Tagged: politi

Fedtede blade gør vejene glatte

Glatte veje er ikke kun et vinterfænomen. Efterårets løvfald giver nemlig fedtede vejbaner i områder med mange træer.

Et lunt efterår giver en længere løvfaldsperiode, og selvom vi kun er halvanden måned inde i efteråret, har det indtil videre været med temperaturer en smule over normalen. Det betyder, at vi kan se frem til en længere periode med blade på vejbanen.

Allerede nu kan træernes blade skabe farlige situationer. De visne blade bliver nemlig som brun sæbe, når de ligger på vejene, og kan visse steder gøre vejen glat som en skøjtebane. Specielt våde og rådnende blade er synderen.

Friktionen mellem dæk og vejbane nedsættes væsentligt, hvis der er blade eller rester af blade på vejen dermed øges bremselængden. Det er derfor en rigtig god ide, at nedsætte hastigheden fra f.eks. 80 til 70 km/t når man kører på landevejen , siger bilinspektør hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Erling Vestergaard Jensen.

Vitalt med ordentlig mønsterdybde
Er man først havnet på en bladdækket vej, og bilen begynder at skride, er det vigtigt, at man agerer som på isglatte veje. Det vil sige, at styre igennem det glatte føre frem for at panikbremse. For at undgå at havne i farlige situationer, er det vitalt med ordentlig mønsterdybde på dækkene, men også med præcise bremser der ikke blokerer.

Mange bilister tror, at de først har brug for ordentlige dæk og velfungerende bremser, når der ligger sne eller is på vejene. Det er dog vigtigt året rundt, og allerede i efteråret starter bilisternes udfordringer med glatte kørebaner, når vinden begynder at flå bladene af træerne. Vi kan derfor kun opfordre til, at man allerede nu får kigget sine dæk og bremser efter i sømmene , siger adm. direktør og partner hos værkstedsportalen autobutler.dk, Christian Legêne.

Foruden lavere hastigheder, ordentlige dæk og bremser kan generel agtpågivenhed medvirke til at undgå mange farlige situationer, når vejene bliver glatte.

Læs mere her

Farttavler ved flere skoler

Gentofte Kommune opsætter elektroniske farttavler ved flere af kommunens skoler. Kommunen ønsker at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for skoleeleverne.

I løbet af efteråret opsættes der 10 elektroniske farttavler ud for yderligere seks skoler, der ligger ved mere trafikerede veje Baunegårdsvej, Dyssegårdsvej, Fredensvej, Kildegårdsvej og Hellerupvej.

Kommunen indfører samtidig fartbegrænsning på 40 km/t om morgenen og eftermiddagen, hvor der er flest skoleelever på vejene. Resten af døgnet gælder den almindelige fartbegrænsning på 50 km/t.

Fart er et særligt fokusområde i kommunens Trafikpolitik , fortæller Lisbeth Winther, formand for Teknik og Miljøudvalget, og vi håber, at farttavlerne vil gøre bilisterne ekstra opmærksomme på skoleeleverne og få dem til at sætte hastigheden ned i myldretiden.

Farttavlerne vil vise fartbegrænsningen på 40 km/t om morgenen og eftermiddagen. Resten af døgnet vil farttavlerne vise bilisternes hastighed.

Kontaktinformation:
Formand for Teknik og Miljøudvalget (C), Lisbeth Winther, lwi@gentofte.dk, telefon 3990 5075
Leder af Plan og Projekt, Per Tidemand, ptid@gentofte.dk, telefon 2912 8832
Kommunikationskonsulent,Charlotte Laursen, calu@gentofte.dk, telefon 3998 3039

Læs mere her

Dobbelt op på bøden for fartsyndere ved vejarbejde

Regeringen vil fordoble bøden over for bilister, som begår hastighedsovertrædelser ved vejarbejde. Nyt lovforslag betyder samtidig, at der kan ske betinget frakendelse af førerretten allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. ved vejarbejde.
Justitsminister Morten Bødskov har i dag sendt et lovudkast om skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv. i høring.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

For høj fart er skyld i mange alvorlige trafikulykker. Vi har set en positiv udvikling i de seneste år, men skal det lykkes at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken yderligere, så er der behov for yderligere tiltag over for de bilister, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

Det er vigtigt, at de personer, der arbejder på vores veje for at holde dem i god og sikker stand, kan udføre deres arbejde under sikre og trygge forhold. Ved at fordoble bøden for at køre for stærkt og nedsætte grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse af førerretten i de sammenhænge, skaber vi et klart incitament til at tage hastighedsnedsættelsen alvorligt.

