Tagged: politi

Giv de nye b

Om få uger begynder det nye skoleår, hvor cirka 66.000 nye elever skal have deres første skoledag. Mange af disse børn er ikke vant til at færdes i trafikken, og især billisterne skal derfor være ekstra opmærksomme.

Cirka 66.000 nye skoleelever skal om få uger ud i trafikken på vej til og fra skole. Disse mange børn er urutinerede trafikanter, og der er som bilist derfor god grund til at være ekstra på vagt. Alene ved sidste års politikontrol omkring skolestart var der flere end 5.000 bilister, der blev taget for at køre for hurtigt ved skoler rundt om i landet.

Selvom de nye skolebørn følges med forældre, kræver perioden omkring skolestart ekstra koncentration hos de andre trafikanter. Sæt derfor farten ned og vær ekstra opmærksomhed i trafikken, lyder opfordringen fra administrerende direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S og fortsætter:

Med de nye og urutinerede trafikanter er det ekstra vigtigt, at man som bilist er i stand til at bremse hurtigt og sikkert i en nødsituation. En af de vigtigste ting er, at bremserne er i orden, og at dækkene har mønsterdybde nok, så man er sikker på at være i stand til at kunne bremse hurtigt og sikkert op, hvis der pludselig er et barn, der løber ud på vejen eller ikke har bedømt afstand til bilerne korrekt i et fodgængerfelt, siger Georg Nielsen.

Skolestart og ekstra kontrol på vejene
For at få bilisterne til at tage hensyn til de mange nye børn i trafikken har Rådet for sikker Trafik lavet skolestartskampagnen ”Pas på de små i trafikken”, der udføres i samarbejde med Trygfonden, Politiet og landets kommuner.

Det er dog ikke kun farten, der har været et problem omkring skolestart. Ved tidligere kampagner har flere end 400 bilister fået klip i kortet for ikke at spænde deres børn fast i bilen.

– Også her er det vigtigt, at man tænker på trafiksikkerheden, for et barn på bagsædet kan ikke alene komme svært til skade selv, men også være til fare for fører og passager på forsæderne, når det bliver kastet fremad ved en katastrofeopbremsning, såfremt det ikke er fastspændt, pointerer Georg Nielsen.

Den landsdækkende kampagne vil gennem plakater i vejsiderne minde bilisterne om, at de skal passe på de nye elever i trafikken. For at sikre, at alle viser hensyn, vil politiet sætte ind med ekstra kontrol på vejene fra mandag den 11. august.

Gear din bil til augusts regnskyl
Udover at være måneden for skolestart er august samtidig den måned, hvor vi ifølge statistikken har flest store regnskyl. Over de seneste 10 år har DMI i gennemsnit målt 91 mm regn i august, hvor det regner mere end halvdelen af dagene. Det er derfor væsentligt, at bilen også kan bremse effektivt på våd vej. Her er især mønsterdybden afgørende for at sikre udskridning.

Ved store regnskyl er det vigtigt, at bilen er udstyret med sommerdæk med tilstrækkelig dæktryk og mønsterdybde, så bilen kører stabilt, og vandet ledes væk. Ellers er der risiko for aquaplaning, hvor bilens dæk mister vejgrebet, og føreren risikerer at miste herredømmet, understreger Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S.

GODE RÅD: Tre simple tjek

Dækbranchens Fællesråd anbefaler tre simple tjek, som optimerer bilens sikkerhedsmæssige stand:

1. Tjek lufttrykket jævnligt, helst hver 14. dag. Det sikrer den bedste stabilitet og det bedste vejgreb i alle situationer. Det er luften i dækket, som bærer bilen. Det er vigtigt, at dækkene har det korrekte dæktryk for at opnå optimal styre- og bremseevne.

2. Tjek dine dæk for skader jævnligt. Revner, buler, søm osv. hører ikke til i dæk! Det kan medføre lufttab og i værste fald et havari.

3. Tjek mønsterdybden og undgå, at det kommer under 3 mm. Jo mere mønster, jo bedre er dækket til at aflede vand fra kørebanen og dermed få det optimale vejgreb. Hvis der er monteret sommerdæk, som allerede har kørt en eller flere sæsoner, er det vigtigt at tjekke, om mønsterdybden stadig er optimal.

