX ECOnetic yder den nye motor 105 hk.

I Danmark tilbydes derudover den nye 1,5-liters TDCi-motor med 120 hk i både C-MAX og Grand C-MAX (også med Powershift-gearkasse), og udover at yde 5 hk mere end den tidligere models 1,6-liters TDCi-dieselmotor, udleder den seks pct. mindre CO2.

I toppen af diesel-programmet finder man forbedrede udgaver af Fords stærke 2-liters TDCi-motor med 150 eller 170 hk – mod tidligere 140 og 163 hk. En manuel gearkasse med seks trin eller Powershift-automatgearkassen fås i forbindelse med varianten med 150 hk, med 170 hk er Powershift-gearkassen standard. Den reviderede 2-liters TDCi-motor udleder nu markant mindre CO2 – helt op til 20 pct. mindre. I C-MAX udleder varianten med 150 hk og manuel gearkasse nu 114 gram CO2/km – mod tidligere 129 gram/km.

”Fords nye 1,5-liters EcoBoost- og TDCi-motorer er væsentlige tilføjelser til motorprogrammet, og vi har særligt haft fokus på kraftudfoldelse og forbedringer af brændstoføkonomien. Disse nye motorer vil gøre C-MAX til den første bil i segmentet, der er i stand til at leve op til de seneste EU-emissionskrav, EURO 6, på tværs af alle motorer i modelprogrammet,” siger Jim Baumbick, Fords globale chef for biler i C-segmentet.

Startpris fra hhv. 238.460 kr. og 269.300 kr.

På det danske marked introduceres C-MAX og Grand C-MAX med alle ovenstående motorer, og modelprogrammet tæller et bredt udvalg af varianter med de to udstyrsniveauer Trend og Titanium.

C-MAX starter ved 238.460 kr. for en 1,0 EcoBoost Trend med 100 hk. Titanium-varianterne starter fra 269.300 kr. Den nye C-MAX ECOnetic med 105 hk, der samtidig er den billigste udgave med dieselmotor, koster fra 277.300 kr.

Grand C-MAX har en startpris på 269.300 kr. for 1,0 EcoBoost Trend med 100 hk. Med Titanium-udstyr er startprisen 293.300 kr., og den lavest prissatte diesel, 1,5 TDCi Trend med 120 hk, starter ved 316.550 kr. 3. sæderække i Grand C-MAX fås til en merpris på 13.000 kr.

Se mere information, fotos og tech specs her: http://c-max.fordpresskits.com/

Læs mere her