Regeringen vil desuden sikre, at sager om ikke-klipudløsende hastighedsforseelser konstateret ved automatisk trafikkontrol ekspederes med den fornødne hastighed, så det opleves, at sådanne forseelser sanktioneres konsekvent og hurtigt. Det skal ske ved, at der indføres et betinget objektivt ansvar for køretøjets ejer eller bruger i den slags sager. Der skal dog være en klar og let adgang til at undgå strafansvaret, bl.a. hvis den, der rent faktisk var fører på gerningstidspunktet, erkender at have været fører af køretøjet på gerningstidspunktet.

Baggrund om skærpet sanktion ved vejarbejde

Det lovudkast, der nu er sendt i høring, er et led i regeringens fortsatte indsats for at forbedre færdselssikkerheden. For høj fart er skyld i eller er medvirkende årsag til et betydeligt antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Rådet for Sikker Trafik anslår således, at hvert tredje trafikdrab vil kunne undgås, hvis alle overholdt hastighedsgrænserne. Regeringen er derfor klar til at skærpe indsatsen over for de bilister, som ikke overholder hastighedsgrænserne.

På den baggrund lægger lovforslaget op til at skærpe sanktionerne for hastighedsovertrædelser begået ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen. De skærpede sanktioner gælder på steder, hvor det er tydeligt, at den generelle hastighedsgrænse ved færdselstavler eller anden afmærkning er midlertidigt nedsat af hensyn til det pågældende arbejde. Formålet hermed er at skabe et særligt incitament til at overholde hastighedsgrænserne ved vejarbejde mv., hvor arbejdere ofte befinder sig tæt på kørebanen under risikofyldte omstændigheder, og derved øge sikkerheden for de personer, som udfører vejarbejde mv.

Bøder for hastighedsovertrædelser fastsættes i dag som udgangspunkt på baggrund af størrelsen af den procentvise hastighedsovertrædelse, eventuelt kombineret med et såkaldt højhastighedstillæg. Foretages hastighedsovertrædelsen under de ovennævnte omstændigheder foreslås bøden fordoblet. En sådan fordobling skal ske i forhold til den samlede bøde, der i dag udregnes efter færdselsloven, herunder f.eks. også efter tillæg af et højhastighedstillæg.

Samtidig udvides brugen af betinget frakendelse, således at der under de ovennævnte omstændigheder i forbindelse med vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen, skal ske betinget frakendelse, når hastighedsoverskridelsen er på 40 pct. eller mere. Dette sker i dag og vil på vejstrækninger uden vejarbejde mv. fortsat ske ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 pct.

Baggrund om objektivt ejeransvar

Automatisk Trafikkontrol (ATK) har vist sig at være et fleksibelt redskab for politiet, når det handler om som led i den samlede indsats over for trafikanter, som ikke overholder hastighedsgrænserne effektivt at kunne foretage hastighedskontrol.

I tilknytning hertil foreslås der for det andet med lovforslaget indført en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (brugeren) af et køretøj i visse sager om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne i færdselsloven konstateret ved ATK. Det betingede objektive strafansvar gælder i sager, hvor det ikke er et spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud (dvs. hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 pct.). Efter den foreslåede ordning pålægges ejer strafansvaret (i form af bødeansvar), medmindre den pågældende kan udpege en anden fører på gerningstidspunktet, som erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet, eller en anden var uberettiget i besiddelse af køretøjet på gerningstidspunktet. Såfremt en bruger af køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret, holdes denne dog frem for ejeren i udgangspunktet ansvarlig.

Rigspolitiet har oplyst, at godt 85 % af alle ATK-sager angår hastighedsovertrædelser på højst 30 pct.

Formålet med at indføre en særlig form for betinget objektivt ansvar er at effektivisere sagsbehandlingen i de omhandlede sager og sikre, at de ekspederes med den fornødne hurtighed, således at overtrædelser af hastighedsgrænserne sanktioneres konsekvent og hurtigt.

I Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan for 2013-2020 peges på et objektivt ejeransvar ved mindre hastighedsovertrædelser som led i at skabe fokus på færdselssikkerhed. En lignende ordning med et betinget ejeransvar eksisterer i dag også i Belgien.

Strafansvar for ATK-lovovertrædelser pålægges allerede i dag i praksis på et objektiviseret grundlag i et meget stort antal sager på baggrund af politiets entydige målinger. I en betydelig del af sagerne er der tale om, enten at ejeren rent faktisk selv førte køretøjet, eller at føreren af køretøjet er i nærmeste familie med køretøjets ejer (dvs. ejerens ægtefælle, samlever eller børn).

