Lavt dæktryk – få besked på mobil eller PC

Continentals ContiPressureCheck kan nu levere data om dæktryk til chaufførens eller fleetmanagerens skærmContinentals system til at overvåge dæktryk under kørsel, ContiPressureCheck, bliver nu integreret i de trådløse og cloud-baserede overvågningssystemer, som telematik-udbyderen LOSTnFOUND har udviklet til den internationale autobranche. Dermed kan oplysninger om dæktryk modtages i realtid på telefoner og andre mobile enheder, og føreren kan se de målte værdier på sin LOSTnFound-skærm.

– Det betyder, at chaufføren eller fleetmanageren hjemme på kontoret hele tiden er opdateret med det aktuelle tryk og også temperaturen, som bliver registreret af en sensor inde i hvert dæk, oplyser Georg Nielsen, adm. direktør i Continental Dæk Danmark A/S.

Afviger tallene fra de værdier, som er anbefalet for det pågældende dæk, sender systemet straks en advarsel – som sms eller e-mail – så der hurtigt kan gribes ind over for problemet.

Det betaler sig
– At køre med forkert dæktryk koster ikke bare ekstra brændstof og kortere levetid for dækket, men påvirker i høj grad også sikkerheden, fordi føreren har mindre kontrol over køretøjet, hvis dæktrykket er forkert. Det kan også betyde nedbrud på dæk og fælge og dermed kostbar tid, hvor bilen må holde stille, påpeger Georg Nielsen.

Continental har testet sig frem til, at hvis dæktrykket er blot 2 bar for lavt, bliver forbruget af brændstof øget 0,7 liter pr. 100 km. Med korrekt dæktryk reduceres rullemodstanden og dermed også slitage på dækket. Korrekt dæktryk øger dækkets levetid, og karkassen skånes, så dækket senere kan regummieres.

Hele tiden opdateret
Løsningen fra LOSTnFOUND lanceres under navnet ConnectedTyre. I forvejen har Continental selv en løsning, hvor data fra hvert dæk kan aflæses på en håndholdt modtager, der er koblet til systemet.

ContiPressureCheck-sensorer skal monteres i alle køretøjets dæk. Er dækket ikke født med en sensor, er den nem at montere efterfølgende. En gummicontainer klæbes på indersiden af dækkets slidbane. Heri placeres en 2 cm stor sensor, der vejer under 20 gram. Sensoren kan tages ud og genbruges i det nye dæk ved dækskifte. Modtageren, der får data fra sensoren, er monteret på køretøjets ramme. Sensoren får strøm fra et batteri med en levetid på seks år eller ca. 600.000 km.

Læs mere her

Parkering uden uheld

Bosch-teknik gør alle gode til at parkere. Ifølge en undersøgelse udgør sammenstød, mens man parkerer og manøvrerer, 40 % af alle biluheld med materiel skade. Hoheisel fra ledelsen hos Bosch: “Bosch-teknik tager over, når bilisterne er overbelastet”. Home Zone-parkeringsassistent kan klare tilbagevendende parkeringsmanøvrer helt alene. Et nyt Bosch-system vil sandsynligvis være klar til at gå i produktion i 2019.Stuttgart – Det kan sommetider være et sandt drama at parkere bilen. Oftere og oftere ender et forsøg på at klemme en bil ind på en parkeringsplads med buler og ridser. Over de seneste 10 år er antallet af uheld med parkering og manøvrering steget mere end 30 %. Den type uheld udgør nu ca. 40 % af alle biluheld med materiel skade ifølge en undersøgelse udført i 2015 af forsikringsselskabet Allianz. En af hovedårsagerne er biler med dårligt udsyn. Når man ikke kan klare parkeringen selv, tager vores teknik over, siger Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH.

Den automatiske parkeringsassistent kan fx manøvrere en bil ind på en parkeringsplads ved et tryk på en knap – og uden at forårsage uheld. Bilisten kan nemt kontrollere processen på sin smartphone – også uden for bilen. Bosch går et skridt videre med Home Zone-parkeringsassistenten, der forventes at være klar til at gå i produktion i 2019. Denne assistent kan helt alene styre bilen hen til parkeringspladser i op til 100 meters afstand, hvor den så manøvrerer bilen på plads.