Læs mere her

Private p-selskaber m

Østre Landsret har givet FDM medhold i det principielle spørgsmål, om private p-selskaber må udskrive kontrolafgifter efter færdselsloven eller aftaleloven.

Må de private parkeringsselskaber udskrive kontrolafgifter til bilister med udgangspunkt i færdselsloven Det spørgsmål var omdrejningspunktet i en sag, der i dag er afgjort i Østre Landsret. Svaret er nej.

Dommen giver nemlig endnu engang FDM medhold i, at de private selskaber udelukkende må udskrive kontrolafgifter ud fra aftaleloven. Det er kun politi og kommunale parkeringskorps, der må udskive bøder efter færdselsloven.

”Det helt centrale for os har været at få landsretten til at tage stilling til det principielle spørgsmål i sagen, og det er nu slået fast, at et privat selskab ikke må straffe borgere ud fra regler, der gælder på offentlige parkeringsområder”, siger advokat i FDM, Lennart Fogh.

Landsretsdommen betyder desuden, at private selskaber ikke fremover kan benytte færdselsloven som begrundelse for at belægge kontrolafgifter.

I den konkrete sag havde et FDM-medlem netop parkeret sin bil på et privat parkeringsområde, da han opdagede, at den elektroniske p-skive i bilen ikke virkede. Derfor lagde han en seddel i forruden, hvor der stod: ”P-skive. Ankomsttid 11.30”.

Alligevel fik han en kontrolafgift af selskabet City Parkeringsservice. Efterfølgende klagede han til FDM, der førte sagen i byretten og videre i landretten, hvor dagens dom ikke gav ham medhold.

Selv om FDM fik medhold i det principielle om, hvilken lov de må udskrive kontrolafgifter efter, blev tvisten om kontrolafgiften afgjort efter aftaleloven, og her mente landsretten ikke, at sedlen var en erstatning for en p-skive, der var et krav på området.

”Vi har fået medhold i lovgivningsdelen, men ikke i den del, der handler om kontrolafgiften til bilisten. I aftaleretten findes der ingen definition af en ”p-skive”, så landretten lagde vægt på, at det er naturligt i befolkningen at forstå en ”p-skive” som en urskive med bevægelige visere. Hvis FDM-medlemmet havde konstrueret en skive med en viser i stedet for en seddel med tal, havde han formodeligt ikke fået kontrolafgiften” siger Lennart Fogh.

Trods medhold i den principelle del af sagen, må FDM-medlemmet derfor betale kontrolafgiften på 650 kr., fordi p-skiven ikke var god nok.

Læs mere her

F

Antallet af unge der bliver dræbt i trafikken er faldet markant de seneste fem år. Men de unge er stadig overrepræsenteret i alvorlige trafikulykker. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden valgt at forlænge et samarbejde, der skal klæde fremtidens trafikanter bedre på.

Det går klart fremad med børn og unges trafiksikkerhed. På kun fem år er antallet af trafikdræbte børn og unge næsten halveret, viser en opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

I 2008 mistede 102 personer i aldersgruppen 0 – 24 år livet i en trafikulykke. De seneste officielle tal viser nu, at der i 2012* var 52 børn og unge, der omkom i en ulykke i trafikken – der er altså næsten tale om en halvering.

– Det er en meget glædelig nyhed, at færre unge kommer til skade eller mister livet i trafikken. Det er resultatet af et langt sejt træk fra mange sider, som fortjener stor ros. Men vi er ikke i mål endnu, da endnu flere unge kan redde livet i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Endnu færre unge skal komme til skade
Det er særligt i de ti år efter, at de unge har forladt folkeskolen, at mange af ulykkerne sker, når de begynder at bevæge sig mere rundt i trafikken, køre på knallert eller i bil med vennerne.

Gennem de seneste fem år har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden haft målrettet fokus på trafiksikkerhed for børn og unge. Nu skal de gode erfaringer komme flere unge til gavn.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden indgået et nyt, treårigt samarbejde, hvor TrygFonden bidrager med 45 millioner kroner, så det bliver muligt at klæde både skoleelever, men også unge mellem 15-24 år bedre på, så de får en mere sikker fremtid og adfærd i trafikken.