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4017 6737.

Læs mere her

Skoda Octavia kåret årets firmabil

Skoda lagde i 80 erne ryg til mange vittigheder. Men nu giver Skoda baghjul til konkurrenterne i firmabilklassen. Den nye Skoda Octavia er netop kåret som Businessbilen 2014 af firmabilister og motorjournalister. Titlen kan blive gennembruddet for Skoda på firmabilmarkedet.

Alverdens firmabilister kan ligeså godt vænne sig til det. Tjekkiske Skoda er et reelt alternativ til de klassiske firmabiler Ford Mondeo, Opel Insignia og VW Passat. Det står klart efter, at testkørere fra sælgernes fagforening, Business Danmark, og Morgenavisen Jyllands-Posten har udpeget Skoda Octavia 2,0 TDI Elegance Combi som vinder i en omfattende test af 10 firmabiler.

Det er ottende år i træk, at kåringen finder sted, men det er første gang, at Skoda kører med sejren. Juryen var især glad for Skodaens snusfornuftige kvaliteter.
- Octavia giver virkelig værdi for pengene og automatgearet, der fås til en rimelig pris, betyder virkelig meget for mig, siger 27-årige Martin Kristensen, som årligt kører 40.000 km for Solia International.
Ellers faldt juryen for den kultiverede dieselmotor, som med 150 hk har masser af kræfter, men samtidig er støjsvag og økonomisk. Op trak også masser af plads i kabinen og ikke mindst et rimeligt prisniveau.

Prisbillig
Vinderbilen koster 339.000 kr. og har en beskatningsværdi på 293.000 kr. ved erhvervsleasing. Dermed var det den billigste bil i feltet, som vandt, påpeger Lars Bundgaard, trafikpolitisk formand i Business Danmark.
- Octavia er et forfriskende opgør med vanetænkningen i firmaklassen. Den er et virkeligt godt valg, og viser, at firmabilisterne sagtens kan få komfort og kraft til en fornuftig pris, siger han.

Men valget af Skoda er også tegn på, at sidste års stramning i beskatningen af firmabiler nu slår igennem og skærper konkurrencen i firmabilklassen.
- Vores analyser viser, at mange firmabilister ikke vil betale den ekstraregningen, som regeringen udskrev sidste år. De vil typisk reducere udgifterne ved at udskifte bilen lidt sjældnere eller vælge en lidt billigere modeller, som i tilfældet med Skoda, siger han.

Hos den danske importør af Skoda håber pressechef, Peter Lorenzen, at kåringen for alvor kan sætte gang i Skodas salg af firmabiler.
- Der er stadigvæk nogle, som er skeptiske over for en Skoda som firmabil. Selv om vi har haft pæn succes med den store Superb, er det endelige gennembrud endnu ikke sket, men det kan komme med Octavia«, siger han.

Arbejdsmiljø i centrum
Bilen er et af sælgeres vigtigste arbejdsredskaber, og derfor er der særligt fokus på arbejdsmiljø og ergonomi under testkørslen.
- Når vi taler daglig brug og ergonomi, bliver firmabilerne bedre og bedre og byder på flere individuelle indstillingsmuligheder, konstaterer Kate Severinsen, arbejdsmiljøkonsulent hos Crecea, som laver arbejdspladsvurderinger.

Hun har tjekket alle 10 biler i feltet, som generelt holder et højt niveau. Men der er forskelle. Hendes favorit var den høje Honda CR-V, skarpt fulgt af VW Passat, som begge har nogle af de bedste sæder, mens Octavia ligger i midterfeltet.
- Skoda er en god og gedigen bil. Men der er nogle mangler, siger Kate Severinsen.
Hun hæfter sig ved, at Octaviaen har god ind- og udstigning og gode sæder, men at den har en sædebund med en hård kant, som i visse tilfælde kan genere benene.

Det tjekkiske mærke, som tilhører VW-Gruppen, vandt i finalen foran den nye Volkswagen Golf og VW Passat. De øvrige biler i testen var Mazda 6, Opel Insignia, Mercedes C, Toyota Rav4, Honda CR-V, Audi A3 og sidste års vinder Volvo V40. Juryen bestod af syv professionelle firmabilister, to motorjournalister og en ergoterapeut.

Det er ottende gang, at Business Danmark kårer Businessbilen og tredje gang i samarbejde med Morgenavisen Jyllands-Posten. Tidligere vindere: 2006: Mazda 6, 2007: VW Passat, 2008: VW Passat, 2009: Opel Insignia, 2010: Audi A4, 2011: VW Passat, 2012: Volvo V40.