Bilister kan selv oplære Bosch’s Home Zone-parkeringsassistent
Home Zone-parkeringsassistenten er en delvis automatiseret funktion, der stadig kræver bilistens overvågning. Den er udviklet til tilbagevendende parkeringsmanøvrer – fx hjemme eller ind på en fast parkeringsplads i en parkeringskælder. Det særlige ved denne teknik er, at Home Zone-parkeringsassistenten lærer og gemmer individuelle køremanøvrer. Når den har gjort det, kan den udføre dem på egen hånd. Bilisten skal blot trykke på en knap. Og så skal Bosch-systemet kun oplæres én gang.

Sådan fungerer det: bilisten aktiverer assistentens lære-funktion, når bilen befinder sig i den ønskede startposition. Herefter køres bilen langsomt (gåhastighed) til en parkeringsplads ikke mere end 100 m væk i en dummy-kørsel. Systemet gemmer startposition, destination og den kørte rute mellem disse. Fra nu af kan Home Zone-parkeringsassistenten overtage parke-ring af bilen fra den definerede startposition. Bilisterne kan vælge at blive inde i bilen eller kontrollere processen udefra, enten ved hjælp af en dødmandsknap på startnøglen eller på deres smartphone. Bosch-systemet kan lære og hente op til 10 forskellige køremanøvrer hen til tilbagevendende parkeringssituationer.

Assistent kører selv uden om statiske forhindringer
Home Zone-parkeringsassistenten kan realiseres med forskellige Bosch-sensorer. Der anvendes fx i alt 12 ultralydssensorer installeret i for- og bagkofangeren plus et stereo videokamera monteret nær bakspejlet. I stedet for stereo-videokameraet kan løsningen også anvende fire radarsensorer – én i hvert hjørne af bilen.

Home Zone-parkeringsassistenten anvender sensorerne til at orientere sig ved kørsel til og ind på en parkeringsplads. Den kan også huske objekter, der er registreret under dummy-kørslen – fx stolper eller træer. Systemet sammenligner konstant bilens position med objekternes gemte position i bilens omgivelser. Hvis sensorerne registrerer en ukendt forhindring – som en skraldespand efterladt i bilens kørebane, så stopper bilen automatisk helt op. Hvis forhindringen kan undgås ved at afvige en smule fra den aktuelle rute, vil bilen selvstændigt styre uden om den.

“Biler med teknik fra Bosch er bedre til at parkere end de fleste mennesker”
Ved parkering korrigerer Bosch-systemet også automatisk unøjagtigheder. Det er heller ikke noget problem, hvis bilisten ikke har stillet bilen nøjagtig i den gemte startposition inden aktivering af Home Zone-parkeringsassistenten. Det er heller ikke noget problem, hvis bilisten har parkeret bilen ukorrekt efter endt dummy- kørsel. Årsagen er, at assistenten kan korrigere for afvigelser på op til 2 m, når ruten planlægges.

Teknik fra Bosch er bedre til at parkere end de fleste mennesker, siger Hoheisel. Og det er ikke det hele: Home Zone-parkeringsassistenten kan også køre ud fra en parkeringsplads. Ved et tryk på en knap på en smartphone eller startnøgle bringer systemet automatisk bilen hen til den definerede startposition, således at bilisten bare kan stige ind og køre væk. Det sparer bilisten for at skulle klemme sig ind eller ud af bilen, hvis pladsen er trang.

###

Mobility Solutions is the largest Bosch Group business sector. According to preliminary figures, its 2015 sales came to 41.7 billion euros, or 60 percent of total group sales. This makes the Bosch Group one of the leading automotive suppliers. The Mobility Solutions business sector combines the group’s expertise in three mobility domains – automation, electrification, and connectivity – and offers its customers integrated mobility solutions. Its main areas of activity are injection technology and powertrain peripherals for internal-combustion engines, diverse solutions for powertrain electrification, vehicle safety systems, driver-assistance and automated functions, technology for user-friendly infotainment as well as vehicle-to-vehicle and ve-hicle-to-infrastructure communication, repair-shop concepts, and technology and services for the automotive aftermarket. Bosch is synonymous with important automotive innovations, such as electronic engine management, the ESP anti-skid system, and common-rail diesel technology.

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. It employs roughly 375,000 associates worldwide (as of December 31, 2015). According to preliminary figures, the company generated sales of more than 70 billion euros in 2015. Its operations are divided into four business sectors: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. The Bosch Group comprises Robert Bosch GmbH and its roughly 440 subsidiaries and regional companies in some 60 countries. If its sales and service partners are included, then Bosch is represented in roughly 150 countries. This worldwide development, manufacturing, and sales network is the foundation for further growth. The Bosch Group’s strategic objective is to deliver innovations for a connected life. Bosch improves quality of life worldwide with products and services that are innovative and spark enthusiasm. In short, Bosch creates technology that is “Invented for life.”