– Vi vil blandt andet involvere og engagere forældrene endnu mere i deres børns trafiksikkerhed. Vi vil gerne sikre, at forældrene er opmærksomme på deres børns stigende risiko op gennem skoleforløbet og give dem konkrete forslag til, hvordan de kan agere. Undersøgelser viser nemlig, at de er meget større forbilleder for deres unge end de måske selv tror, fortæller Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Bredt samarbejde vigtigt
For at målet om at få antallet af alvorlige trafikulykker med unge endnu længere ned, er det vigtigt, at også kommuner, skoler, politi og øvrige aktører på trafiksikkerhedsområdet bliver ved med at arbejde målrettet sammen for at forbedre trafiksikkerheden – både for hele befolkningen og især for de unge.

Over 90 % af trafikulykkerne skyldes vores adfærd i trafikken. Hvis den skal ændres, så skal flere unge klædes på med viden, og deres holdninger og adfærd skal præges i en mere sikker retning.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, som skolerne kan benytte gratis. Det er med til at sikre, at børnene fra den dag de første gang træder ind i klasselokalet til den dag de skal videre ud i ungdomslivet, bliver klædt på til at klare sig sikkert i trafikken. Se mere på www.sikkertrafik.dk/skole

Fakta:
Selv om det går i den rigtige retning, er de unge stadig overrepræsenterede i trafikulykker. De unge mellem 18-24 år udgør 11 % af befolkningen, men de er involveret i 20 % af alle ulykker med dræbte eller alvorligt tilskadekomne, hvor der er en bil eller knallert involveret (2012-tal)*.

Derfor arbejder Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden på at gøre de unge mere trafiksikre ved at klæde dem på med gode trafikvaner allerede i folkeskolen. Over tre år bidrager TrygFonden med 45 millioner kroner til samarbejdet.

Baggrund:
Samarbejdet mellem Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden begyndte i 2009 og fortsætter nu i en ny periode fra 2014 til og med 2016. Formålet er at gøre børn og unge mere sikre i trafikken.

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden vil samarbejde om følgende projekter:

Skolestartskampagne – Pas på de små i trafikken, når de begynder i skole.

Trafikpolitik på skoler og øget fokus på færdselsundervisning i skolerne.

Sikker Trafik LIVE – trafikofre holder foredrag for tusindvis af børn og unge hvert år.

Øget fokus på de nye bilister – de unge er involveret i for mange ulykker i det første halve år efter de har fået kørekort.

Spritkampagne – spritkørsel er stadig et af de største problemer i trafikken.

Noter:
*De officielle tal på trafikdræbte i 2013 kommer formentlig i juli 2014 fra Vejdirektoratet.

Læs mere her

Fjern registreringsafgiften og indf

Danske bilejere ønsker en markant sænkning af registreringsafgiften, viser undersøgelse fra Applus Bilsyn. Hullet i statskassen skal bl.a. finansieres ved roadpricing, mener bilisterne.

Danske bilejere er dybt utilfredse med den danske registreringsafgift, der er verdens højeste.

Ifølge ny undersøgelse fra Applus Bilsyn, der har adspurgt 2.144 bilejere, svarer 43 procent ja tak til en sænkning af registreringsafgiften på 50-100 procent. 29 procent mener, at den skal sænkes med 29 procent.

Kun 13 procent er tilfredse med den nuværende afgiftsstørrelse.

Mere sikre biler
“Den høje afgift på nye biler gør det svært for mange familier at købe en ny bil, som har god plads til familien. De seneste undersøgelser har vist, at staten ikke vil miste så meget i statsbudgettet som tidligere antaget. Det kan forklare, hvorfor så mange politikere støtter et forslag om at sænke eller helt fjerne registreringsafgiften. Resultatet vil blive, at vi med garanti vil få markant flere nye biler, men også større og mere sikre biler. Samtidig ville antallet af syn nok falde på kort sigt, fordi vi ville få færre ældre biler, der jo synes hvert andet år,” siger Per V. Rasmusen, adm. direktør hos Applus Bilsyn.