Billedtekst til foto 1: I alt blev der testet 10 af de nyeste modeller i firmaklassen. Efter to dages test ved Middelfart stod det klart, at den nye Skoda Octavia er tidens bedste bud på en komfortabel og økonomisk firmabil. (Foto: Jonas Ahlstrøm)

Billedtekst til foto 2: Den nye Skoda Octavia begraver definitivt alle Skoda-vittigheder med topmoderne teknik hentet direkte fra den nye Golf. Derfor er den kåret Businessbilen 2014. (Foto: Jonas Ahlstrøm)

Læs mere her

Toyota slog verdensrekord i Danmark

Toyota slog søndag verdensrekorden for den længste kortege af Toyota-biler, da hele 425 biler fra verdens største bilproducent sneglede sig af sted på en strækning over 10 km syd for Odense på Fyn. Dermed blev den tidligere Guinness verdensrekord på 257 biler altså sat grundigt til vægs.

Med 425 både nyere, ældre, specielle og helt almindelige hverdagsbiler slog Toyota søndag eftermiddag verdensrekorden for den længste kortege af Toyota-biler i verden. Den hidtidige verdensrekord blev sat i Saudi Arabien i 2011 og talte 257 biler. Men den rekord er altså nu overgået med adskillige billængder ved Bramstrup syd for Odense på Fyn.

De mange biler begav sig ud på den 10 km lange rute med den første Toyota i Danmark og i Europa overhovedet Toyota Crown Deluxe fra 1963 som forreste bil. Den 50 år gamle bil blev ført af entusiasten Thomas Riise fra Ringe på Fyn med Toyota Danmarks administrerende direktør Kristian Krapper som passager.

Godt hjulpet på vej af politi og hjemmeværn, der på fin vis sørgede for, at kortegen kom sikkert og fuldstændigt rundt, gik der en times tid, inden første bil var tilbage ved start igen. Da havde bageste Toyota-bil i kortegen også kun næsten lige forladt startstedet. Dermed strakte den 425 biler lange kortege sig altså over mange kilometer.

Toyota fejrede 50 år i Danmark
Verdensrekorden på Fyn blev sat i forbindelse med fejringen af Toyota i Danmarks 50-års jubilæum. Toyota-importøren havde inviteret alle Toyota-entusiaster til en stor fælles jubilæumsfest med et hav af udstillede biler, musik, taler og ikke mindst masser af sparken dæk og bilsnak.

Over 1.000 feststemte Toyota-entusiaster var med til at gøre dagen til en helt speciel og uforglemmelig oplevelse, og der blev både kåret den ældste bil og den flotteste bil blandt de deltagende entusiaster. Den ældste bil blev en Toyota Crown pickup fra 1965 ejet af Arne Simonsen fra Ganløse på Sjælland, mens den flotteste i feltet var en perfekt istandsat rød Toyota Hiace fra 1983 ejet af Bjarne Kloster fra Ry i Midtjylland.

Læs mere her

Toyota på vej mod ny verdensrekord i Danmark

Verdens største bilproducent Toyota fylder 50 år i Danmark i september og har i den anledning søgt deltagere til at forsøge at slå Guinness verdensrekorden for den længste Toyota bilkortege på 257 biler fra 2011. Nu er tilmeldingen lukket, og med over 400 tilmeldte biler til rekordforsøget tyder alt på, at Toyota er på vej mod en ny verdensrekord i Danmark.

Der bliver trængsel på vejene omkring Bramstrup Gods på Fyn søndag 8. september. Her fylder Toyota i Danmark 50 år, hvilket bliver fejret med manér. Toyota har nemlig inviteret alle Toyota-ejere og deres biler til et storstilet jubilæum, hvor en af dagens store begivenheder er at slå verdensrekorden for den længste kortege af Toyota-biler.

Den nuværende rekord, der lyder på 257 Toyota-biler, blev sat i Saudi Arabien i 2011 og er optaget i Guinness Rekordbog. Men med over 400 tilmeldte Toyota-biler til rekordforsøget på Fyn står den to år gamle rekord for fald.

De mange Toyota-biler bliver om formiddagen stillet op på flere rækker ved siden af hinanden, og efter festtaler, musik og grillpølser mv. kører første bil i kortegen af sted ved halv tre tiden søndag eftermiddag.