Læs mere her

Har du tilladelse til kørsel i udenlandsk firmabil

Fra 1.3.2016 indfører Danmark nummerpladescannere – profilering i skattesager mulig. De nye regler betyder effektiv overvågning i forbindelse med givne afgiftsfritagelser vedr. udenlandske firmabiler.Men SKAT får dermed også et redskab til at kontrollere skattepligtiges kørsel og dermed, hvor de befinder sig. Motivet er angiveligt bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Der er bl.a. monteret faste anlæg ved grænsen, der registrerer alle nummerplader digitalt. Hvis der ikke er match med politiets register for stjålne biler eller efterlyste personer, så slettes data indenfor 24 timer. I ”særlige tilfælde” kan data dog gemmes op til 30 dage til videre analyse; og længere ved mistanke om kriminelle forhold.

Dantax gør opmærksom på, at data kan have betydning også i andre sammenhænge – for eksempel ved kontrol af skattepligten. Det er i dag en kendt sag, at SKAT og socialmyndighederne i Danmark har benyttet data, der er samlet til andre formål. Her kan nævnes, at SKAT har adgang til, hvordan bestemte bankkort benyttes. Der konstateres kontobevægelser. Bl.a. i den sidste tid blev data om hævninger på bankkonti brugt i skattesager. Sagerne drejede sig om, hvorvidt en bestemt person havde været i landet på bestemte tidspunkter eller ej.

De nye nummerpladescannere giver mulighed for at dokumentere bevægelsesmønstre. Man kunne forestille sig, at de data f.eks. også kan bruges til dokumentation af, hvornår en bestemt bil har krydset grænsen. Dermed kan der laves bevægelsesprofiler af de skattepligtige og om brug af bestemte køretøjer. Muligvis kan bopæls- og opholdssteder kortlægges af myndighederne. Dermed kan SKAT bevise, hvor en person har opholdt sig – eller hvor hans bil har kørt.

Lovbekendtgørelsen giver mulighed for at behandle oplysninger der, ”er knyttet til personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst 1 år og 6 måneder” (sml. § 5 nr. 9). Data kan også samles til ”forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning”.

Læs mere her

Danskerne vil selv eje deres data i nye biler

Otte ud af ti danske bilister vil selv eje de data vores biler indsamler, viser undersøgelse. Men et lovgivningsmæssigt tomrum giver bilproducenterne frit spil for at udnytte data kommercielt. Problematisk, mener FDM, som efterlyser bedre forbrugerbeskyttelse på området.Danske bilister er blandt Europas mest skeptiske, hvad angår opsamlingen af data i nye biler. Det viser en ny undersøgelse foretaget af FDM i samarbejde med de europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA. Men der er næppe nogen vej uden om. For når forbrugerne fremover køber ny bil, vil de i stigende omfang være udstyret med en dataopsamlingsenhed, der tillader overvågning og indsamling af data om brug af bilen. Det kan være data såsom, hvor bilen kører, om der skiftes fører, og de sidste 100 steder, bilen har parkeret.

”Som bilejer skal man have retten til at afgøre, hvorvidt der skal opsamles data, og hvem der i givet fald får adgang til disse data. Så længe man fra politikernes side ikke har fundet en løsning, der sikrer forbrugerbeskyttelse på området, befinder de data sig i hænderne på bilproducenterne. Det bekymrer os,” siger Torben Lund Kudsk, afdelingschef i FDM.

Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af de adspurgte danskere efterlyser lovgivning på området, som i højere grad beskytter forbrugerne. Derfor har FDM sammen med bilklubberne i Europa lanceret kampagnen ’My Car My Data’, som skal gøre de europæiske politikere opmærksomme på problemet med den manglende lovgivning på området.

”Udfordringen består ikke kun i, at bilen i praksis overvåger bilisten og sender data til producenterne, som har fri adgang til at sælge informationerne videre. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om den enkelte bilists pengepung. For når bilproducenten ejer bilens informationer, giver det mulighed for eksempelvis at binde bilejeren til bilmærkets egne værksteder, og det kan koste forbrugeren dyrt,” forklarer Torben Lund Kudsk

Allerede fra 2018 kan det blive en realitet for bilisterne, fordi alle nye bilmodeller skal være udstyret med det såkaldte eCall, hvor bilen selv kontakter alarmcentralen i tilfælde af en ulykke. Parallelt med det forventes bilproducenterne at installere løbende datakommunikation i bilerne.