Tidligere beregninger har vist, at den danske statskasse ville miste 15-20 mia. kr. ved at fjerne registreringsafgiften, imidlertid vurderes dette tal i dag at være nærmere 7 mia. kr. Den primære årsag er, at danskerne anno 2014 køber mindre biler med en mindre afgift, end da de oprindelige udregninger blev lavet.

60 procent i undersøgelsen svarer, at de ønsker at dække dette gennem roadpricing. 18 procent mener, at pengene skal hentes ved infrastrukturbesparelser, mens 19 procent ønsker, at pengene hentes gennem mindre offentlig understøttelse.

Billedtekst
Danske bilister ønsker ifølge ny undersøgelse en hård beskæring af registreringsafgiften og foreslår i stedet roadpricing til at dække afgiftshullet i statskassen.

Læs mere her

Bilen skal v

$(document).ready(function() {

$(“a.oembed”).oembed(null,{ maxWidth: 428, maxHeight: 528 });

});

Danskerne er lidt konservative, når de skal købe ny bil, viser undersøgelse fra Ford.

Sort er stadig det nye sort i Danmark. Modsat tendensen i det øvrige Europa, hvor hvid har overtaget pladsen som ”det nye sort”, holder et flertal af danskerne stædigt fast i, at bilen skal være sort-sort. Samtidig har danskerne tilsyneladende et praktisk gen, som gør Danmark til Europas førende stationcar-land. Der er i hvert fald hverken cigarettænder eller askebæger i den firhjulede. Det viser en helt ny forbrugerundersøgelse fra Ford om europæiske bilkøberes præferencer.

Ford har undersøgt bilkøbernes præferencer i 22 europæiske lande og har fundet en række resultater, som man kan uddrage forskellige, sociologiske, socioøkonomiske eller måske ligefrem psykosociale konklusioner af. I hvert fald forekommer nogle af resultaterne overraskende. Det ville for eksempel være nærliggende at tro, at bilkøbere i det varme og solrige Sydeuropa er mere tilbøjelige til at købe en bil med soltag. Forkert! De mest soltags-begejstrede er såmænd nordmænd (15 procent), mens lande som Spanien, Italien og Grækenland kommer langt nede på listen. Nordmændene er med 80 procent også langt mere begejstrede for aircondition end bilkøbere i Sydeuropa.

Tyrkisk røg

Det er måske knap så overraskende, at danskerne, i lighed med vores nordiske naboer, holder rigtig meget af at få varmet bag- og rygstykker i elektrisk opvarmede sæder. Men i den skandinaviske kontekst er det måske lidt overraskende, at danskerne udviser en højere grad af sund livsstil – henholdsvis politisk korrekthed – end både nordmænd og svenskere, når det kommer til askebægre, tændere og andet udstyr til at understøtte en usund vane. Kun 0,3 procent af alle Ford-modeller solgt i Danmark er udstyret med den slags og dermed indtager danskerne duksepladsen, ikke blot i Norden men i hele Europa. I den anden ende af skalaen, er tyrkerne slet ikke i tvivl. Her har 100 procent af alle solgte Ford-modeller både cigarettænder og askebæger.

I betragtning af at danskerne endnu ikke er hoppet med på hvid-bølgen i samme omfang som det øvrige Europa, varer det måske et stykke tid inden, danskerne opdager, at de nye, trendy bilfarver er brun og orange – de to farver, som har oplevet størst fremgang over de seneste år.

Tyskerne kan godt lide ny, smart teknologi, specielt når det handler om hjælp til parkering med Fords Active Park Assist (63 procent) og om sikkerhed mod kollisioner i tæt bytrafik med Active City Stop (74 procent). Nordmændene er også med på teknologi-beatet og lægger sig helt i top med teknologier som Blind Spot Information System, Lane Keeping Aid og Lane Departure Warning (26 procent). Hollænderne er vilde med fartpilot (85 procent), mens den automatiske gearkasse har mest appeal hos russerne (45 procent).