Ruten er omkring 12 kilometer lang og går fra Bramstrup Gods syd for Odense gennem bl.a. Nørre Lyndelse og Volderslev, inden alle biler vender tilbage til Bramstrup Gods.

Når sidste bil i kortegen forlader godset på Fyn, går der formentlig kun et par minutter, inden første bil i kortegen er tilbage igen. For med over 400 Toyota-biler i kortegen forventer den danske importør, at rækken af både nyere, ældre, meget almindelige og helt specielle Toyota-biler vil strække sig over ti kilometer.

Heldigvis står politi og Hjemmeværnet klar under rekordforsøget til at holde trafikken tilbage fra sidevejene langs ruten og dirigere den lange kortege af Toyota-biler sikkert rundt.

Ud over selve rekordforsøget vil der også være dækket godt op med masser af aktiviteter med Toyota i fokus. Der vil bl.a. være en såkaldt Memory Lane, hvor et væld af historiske, opsigtsvækkende og legendariske Toyota-biler fra 1963 og frem til i dag står udstillet.

Man kan bl.a. opleve den første Toyota Crown i Danmark, der også var den første Toyota i Europa i 1963, den unikke sportsvogn Toyota 2000GT fra 1967 kendt som James Bond-bil samt mange, mange andre særlige modeller fra Toyotas 50 år i Danmark.

Læs mere om festlighederne på www.toyota.dk/50 og se hele ruten på http://goo.gl/maps/XQjQP.

Læs mere her

August er en trafikfarlig måned

August er den måned på året, hvor Danmark får mest nedbør. Det er også en af de måneder, hvor der sker flest trafikuheld. Derfor er der ekstra god grund til at sikre, at ens bil er tip-top i orden. Og når det gælder regnvand, er der især vigtigt, at dækkene har mønster nok.

Det er helt afgørende for bremselængde og for at undgå udskridning, at dækmønstret er OK. Tænk på, at berøringsfladen mellem dæk og vejbane ikke er større end et postkort. Derfor er sikre dæk vitalt for bilens vejgreb. Hvis der er vand på vejbanen, skal dækkene kunne lede det væk hurtigt og effektivt. Derfor anbefaler vi, at dækmønstret mindst er 3 mm dybt , fastslår Georg Nielsen, adm. direktør for Continental Dæk Danmark A/S.

Ifølge DMIs statistik for 2001-2010 er august den måned, hvor vi får mest regn, nemlig 91 mm i gennemsnit. Oktober ligger nummer 2 med 83 mm, mens november på tredjepladsen i gennemsnit leverer 75 mm vand fra oven.

Så der er al mulig grund til at gardere sig og sørge for, at dækkene kan lede store mængder vand væk , siger Georg Nielsen. Vandet presses væk ved hjælp af dækmønstret. Men hvis der ikke er mønster nok, tabes en stor del af vejgrebet. Loven kræver en dybde 1,6 mm, men under store regnskyl er det tvivlsomt, om et dæk med så lidt mønster kan lede vandet hurtigt nok væk.

Georg Nielsen anbefaler, at man uanset dækmønstret altid sænker farten, hvis det regner, eller vejbanen er våd. Der kan altid være en risiko for aquaplaning.

August er ikke blot den måned, hvor vi får mest regn. Den er også med i toppen i Danmarks Statistiks opgørelse over færdselsuheld med personskade. Dem var der 3.124 af i 2012 (statistikken omfatter kun personskader, der er kommet til politiets kendskab). Det svarer til et gennemsnit på 260 pr. måned men der var 330 i august. Hermed er august nummer 2 på listen, kun overgået af maj (354 uheld).

Georg Nielsen: Den gode nyhed er, at antallet af uheld med tilskadekomne har været stærkt faldende, siden det toppede omkring 1970. Faktisk var 2012 året med færrest trafikdræbte, 167, siden den første opgørelse for cirka 80 år siden. Det hænger blandt andet sammen med, at trafikanterne bruger mere sikkerhedsudstyr cykelhjelme, sikkerhedsseler osv. og at vores transportmidler og udstyr bliver stadig mere sikre. Continentals egne ingeniører har stort fokus på sikkerhed. Det ses blandt andet i vores testvinder sommerdæk Continental ContiPremiumContact 5, der netop har fremragende bremseegenskaber på våd vej.

Billedtekst:
Continentals sommerdæk ContiPremiumContact 5 kom på markedet i 2012 og har vundet en lang række tests, blandt andet på grund af gode bremseegenskaber på våd vej.

August og oktober er de to måneder, hvor det regner mest i Danmark. Derfor er der ekstra god grund til at sikre bilen med sommerdæk med tilstrækkeligt dækmønster.