Læs mere her

Continental går med i global kampagne for at stoppe trafikulykker

NCAP-kampagnen ”Stop the Crash” vil de næste fire år arbejde for at øge trafiksikkerheden på verdensplan med fokus på lande i bl.a. Asien og Latinamerika, hvor trafikmængden stiger stærkt i disse år.Onsdag den 18. november blev den globale kampagne for trafiksikkerhed, ”Stop the Crash”, skudt i gang på en konference i Brasilien. Kampagnen skal over fire år bidrage til at nedbringe antallet af trafikulykker. Det vil blandt andet ske med demonstrationer og fokus på både eksisterende og nyudviklede teknologier i biler, der kan forebygge uheld. Continental er gået med som partner i kampagnen.

– I Europa er udstyr som elektronisk stabilitetskontrol ESC og automatisk bremsning med AEBS standard udstyr, ligesom det forventes, at der er systemer til at beskytte børn og voksne i bilen. Men der er mange andre steder i verden, hvor bilfabrikanterne kan være med til at løfte trafiksikkerheden. Det er det, ”Stop the Crash” kampagnen sætter fokus på. Med mere end 1,2 mio. trafikdræbte hvert år er det i den grad også et område, der kræver en særlig indsats, siger Georg Nielsen, adm. direktør, Continental Dæk Danmark A/S.

Målet er nul ulykker
Continental, der foruden at udvikle og producere dæk, står bag flere af disse sikkerhedssystemer har selv en langsigtet strategi, ”Vision Zero”, for at bidrage til øget trafiksikkerhed. Først og fremmest handler det om helt at undgå trafikdrab. Dernæst minimere antallet af personskader og ultimativt at bringe antallet af trafikulykker ned på nul.

– Med den strategi og med den viden og de løsninger, vi har, er det helt oplagt at Continental går ind som partner i den globale kampagne ”Stop the Crash” med NCAP, siger Georg Nielsen. Vi kan se, at antallet af trafikdrab, skader og ulykker er faldet markant i de lande, hvor sikkerhedsseler, ESC, AEBS, EBA og dæktryksovervågning i dag er standard. Derfor er det oplagt at få disse systemer bredt ud, især i Asien og Latinamerika, hvor flere og flere i disse år bliver motoriserede.

Dæk er afgørende for sikkerheden
Gennem hele kampagnen vil Continental og andre aktører i ”Stop the Crash” demonstrere i bl.a. Kina, Indien, Malaysia og Mexico, hvordan de sikkerhedssystemer, der allerede produceres i stort antal, øger sikkerheden på vejene. Men også bil- og motorcykeldæk har en stor rolle.

– Her vil der især blive fokuseret på korrekt dæktryk og mønsterdybde, oplyser Georg Nielsen. Husk, at dækket jo er den eneste kontakt mellem køretøj og vejbane. Det er store kræfter, der er i spil på en berøringsflade, der ikke fylder mere end et postkort. I en kritisk situation er dækket afgørende for, om køretøjet når at standse eller holder sig på vejen. Derfor skal vi ud og gøre bilisterne i disse lande opmærksom på, hvor meget dæktryk og dækmønster betyder for sikkerheden.

– Samtidig skal vi påvirke bilproducenterne i Asien og Latinamerika til at tage den nye teknologi til sig. I disse år sker der er stærk udvikling omkring den intelligente bil, og Continental er selv med til at skabe disse fremskridt. Vi kommer hver dag et skridt nærmere vores ”Vision Zero”. Og kampagnen ”Stop the Crash” vil hjælpe os yderligere frem mod en verden uden trafikdræbte, siger Georg Nielsen.

Sikkerhedstests skal udbredes
”Stop the Crash” er et initiativ taget af NCAP (New Car Assentment Programme) – en international paraplyorganisation for ni forbrugerorganisationer, der tester sikkerheden i nye biler, crash tests. Formålet er at udbrede testprogrammer til de dele af verden, hvor mængden af køretøjer stiger stærkt, men hvor der ofte ikke er information om crash tests.

Kampagnen sættes i gang på en global konference om trafiksikkerhed. Konferencen, der holdes i Brasiliens hovedstad, Brasilia, 18.-19. november, er på initiativ af FN. FN har et mål om, at antallet af dræbte i trafikken skal være halveret i 2020. På konferencen skal ministre fra hele verden bl.a. vurdere, hvordan det går med at nå dette mål, og om der er behov for flere tiltag.

Ifølge en WHO-rapport om trafiksikkerhed havde blot 28 lande (med 7 % af verdens befolkning) i 2013 dækkende lovgivning mht. spirituskørsel, fart, brug af styrthjelme, sikkerhedsseler og fastspænding af børn.