Russere har benzin i blodet

99 procent af alle solgte Ford-modeller har enten en benzin- eller en dieselmotor, med benzinmotoren som den mest populære (58 procent). Russerne har i den grad benzin i blodet, idet hele 97 procent af alle solgte Ford-modeller i det store land mod øst har en benzinmotor. Tjekkerne og finnerne kan også godt lide benzin, mens tyrkerne og italienerne hælder mere til diesel. I Danmark er fordelingen 68/32 til fordel for benzin.

Tjekkerne har i den grad taget Fords brændstoføkonomiske 1,0 EcoBoost motor til sig, idet 85 procent af alle tjekker, som vælger en Ford-model med benzinmotor, også vælger den lille EcoBoost-motor. Danskerne har også fået øjnene op for den flere gange prisvindende motor med en andel på 45 procent.

“Undersøgelsen giver os et øjebliksbillede af det meget brede spektrum af præferencer, vores kunder har. Det er vigtigt for os at kende disse undersøgelser for, at vi til stadighed kan imødekomme skiftende trends – hvad enten det handler om nordmænd, der vil have en orange bil med aircondition og trækkrog eller tjekkere, der gerne vil have en bil med guldlak”, siger Fords vicepræsident for marketing, salg og service i Europa, Roelant de Waard. “Mangfoldigheden afspejler sig også i vores program og er årsagen til, at vi for eksempel kan tilbyde Ford Fiesta i 11.400 forskellige varianter”.

Læs mere her

Sommer s

Der sker stadig for mange spritulykker. Derfor sætter 68 kommuner sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu gang i en sommerspritkampagne. Politiet bakker op med spritkontroller.

Vi elsker de lyse, lune sommeraftener, hvor vi kan mødes med venner, familie eller kollegaer og grille, hygge og få lidt godt at drikke. Men for mange glemmer at planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem senere på aftenen.

– Mens vi er blevet enormt gode til at huske det i december, så kniber det stadig resten af året. Alt for mange sætter sig bag rattet med for meget alkohol i blodet, og det betyder desværre for mange alvorlige ulykker på vejene, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken.

Derfor vil Rådet for Sikker Trafik sammen med TrygFonden og 68 af landets kommuner i det meste af juni måned minde trafikanterne om, at de før de kommer ud til festen eller åbner den første flaske, så skal de aftale eller planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem.

– Når først man har åbnet den første flaske, så glemmer mange at holde øje med, hvor meget de har drukket. Vores råd er, at man maksimalt bør drikke én genstand, hvis man er i bil, så man ikke risikerer at køre spritkørsel, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

“Hvem kører hjem”
Langs vejen vil plakater i de kommende uger minde trafikanterne om, at de skal huske at aftale, hvordan de kommer sikkert hjem. Det samme budskab vil de kunne se bag på knap 700 busser i hele landet, hvor der med store typer står “Hvem kører hjem “.

Desuden sætter politiet ind med ekstra spritkontroller i den første og tredje uge af juni for at fjerne de bilister fra vejene, der har fået for meget at drikke og som er til fare for sig selv og andre.

– Hvert år sker der tragiske ulykker, hvor bilister med for meget alkohol i blodet kører galt. Derfor prioriterer vi højt at lave spritkontroller hele året, og over sommeren sætter vi ekstra ind, da der sker for mange spritulykker, siger Jørn Pakula Andresen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Færdselssektion.

Fakta:

Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken.

Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken. Det svarer til 20 % af dødsulykkerne med et motoriseret køretøj.

Hvad ved vi om spritkørsel:

– 96 % af danskerne tager afstand fra spritkørsel.
– Antallet af spritbilister på vejene er halveret fra 1980´erne til i dag.
– Der kører dog stadig cirka 10.000 spritbilister på vejene hver dag.
– 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
– Hver 5. har oplevet, at en beruset person ville køre hjem fra en fest.
– Spritulykker sker oftest i aften- og nattetimerne fredag, lørdag og søndag.
– Der sker flest spritulykker på landet.
– Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.

Sådan forhindrer du spritkørsel på vejene:

– Aftal allerede før festen starter, hvem der kører hjem.
– Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre.
– Tilbyd overnatning eller arranger transport til gæsterne.

Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet:

– Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører.
– Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne.
– Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.
– Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen.
– Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.
– Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114.

I hele landet er der 68 kommuner, der er med i kampagnen mod spritkørsel.