Fakta om Continental

Med en omsætning på 32,7 milliarder i 2012 er Continental blandt de førende leverandører til bilindustrien på verdensplan. Som leverandør af bremsesystemer, systemer og komponenter til drivaggregater og chassiser, instrumentering, infotainment løsninger, bilelektronik, dæk og tekniske elastomerer bidrager Continental til øget køresikkerhed og global klimabeskyttelse. Continental er desuden en ekspert partner i netbaseret bil kommunikation. Continental-koncernen har i øjeblikket omkring 170.000 medarbejdere i 46 lande.

Som en af verdens førende dækproducenter med mere end 42.000 ansatte opnåede Dæk-divisionen en omsætning på mere end 9.7 milliarder i 2012 og har i dag 22 produktions- og udviklingssteder i verden. Det brede produktsortiment og løbende investeringer i R&D yder et stort bidrag til en omkostningseffektiv og miljømæssigt effektiv mobilitet.

Continental er officiel sponsor for 2014 FIFA World Cup i Brasilien og UEFA EURO 2016 i Frankrig.

Læs mere:
www.conti.dk
Contidk.mobi
www.conti-truck-tires.com
www.conti-truck-tires.dk
www.ContiSoccerWorld.de
Media Database: www.mediacenter.continental-corporation.com

Læs mere her

Sommertur skal skabe bedre miljøpolitik

Miljøministeren har inviteret en lang række organisationer med om bord på bussen på en inspirationstur til Sjælland, Lolland-Falster, Langeland og Fyn fra den 12. til den 14. august.

Miljøminister Ida Auken indleder på mandag sin årlige sommertur, hvor hun har gæster med rundt i den danske natur- og miljøpolitik.

Over tre dage vil ministeren og hendes gæster besøge en række naturområder, fritidsfaciliteter, og virksomheder på Sjælland, Lolland-Falster og Fyn for at få ny inspiration og mulighed for at tale miljøpolitik med så mange samarbejdspartnere som muligt.

- Siden jeg begyndte som miljøminister, har jeg arbejdet for at åbne Miljøministeriet op for omverdenen og gøre det mere lyttende. Sommerturen er et forsøg på at invitere en række interesseorganisationer med på en tur, hvor vi har mulighed for at få inspiration sammen, og hvor vi kan tale om nye løsninger på en anden måde, end man gør i et mødelokale, siger miljøminister Ida Auken.

Sommerturen begynder i år i Ringsted med besøg i Kærhave Skov, hvor en privat skovejer samarbejder med offentlige myndigheder om at gøre skoven mere tilgængelig for børn, ældre og handicappede. Siden går turen til den 48 kilometer lange natursti ‘Fodsporet’ ved Næstved og videre til Falster, hvor bussen stopper ved Nyord og Virkethus i Hannenovsskoven, hvor gæsterne skal opleve resultatet af partnerskaber for at skabe naturoplevelser og arbejdspladser i den grønne økonomi.

Tirsdag og onsdag kører bussen på Lolland-Falster og videre til Langeland og Fyn, hvor programmet blandt andet byder på så forskellige emner inden for miljøministerens ressort som klimatilpasning, skovrejsning og fritidssejlernes mulighed for at benytte digitale søkort.

Turen starter ved Ringsted Station mandag den 12. august kl. 8.30

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af turen, der er planlagt som Hop on/Hop Off-bus.

Læs mere her

ny trend i Danmark

På Youtube og nyhedssiderne kan man se mennesker, som har monteret et videokamera i forruden på deres bil. Herfra optages trafikken, der ikke altid viser sig fra sin gode side. En trend, som allerede er populær i udlandet.

Trafikforhold i lande som Rusland, Kina og Polen er langt fra sammenlignelig med Danmark. Store trafikale problemer og forsikringsforhold i for eksempel Rusland gør, at de har fundet det nødvendigt at installere et kamera i deres biler.

Men hvorfor skal danske biler udstyres med kamera i forruden, når de fleste af os, der daglig nedslider det danske vejnet, overholder trafikkens reglement

Det skal vi af to grunde: Du skal have beviser i tilfælde af uheld, hvor der ingen vidner er til stede. Og så skal kameraet fungere som dokumentation, hvis du ser en billist, der ikke overholder trafikkens regler og som derfor er til fare for andre.

Som en ekstra feature kan du blandt andet filme ferieturen og det smukke landskab. Nøjagtig som det kendes fra programmet Se Danmark fra Togsiden på DR2. Her kan du følge et tog fra station til station gennem det danske land.