Kontakt
• Adm. direktør Georg Nielsen, georg.nielsen@conti.de – Telefon 43 23 04 45
• Marketingkoordinator Else Sunekær, else.sunekaer@conti.de – Telefon 43 23 04 31

Yderligere information
• Pressemeddelelser fra Continental-koncernen: http://www.continental-press.com
• Continental media database: http://www.continental-mediacenter.com
• Continental videoportal: http://videoportal-en.continental-corporation.com
• Dansk website: www.continental-daek.dk
• Kampagnesite: www.stopthecrash.org og #stopthecrash
• Forhandler- og pressedownloads: www.contigalleri.dk

Læs mere her

En hurtig og sikker forbindelse!

At etablere en dataforbindelse i et køretøj er ikke raketvidenskab, men at sikre en hurtig, stabil, sikker og ikke mindst konstant dataforbindelse via mobilnettet til og fra køretøjer, kan være en udfordring. Det stiller krav til at enheden er robust og ufølsom over for stød og rystelser, at den tåler et udvidet temperaturområde, at teknologien er 4G/LTE og tilslutning af eksterne antenner.Sierra Wireless har netop opgraderet AirLink 3G GX400 med en 4G version kaldet AirLink GX450, som netop er skræddersyet til montering i køretøjer. AirLink GX400 er et populært 3G modem til køretøjer, som ex. Volkswagen monterer i kundebiler, men 4G har længe været savnet.

Nu er det så muligt at opgradere til 4G uden at skifte hardware design og med AirLink GX450 kan de flestes behov for kommunikation fra køretøjet tilfredsstilles, idet AirLink GX450 nu er en serie af produkter.
Serien består af en basisversion med 4G/LTE, 3G og 2G modem, GPS, 1 * Ethernet port, 1 * digital I/O, 1 * USB port og 2 * net antenner samt en GPS antenne. Denne konfiguration går igen i alle modeller.

Der er så en version med et Ethernet modul, der giver AirLink GX450 yderligere 2 stk. Ethernet porte til 3 i alt, der er en version med et WiFi modul, som gør AirLink GX450 til 802.11 b/g/n til et mobilt adgangspunkt for trådløse enheder og til en WiFi klient for upload og download af data når køretøjet er hjemme. Og endelig er der en I/O version, med 4 digitale input/output og 4 analoge input til overvågning og sensor inputs.

AirLink GX450 er designet til at modstå de barske miljømæssige betingelser ved brug i alle slags køretøjer. Det trykstøbte aluminiumshus er forseglet for at opfylde IP64, ligesom det er testet til at opfylde og overstige MIL-STD-810G specifikationen for stød, vibrationer, temperatur og luftfugtighed. Ligeledes er AirLink GX450 gjort immun over for udsving i elektriske transienter på niveau med internationale krav til udstyr for brug i køretøjer.

AirLink GX450 er også en meget sikker løsning, der passer godt på ens data. Med op til 5 samtidige VPN-sessioner, er der sikker kommunikation til flere back-end-systemer. Remote autentifikation tillader brug af RADIUS eller TACACS + til at styre adgang til tilsluttede enheder. Port filtrering og trusted IP beskytter eksterne enheder, forbundet til AirLink GX450, mod uautoriseret adgang. Ligeledes sikrer de indbyggede konfigurationsmuligheder overholdelse af PCI standarder gældende for diverse betalingssystemer.

Som flåde ejer, har man brug for mere end blot kommunikation. Man er nødt til at kunne overvåge sikkerheden og tilstanden på diverse køretøjer. AirLink GX450 har en kraftig besked generator indbygget, som helt uden programmering, kan afsende brugerdefinerede beskeder og advarsler ved forskellige hændelser. Disse kan så sendes til tredjeparts serverplatforme om nødvendigt.
Bedst af alt, gennem Sierra Wireless Solution Exchange, har du adgang til et katalog over verdensklasse løsningspartnere, der allerede har integreret denne funktionalitet i deres AVL og løsninger for mobile arbejdsstyrker.

Undgå bøder med Fords nye teknologier

Med introduktionen af Intelligent Speed Limiter i de nye udgaver af S-MAX og Galaxy giver Ford nu bilisterne en innovativ og sikker måde at overholde fartgrænserne på – og dermed undgå dyre fartbøder.Det nye system holder konstant øje med fartgrænserne og hæver og sænker automatisk den maksimalt tilladte hastighed på fartpiloten. Intelligent Speed Limiter er sammen med Pre-Collision Assist standardudstyr i alle danske udgaver af den nye Ford S-MAX.