Læs mere her

Sommer s

Der sker stadig for mange spritulykker. Derfor sætter 68 kommuner sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu gang i en sommerspritkampagne. Politiet bakker op med spritkontroller.

Vi elsker de lyse, lune sommeraftener, hvor vi kan mødes med venner, familie eller kollegaer og grille, hygge og få lidt godt at drikke. Men for mange glemmer at planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem senere på aftenen.

– Mens vi er blevet enormt gode til at huske det i december, så kniber det stadig resten af året. Alt for mange sætter sig bag rattet med for meget alkohol i blodet, og det betyder desværre for mange alvorlige ulykker på vejene, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken.

Derfor vil Rådet for Sikker Trafik sammen med TrygFonden og 68 af landets kommuner i det meste af juni måned minde trafikanterne om, at de før de kommer ud til festen eller åbner den første flaske, så skal de aftale eller planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem.

– Når først man har åbnet den første flaske, så glemmer mange at holde øje med, hvor meget de har drukket. Vores råd er, at man maksimalt bør drikke én genstand, hvis man er i bil, så man ikke risikerer at køre spritkørsel, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

“Hvem kører hjem”

Langs vejen vil plakater i de kommende uger minde trafikanterne om, at de skal huske at aftale, hvordan de kommer sikkert hjem. Det samme budskab vil de kunne se bag på knap 700 busser i hele landet, hvor der med store typer står “Hvem kører hjem “.

Desuden sætter politiet ind med ekstra spritkontroller i den første og tredje uge af juni for at fjerne de bilister fra vejene, der har fået for meget at drikke og som er til fare for sig selv og andre.

– Hvert år sker der tragiske ulykker, hvor bilister med for meget alkohol i blodet kører galt. Derfor prioriterer vi højt at lave spritkontroller hele året, og over sommeren sætter vi ekstra ind, da der sker for mange spritulykker, siger Jørn Pakula Andresen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Færdselssektion.

Fakta:

Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken.

Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken. Det svarer til 20 % af dødsulykkerne med et motoriseret køretøj.

Hvad ved vi om spritkørsel:

– 96 % af danskerne tager afstand fra spritkørsel.
– Antallet af spritbilister på vejene er halveret fra 1980´erne til i dag.
– Der kører dog stadig cirka 10.000 spritbilister på vejene hver dag.
– 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
– Hver 5. har oplevet, at en beruset person ville køre hjem fra en fest.
– Spritulykker sker oftest i aften- og nattetimerne fredag, lørdag og søndag.
– Der sker flest spritulykker på landet.
– Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.

Sådan forhindrer du spritkørsel på vejene:

– Aftal allerede før festen starter, hvem der kører hjem.
– Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre.
– Tilbyd overnatning eller arranger transport til gæsterne.

Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet:

– Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører.
– Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne.
– Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.
– Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen.
– Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.
– Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114.

I hele landet er der 68 kommuner, der er med i kampagnen mod spritkørsel.

Læs mere her

T

Sommeren er en tid med mange spiritusulykker på vejene. Landsdækkende kampagne giver vejledning og gode råd om at undgå ulykker

Om sommeren sker der mange spiritusulykker på vejene. Derfor er Tønder Kommune sammen med 67 andre danske kommuner med i en landsdækkende kampagne mod spritkørsel. Den skal få flere til at droppe alkohol, hvis de skal køre hjem efter en fest eller middag.

Et af hovedbudskaberne er: Skal ud til en middag, en festlig aften eller en grillmiddag, så er det vigtigt at have aftalt på forhånd, hvem der kører hjem.

I løbet af juni måned vil bilister både i Tønder Kommune og resten af landet møde omkring plakater langs vejene, hvor der står enten ”Hvem kører hjem ” eller ”Kom sikkert hjem”. Ca. 3.000 plakater vil være stillet op langs de danske veje.

Når først der er taget hul på en øl eller en flaske vin, kan det være svært at holde styr på, hvor meget man har fået at drikke, og hvor lang tid der faktisk går, før man er ædru nok til at køre. Derfor er det altid en god ide med faste aftaler om, hvem der kører, lyder opfordringen fra ingeniør Anders Hørkjær Pedersen fra Tønder Kommune.