Brian Dam fra hjemmesiden Mrperfect.dk fortæller, at nogle benytter kameraet med 230v strømforsyning lige fra simpel overvågning af garage og indkørsel til pengekassen i sportshallens kantine.

- Salget af videokameraer til bilen er steget med over 150 procent det seneste år, fortæller Brian Dam til e-bil.dk.

Er det lovligt
Ja, det er fuldt lovligt. Man må godt filme på offentlig vej. Præcis som hvis du filmer med din mobiltelefon eller håndholdte kamera. Erik Frodelund fra Familieadvokaten.dk skriver følgende.
Som udgangspunkt har man ret til at tage billeder af folk på offentlige steder, men denne ret kan ikke bruges til frit at offentliggøre alle de billeder, som man tager. Man må fx ikke offentliggøre fotos, hvor man har zoomet ind og taget et nærbillede af en topløs pige på en strand, men derimod må man offentliggøre et oversigtsbillede, hvor pigen og mange andre badegæster er på.

Hvem skal se optagelserne
Skulle et uheld eller en lovovertrædelse finde sted, så kan politiet og forsikringsselskabet finde optagelserne interessante. Politiet har naturligvis ikke ressourcer til, at privatpersoner henvender sig med småforseelser.
Som med anden ny teknologi skal den sunde fornuft være i højsædet. Videokameraet skal ikke misbruges, som man så det, da mobiltelefonen kom på markedet.

Hvad skal man så vælge
Vi har testet et Portable Car Camcorder fra Carcam, som er udlånt af webshoppen www.mrperfect.dk.

Førstehånds indtryk
Kameraet og det tilhørende tekniske data virker meget robust. Der er en lille 2 -skærm i farver, som svarer til en mobiltelefon. Menuen er desværre ikke på dansk. Men er man en smule fortrolig med brugen af internet, er den engelske menu nem og overskuelig.

For at blive fortrolig med det nye kamera, behøver du ikke sidde ude i din bil. For med det medfølgende USB-kabel, kan du lade batteriet op i din computer og samtidigt indstille features som for eksempel tid, dato og format.

De tekniske data finder du til sidst i artiklen.

On the road!
Med den medfølgende holder med sugekop og lås, er du sikker på, at kameraet ikke slipper ruden.
Optagelsen starter, når kameraet tændes. Hvis man ikke vil optage til start, klikker du på ok-knappen og optagelsen vil stoppe. Hvis du igen ønsker at optage, klikker man igen på ok-knappen. Kameraet kan indstilles til at optage i 2,5 eller 10 minutters-filer, så du ikke skal redigere en stor fil på for eksempel 30 eller 60 minutter. Du har muligheden for at sætte den til Off. Så optager du i én stor fil. Og det er bedre, hvis du ønsker at se hele optagelsen på én gang.

Optagelse i dagslys
I den dyreste version kan du optage i HD 1920x1080P, hvilket fungerer sublimt sammen med det indbyggede anti-shake, så optagelsen ikke ryster, når du kører. Og med et 140-graders bredt optagerfelt er du dækket godt ind. Kameraet fanger nemlig mere, end du selv lægger mærke til på vejen.

Optagelse i mørke
Indbygget i kameraet er en såkaldt Auto Night Mode , som virker når mørket falder på. Det slår ikke selv til, men med et klik på kameraet, så er Night Mode aktiveret. Herfra vil de to LED lyse.

At lægge optagelsen ind på din pc
Med det medfølgende kabel kan du tilslutte dit kamera direkte til din pc. På samme tid oplades batteriet. Din computer vil automatisk finde SD-kortet i kameraet. Herefter kan du selv bestemme, hvor på pc en det skal placeres. Nemt og hurtigt.

Specifikationer
:: Optager med en opløsning på 1920*1080 pixel, FullHD 1080p
:: Opløsningen kan nemt justeres efter behov
:: Indbygget mikrofon
:: Kommer med 2″ TFT-skærm, der kan rotere 270 grader
:: Kan optage film og tage billeder
:: Billeder på op til 12 MPixel
:: Kameraet kan tilsluttes direkte til din pc via USB, så filmene nemt kan afspilles
:: Har Auto Nightmode
:: Understøtter motion detection
:: Indbygget anti-shake
:: Kan benyttes med MicroSD-kort op til 32 GB. (Husk, du skal have et SD-card Class 6, hvis du skal optage i Fuld HD)
:: Indbygget Li-Ion batteri, så for eksempel film kan afspilles uden ekstern strøm
:: Kan indstilles til at optage automatisk, så snart bilen tændes
:: Brugerinterface på engelsk
:: Størrelse: 7,7 x 5 x 2,5 cm.