Rådet for Sikker Trafik kører kampagnen ”Sænk farten – en lille smule”, og det er der gode grunde til. For det første er for højt fart, fx i tæt bebyggede områder, med til at skabe ulykker og gøre ulykker værre. For det andet er det blevet dyrere for bilisterne at blive taget med for høj fart, og politiets nye styrke af effektive fotovogne gør det sværere for fartsyndere at slippe af sted med de potentielt farlige hastigheder.

Ford indfører med introduktionen af de nye udgaver af familiebilerne S-MAX og Galaxy et nyt våben mod fartoverskridelser, som med simpel betjening er perfekt for bilister i en travl hverdag, hvor der er meget andet end bare farten at holde øje med.

Intelligent fartbegrænser følger fartgrænserne ved hjælp af trafikskiltegenkendelse og inputs fra navigationssystemet

Den mest opsigtsvækkende nye teknologi er uden tvivl den intelligente fartbegrænser, ”Intelligent Speed Limiter”. I en tid med stigende færdselsovervågning er det vigtigt at have et øje på fartgrænserne, men da disse konstant ændrer sig undervejs på ruten, og man som fører har mange ting at holde øje med, bruger systemet den velkendte fartbegrænser i kombination med bilens trafikskilte-genkendelsessystem, ”Traffic Sign Recognition” samt eventuel data fra navigationssystemet til at justere fartbegrænserens virkeområde. Systemet virker mellem 30-200 km/t., og det kan indstilles til at tillade en hastighed +/- 10 km/t over/under den tilladte hastighed, som systemet aflæser via skilte eller navigationsdata.

”Som bilist er man ikke altid opmærksom på, at man overskrider hastighedsgrænserne, og af og til opdager man det først, når der dukker en hilsen fra politiet op i posten, eller man bliver trukket ind til siden. Med Intelligent Speed Limiter er Ford med til at højne sikkerheden og fjerne en af stressfaktorerne ved at køre bil, nemlig at man altid skal holde øje med, om man holder sig inden for fartgrænserne,” siger Stefan Kappes, supervisor hos Ford Europas afdeling for aktiv sikkerhed.

Simpel aktivering via rattet

Når føreren har aktiveret systemet, vil den intelligente fartbegrænser sænke den maksimalt tilladte hastighed, så den tilpasses den på skiltene aflæste hastighed. Hvis man eksempelvis kører med den intelligente fartbegrænser slået til i en zone med 60 km/t, og den pludselig erstattes af en zone med 50 km/t, vil bilen automatisk sænke hastigheds begrænseren til de lovlige 50 km/t. Hvis zonen igen erstattes af en med højere tilladt hastighed, giver systemet føreren mulighed for at hæve farten op til den nye fartgrænse.

Det er simpelt at bruge Fords nye Intelligent Speed Limiter via knapper på rattet. Når systemet er aktiveret, kan man hæve og sænke hastigheden i trin på 5 km/t – op til maksimalt 10 km/t over den aktuelle hastighedsgrænse. Man kan midlertidigt sætte den intelligente fartbegrænser ud af kraft ved at træde hårdt på speederen, hvilket kan være nødvendigt ved overhalinger eller i faresituationer.

Ved kørsel ned ad bakke afgiver systemet desuden en akustisk alarm, hvis man kommer over hastighedsgrænsen, så føreren bliver opmærksom på, at der skal bremses.

Ford Danmark har valgt, at ”Intelligent Speed Limiter” system skal være standard i alle udgaver af både S-MAX & Galaxy– for på én gang at hjælpe bilister med at undgå både irriterende bøder og ikke mindst, potentielt farlige situationer.

Den intelligente fartbegrænser er blot en af mange nye teknologier, som kan opleves i de nye Ford modeller. En anden er Pre-Collision Assist.

Pre-Collision Assist med persongenkendelse er et kamera- og radarbaseret assistentsystem, først set i Ford Mondeo, som ikke tidligere er set i dette segment. Med denne feature tager Ford den velkendte Active City Stop teknologi videre til næste niveau. Pre-Collision Assists store force er, at den kan skelne personer fra genstande. Systemet holder øje med personer omkring bilen, og efter først at have givet føreren en akustisk og visuel alarm, og denne ikke reagerer i tide, aktiveres bremserne automatisk, hvis en fodgænger fx pludselig bevæger sig ud foran bilen. Pre-Collision Assist scanner selvfølgelig også nærområdet foran bilen for andre køretøjer, og her kan systemet på samme måde både advare, forberede bremserne eller sågar lave en fuld opbremsning.