– Sommeren er en dejlig tid, hvor der er mange sommerfester, festivaler, Sankt Hans-fester og grillaftener, hvor folk får lidt at drikke. Desværre er sommeren også den tid på året, hvor der bl.a. i Tønder Kommune sker flest trafikuheld med spiritus. For at undgå en tragisk afslutning på en god sommeraften, er det vigtigt, at vi alle bliver bedre til at aftale, hvem der skal køre hjem eller gribe ind, hvis en beruset person vil sætte sig bag rattet, siger Anders Hørkjær Pedersen.

Foruden 68 kommuner bakker Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og politiet op om kampagnen mod spritkørsel.

I løbet af juni sætter politiet samtidig ind med ekstra spritkontroller, så vejene bliver mere sikre for os alle.

Drinks uden sprut – kan man det
Hvis du har gæster, der skal køre hjem, så er det en hjælp at servere lækre drikke for dem uden alkohol for eksempel en såkaldt mocktail. På den måde vil de stadig kunne føle sig som en del af festen og skåle med og i mindre grad blive fristet til at drikke alkohol.

– Når folk er til en middag eller fest, så drikker de ofte alkohol, fordi de vil være med i festen og oplever, at det forventes af dem. Det kan være et problem, hvis de er i bil. Derfor hjælper du dine gæster ved at servere velsmagende drikke uden alkohol, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Dansk Bartender Laug har lavet flere opskrifter på alkohofri drinks for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Find opskrifterne her: www.facebook.com/stopspritkoersel

På Facebook-siden kan du desuden blande dig i debatten med de 145.000 andre, der allerede støtter kampen mod spritkørsel.

Fakta:
– 96 pct. af danskerne tager afstand fra spritkørsel.
– Antallet af spritbilister på vejene er halveret fra 1980´erne til i dag.
– Der kører dog stadig cirka 10.000 spritbilister på vejene hver dag.
– 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
– Spritulykker sker oftest i aften- og nattetimerne fredag, lørdag og søndag.
– Der sker flest spritulykker på landet.
– Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.
– I perioden 2005-2012 er 100 personer kommet til skade i et sprituheld i Tønder Kommune (11 dræbte, 45 alvorligt og 44 lettere tilskadekomne)
– I 149 af de 736 uheld der skete i perioden 2005-2012 på kommunevejene i Tønder Kommune, svarende til 20 %,havde føreren en promille højere end promillegrænsen

Sådan forhindrer du spritkørsel:
– Aftal allerede før festen starter, hvem der kører hjem.
– Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre.
– Tilbyd overnatning på forhånd eller arranger transport til gæsterne.

Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet
– Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører.
– Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne.
– Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.
– Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen.
– Tilbyd overnatning.
– Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.• Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114.

Læs mere her

Ulovlige anh

Bilejere med et ulovligt anhængertræk risikerer ikke at være dækket af kaskoforsikringen, forklarer Forsikringsoplysningen. Applus Bilsyn hjælper i juni bilejerne med at tjekke, om deres krog er lovlig.

Det kan gøre rigtig ondt på pengepungen, hvis bilister med et ulovligt anhængertræk og trailer bagtil impliceres i et trafikuheld.

“Er der tale om et ulovligt anhængertræk, der ikke er sat ordentligt på eller synet, som reglerne foreskriver, så vil kaskoforsikringen efter al sandsynlighed ikke dække et uheld med en trailer eller campingvogn,” siger forsikringskonsulent hos Forsikringsoplysningen, Ole Vidstrup.

“Få-styr-på-anhængertrækket-kampagne”
I hele juni kører Applus Bilsyn en ny kampagne, der betyder, at bilister på hverdage efter kl. 10 gratis kan få undersøgt, om bilens anhængertræk er lovligt.

Er der behov for at få lavet et registreringssyn af anhængertrækket, får man 50 kr. i rabat på dette.