Vi anbefaler, man får et kamera i bilen. Både for din egen skyld, men også i tilfælde af, du skulle opleve noget, hvor en optagelse vil hjælpe dig eller andre.

Hvad er e-bil.dk
e-bil.dk Danmarks nye mødested for alle bilinteresserede!

På e-bil.dk er alle bilmærker repræsenteret. Uanset om du leder efter den toptunede gaderacer, den dyre klassiker eller den typiske familiebil. Der er plads til alle som elsker deres biler, og gerne vil dele den glæde og erfaring de har opsamlet omkring deres bilmærke. Men der er naturligvis også plads til den uerfarne førstegangskøber, der blot ønsker råd og vejledning om drømmebilen.

Det er både gratis og nemt at komme i kontakt med andre bilentusiaster på e-bil.dk.

Læs mere her

Boom i gamle biler siden 2009 øger luftforureningen

Antallet af gamle brugte biler, der forurener klart mere end nye biler, er vokset ca. 30 procent siden 2009, viser tal fra Danmarks Statistik. Redskaberne til at reducere luftforureningen fra vejtrafikken og redde menneskeliv findes allerede, påpeger Applus Bilsyn.

Gamle biler bidrager i stor stil til den hjemlige luftforurening, der hvert år koster 3.300 menneskeliv. Desværre bliver der flere og flere af dem.

Det viser en opgørelse hentet fra Danmarks Statistik.

Antallet af personbiler over 15 år steg i perioden 2009 til 2013 fra 301.871 til 393.945, eller ca. 30 procent. I samme tidsrum er antallet af ældgamle personbiler fra før 1990, hvor bilerne ikke mødte et lovpligtigt krav om katalysator, mere end fordoblet fra 26.201 til 53.270.

Gamle biler sundhedsfarlige
De gamle biler hælder markant flere partikler ud over danskerne end nye biler, forklarer Danmarks største bilsynscenter, Applus Bilsyn, som hvert år kontrollerer partikeludledningen på omkring 500.000 biler.

Undersøgelser viser, at biler over 15 år har markant flere fejl på de dele, der skal begrænse forureningen fra bilerne. Lige så vel som gamle biler har flere fejl på bremserne og ruster hyppigere, så er de ældre biler også ringere til at begrænse forureningen end nye biler. Det er ikke ualmindeligt, at én bil fra før 1991 forurener lige så meget som 50 nye biler, fordi de kører uden katalysator, siger Per V. Rasmussen, administrerende direktør hos Applus Bilsyn.

Applus Bilsyn: Nemt at skærpe miljøzoner
Regeringen kan nemt realisere sit løfte om at forbedre luftkvaliteten i Danmark, f.eks. ved at udvikle miljøzonerne herhjemme. Applus Bilsyn har de seneste år været certificeret til at udstede miljømærker i Tyskland og herhjemme til de danske miljøzoner. Skærpes miljøzonereglerne, har vi allerede det administrative miljømærke-apparat på plads, så vi hjælpe til med at reducere luftforureningen. Nu venter vi bare på politikernes beslutning .

Luftforurening koster liv
En ny rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, viser, at 3.300 danskere hvert år dør af luftforurening. Alene i København og Frederiksberg dør 67 mennesker hvert år af forureningen fra de to kommuner. Ud over forurening fra udlandet er de primære forureningskilder brændeovne og vejtrafik. I København er visse dele af byen decideret sundhedsskadelige, viser rapporten.

Folk, der bor ved tæt trafik eller ofte kører rundt i tæt trafik, hvor der er en stor udledning af partikler, har generelt en øget risiko for at udvikle folkesygdomme som hjertekar- og lungevejslidelser. Samtidig kan det føre til, at folk også dør tidligere, siger Steffen Loft, Københavns Universitet.

Faktaboks: Så mange gamle biler kører rundt i Danmark i 2013
Brugte personbiler over 15 år: 393.945 (301.871 i 2009)
Brugte personbiler fra før 1991 (krav om katalysator): 65.773 (56.999 i 2009)
Personbiler i alt: 2.237.122
Gennemsnitsalder pr. bil: 9,2 år.

Kilde: Danmarks Statistik

Billedtekst
Det er ikke ualmindeligt, at én bil fra før 1991 forurener lige så meget som 50 nye biler, fordi de kører uden katalysator, forklarer Applus Bilsyn.

Læs mere her