Pre-Collision Assist med persongenkendelse bliver også introduceret som standardudstyr på både S-MAX og Galaxy i de danske udgaver.

Læs mere her

Ny funktion gør det nemt at overvåge dæktryk på trailere

Continental har fået stor succes med deres system til overvågning af dæktryk. Nu har teknologi- og dækkoncernen udvidet ContiPressureCheck-systemet med en funktion til automatisk trailer-genkendelse, når der skiftes trailer eller trækker.Den tyske dæk- og teknologikoncern har føjet en ny funktion til ContiPressureCheck-systemet, der overvåger dæktryk. Funktionen hedder ATL og på dansk betyder det automatisk trailergenkendelse. Det betyder, at chauffører, der kører med lastbiler og trailere monteret med Continentals dækovervågningssystem kan overvåge dæktrykket på deres vogntog meget let og effektivt – også når der sættes en anden trailer bag på trækkeren.

– Trækkere med ATL kan automatisk og trådløst registrere alle trailerdæk, der har ContiPressureCheck sensorer. Dette betyder, at dæktryksovervågningen for traileren og det trækkende køretøj altid passer sammen, uanset hvilken trailer, der er bagpå, oplyser Georg Nielsen, der adm. direktør i Continental Dæk Danmark A/S.

Genkender trailer og sender data
Data om tryk og temperatur fra alle 12 dæk på lastbil og trailer overføres til displayet i kabinen. Når først der er monteret overvågningssensorer i dækkene, skal der ikke installeres mere på traileren. Kun et par minutter efter at en ny trailer er koblet på trækkeren, er den automatisk registreret, og oplysningerne popper op i displayet.

– Når køretøjet har stået stille i mere end 15 minutter, kontrollerer ContiPressureCheck-systemet, om der er koblet en trailer på det trækkende køretøj, og i givet fald hvilken trailer, der er tale om. Hvis det er en anden trailer, bliver der sendt data om dækktryk og temperatur til førerkabinen, fortæller Georg Nielsen.

Sensorer følger med ved dækskift
ContiPressureCheck kom på markedet i 2013. Systemet består primært af et batteridrevet sensormodul i hvert dæk, en modtager på køretøjets understel og et display på instrumentbrættet. Modulet måler ca. 2 cm på tværs og vejer kun 26 gram. Det indeholder sensorer til at opsamle data, en processor og en sender. Modulet er fastgjort til indersiden af dækkets slidbane. Når der skiftes dæk, kan modulet flyttes over i det nye. Batteriet holder omkring seks år eller 600.000 km.

Og man behøver ikke at have dæk fra Continental monteret på fælgen ligesom der ikke er nogen afhængighed til mærke på trækker eller trailer.

– ContiPressureCheck fungerer med alle gængse dækmærker og med stort set alle kombinationer lastbiler og trailere. Når det er installeret, sender det uafbrudt up-to-date-oplysninger om dæktryk og temperatur på alle dæk til førerhuset. Dermed kan føreren straks reagere, hvis der er grund til det. Det er med til at optimere driften, da lavt dæktryk både koster brændstof og levetid for dækket, slutter Georg Nielsen.

Dækovervågningssystemet fra Continental kan i øvrigt også med fordel monteres på busser.

Læs mere her

Nu også trykovervågning af specialdæk

Continental har tre nyheder med på stor havne- og terminalmesse i Rotterdam 9.-11. juniContinental har tre nyheder med i Rotterdam 9.-11. juni. Her afvikles TOC Europe, en international messe med udstyr og teknologi til havne, terminaler m.m. I år er der fokus på telekommunikation og informatik, der også forkortes telematik blandt fagfolk.

Continental udstiller hele sit omfattende program af løsninger til havne. Nyhederne er trykovervågningen ContiPressureCheck til specialdæk og et nyt dæk til container-køretøjer. Continental præsenterer også en ny telematik-løsning, men afslører først detaljerne på selve messen.

Overvåger dæktrykket
– ContiPressureCheck er en effektiv måde at holde øje med dæktrykket på og dermed styrke både effektiviteten og sikkerheden for de køretøjer, som en operatør benytter på havnen. Det er første gang, vi har ContiPressureCheck til specialdæk med på en messe, og vi glæder os til at fremvise det for de besøgende, fastslår Georg Nielsen, der er administrerende direktør i Continental Dæk Danmark A/S.