Undgå politibøde
“Hver fjerde af vores medarbejdere har hver uge én eller flere kunder på besøg med et ulovligt anhængertræk, der brude være synet, men ikke er det. Derfor gennemfører vi kampagnen ”Sådan-får-du-styr-på-anhængertrækket” i hele juni måned. På den måde sikrer man sig, at man ikke står uden en kaskodækning i tilfælde af et uheld eller en bøde på 1.000 kr. fra Politiet. Samtidig bliver det markant lettere at sælge bilen med en lovlig krog,” siger adm. direktør Per V. Rasmussen hos Applus Bilsyn, der understreger, at tilbuddet ikke er en generel rabat på registreringssyn.

Billedtekst
I hele juni kører Applus Bilsyn en ny kampagne, der betyder, at bilister på hverdage efter kl. 10 gratis kan få undersøgt, om bilens anhængertræk er lovligt.

Faktaboks: Sådan er synsreglerne for din krog til anhængeren
Har du fået anhængertræk, skal bilen til syn, hvis
• Bilen er 8 år eller ældre
• Bilen er under 8 år, og du selv har monteret anhængertrækket
• Bilen er under 8 år, og værkstedet der har monteret anhængertrækket ikke er godkendt til dette.

Generelt skal du ikke til syn med anhængertrækket, hvis
• dit anhængertræk er fastmonteret og ikke kan tages af, eller
• hvis dit træk er forsynet med et ”Øje”.
• Er du i tvivl, så kig forbi Applus Bilsyn i juni måned.
Kilde: Applus Bilsyn

Læs mere her

Så farlig er en SMS bag rattet

Håndholdt mobiltelefoni og SMS bag rattet er ikke bare ulovligt, det forøger også risikoen for uheld markant. FDM har testet, hvor langt man kører på en SMS.

En kort SMS-besked bag rattet med et enkelt øje på vejen sker der ingenting ved. Sådan tænker mange, men faktisk er SMS bag rattet en farlig uvane, der er medvirkende årsag i op mod hvert tredje uheld i trafikken. Det skriver FDMs medlemsblad Motor i sit nye nummer.

Her har Motor blandt andet testet, hvor langt man kører på en SMS. Er man for eksempel 40 sekunder om at skrive og sende en besked, og er farten 50 km/t, svarer det til, at man kører 500 meter, hvor opmærksomheden kun delvist er rettet mod vejen og de øvrige trafikanter.

”Mange er nok ikke klar over risikoen ved brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Men som vi også ved fra undersøgelser, er det en af de helt store synder i forhold til at stjæle opmærksomhed. Især når det gælder SMS’er, hvor både tanker og øjne flyttes væk fra trafikken, samtidig med at den ene hånd er optaget af at taste på mobiltelefonen. Det kan næsten kun gå galt og gør det alt for ofte. Derfor skal man populært sagt koncentrere sig om at køre bil, når man kører bil,” siger adm. direktør i FDM Thomas Møller Thomsen.

Motor har på FDM Sjællandsringen også testet, hvordan SMS bag rattet forlænger reaktionstiden og dermed også bremselængden, hvilket kan have fatale konsekvenser. I testen kørte to biler 80 km/t med ti meters afstand. Føreren af den bagerste bil SMS’ede, da den forreste bil pludselig bremsede. På banen kørte bilerne parallelt, men havde situationen udspillet sig i samme vejbane, var de to biler stødt sammen.

Trods en markant øget risiko for trafikuheld er antallet af bilister, der skriver SMS eller taler i håndholdt mobil bag rattet, stigende. Tal fra Rigspolitiet viser, at mens der i 2007 blev udstedt 18.931 bøder for brug af håndholdt mobiltelefon, var det tal i 2012 vokset til 43.576. Det på trods af, at bøden for brug af håndholdt mobil 1. januar 2012 blev sat op til 1.500 kroner. I grove tilfælde af uopmærksomhed risikerer man dog helt at miste kørekortet og få en bøde på 2.500 kroner.

”Der arbejdes målrettet på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Heldigvis går det den rigtige vej, men der er stadig et problem med uopmærksomhed i trafikken, som vi skal have løst. Det er nødvendigt med en bedre trafikkultur i forhold til brug af mobil i bilen, men FDM så også gerne, at man fik mere viden om, hvilke konsekvenser brugen af netop mobiltelefoner har for trafiksikkerheden,” siger Thomas Møller Thomsen.

Læs mere her