Continental har en komplet portefølje af dæk til brug på havne, men ønsker også at tilbyde kunderne skræddersyede serviceløsninger. Derfor er der nu lanceret ContiPressureCheck til disse specialdæk.

Stærke dæk til krævende miljø
Blandt de mange havnedæk i porteføljen vil Continental sætte spotlight på Continental StraddleMaster, der er udviklet til de Straddle Carriers, der flytter containerne rundt. Dæk til disse køretøjer kræver ekstrem stor stabilitet og ekstra stærke sidevægge.

– Continental har med sin V.ply teknologi udviklet et dæk, der er modstandsdygtigt, har lang levetid og lav rullemodstand, fortæller Georg Nielsen, som supplerer med opmærksomheden på det vigtige i at vælge dæk, der bidrager til at forbedre økonomien og sikkerheden hos en havneoperatør.

Til traktorer, der anvendes på havne, tilbyder den dækgiganten det specielle Continental TractorMaster, der indfrier de store krav, der stilles til et dæk under de ofte særdeles krævende arbejdsbetingelser.

På TOC Europe finder man Continental på stand D36 i Ahoy Rotterdam Event Center.

Læs mere her

Bosch Car Service servicerer nu også elbiler – og mens din egen bil er på værksted, kan du nu låne en elbil

Som den første uafhængige værkstedskæde servicerer Bosch Car Service nu ikke kun benzin- og dieselbiler, men også elbiler, og mens din egen bil er på værksted, kan du nu låne en elbil.Det er ikke længere kun almindelige biler, man kan få serviceret og repareret hos Bosch Car Service, men også elbiler og hybrider. Den landsdækkende værkstedskæde, som i forvejen servicerer alle benzin- og dieselmærker, inviterer nu også de teknologiske frontløbere indenfor.

Bosch får bilen til at køre
Som verdens førende leverandør til bilindustrien spiller Bosch en vigtig rolle i udviklingen af teknologi til elbiler. Bosch producerer ikke selv biler, men bidrager med mange af de tekniske komponenter og systemer, som får dem til at køre, og vi udvikler hele tiden bilens historie med vores mange nye og innovative komplette systemløsninger. Bosch gør bilen til en aktiv del af internettet – vi gør bilen automatiseret – og sætter stor fokus på den eldrevne bil, siger Per Blæsbjerg, kædechef for Bosch Car Service.

Bosch Car Service har derfor den nødvendige tekniske ekspertise til at servicere elbiler, en omfattende viden om reservedele og testudstyr, der favner alle mærker. Per Blæsbjerg tilføjer, at Bosch selv står for at efteruddanne mekanikerne inden for Bosch Car Service-kæden, så de altid er opdateret, når det gælder den nyeste tekniske udvikling – også inden for elbiler.

Prøv en elbil, når din egen bil er på værksted
Samtidig tilbyder Bosch Car Service som den første uafhængige kæde, at du kan prøve en elbil i forbindelse med, at din egen bil er til service eller reparation. Har du behov for en anden bil, mens din egen er på værksted, kan du således benytte lejligheden til at opleve den højteknologiske og miljøvenlige elbil indefra.

Et serviceeftersyn eller en reparation er for os at se en oplagt mulighed for at prøve, hvordan en elbil fungerer i praksis – uden at skulle køre langt efter det, lyder det fra Per Blæsbjerg.
Og alle biler er velkomne hos Bosch Car Service, som med branchens bedste og mest avancerede testudstyr kan teste og servicere de fleste biltyper på det danske marked.

Bosch-komponenter styrer bilen
Bosch har i mange år været en vigtig drivkraft bag udviklingen af komponenter og sikkerhedssystemer, der øger trafiksikkerheden og mindsker brændstofforbruget til gavn for miljøet. Det gælder fx ABS og ESP-bremsesystemer, benzin- og dieselindsprøjtningssystemer, førerassistentsystemer, herunder radarer og sensorer, bl.a. i form af advarsler, hvis du kører uden for vognbanen, eller får lyset fra billygterne til umærkeligt at forme sig, så det ikke blænder de modkørende. Inden for elbiler udvikler Bosch eksempelvis elektroniske komponenter, batteriovervågning og -styring, som man typisk kan følge med i inde fra bilen. På den måde kan man fx se, at man lader op, når man slipper speederen uden at bremse imens.

Der nye tiltag med udlån af elbiler er blevet godt modtaget af kædens 115 værksteder fordelt over hele landet.

Målet er at blive landsdækkende med denne service inden udgangen af 2015.

Læs mere her