Tagged: politi

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer nu sammen om at skabe bedre stemning og mere tryghed på vejene. Råb, fuck-fingre og trusler er efterhånden normalt, når bilister og motionscyklister skal færdes på de samme veje. Det viser en ny undersøgelse om trafikkultur, som Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union, Dansk Triatlon Forbund, DGI, FDM og Rådet for Sikker Trafik har foretaget blandt bilister og motionscyklister. Begge trafikantgrupper giver i undersøgelsen udtryk for, at der ikke bliver vist hensyn nok i trafikken. To tredjedele mener endda, at antallet af konflikter mellem de to grupper er steget de seneste fem år.

Og konflikterne har i flere tilfældet ført til situationer, hvor personen bag cykelstyret eller rattet har oplevet at være udsat for vejvrede. Mere end halvdelen af motionscyklisterne svarer, at de har været udsat for vejvrede indenfor det seneste år. Det har ført til, at næsten hver tredje motionscyklist ikke føler sig tryg i trafikken.

“Baggrunden for undersøgelsen var en række alvorlige episoder i trafikken, der sidste år fik de seks organisationer til at undersøge, om der var en særskilt udfordring i forhold til vejvrede mellem motionscyklister og bilister. Resultatet af spørgeskemaet viser desværre, at der er behov for at genfinde den gode trafikånd, da alt for mange oplever konflikter. Derfor vil vi nu samarbejde for en bedre trafikkultur målrettet bilister og motionscyklister imellem, hvor vi vil minde om, at god trafikkultur også er en del af færdselsloven”, lyder det fra organisationerne bag undersøgelsen, der offentliggøres samtidig med, at foråret atter lokker mange motionscyklister ud på vejene.

Organisationerne har derfor givet hinanden håndslag på i samarbejde at iværksætte en række kampagneinitiativer de kommende år.

”Der er en bekymrende tendens, og den skal vendes. Mere end hver fjerde af de adspurgte giver udtryk for, at de selv har udtrykt vejvrede, hvilket i vores optik er alt for mange. Heldigvis er det primært verbalt, men krigen på vejene skal stoppes nu, inden vejvreden eskalerer til mere alvorlige og håndfaste metoder”, lyder det samstemmigt fra organisationerne.

Undersøgelsen peger også på en række årsager, som er med til at udløse vejvreden. Motionscyklister er mest irriterede over, at bilister kører for tæt på dem, dytter og ikke viser hensyn. Omvendt er bilisterne meget trætte af cyklister, der fylder for meget på vejen og ikke overholder færdselsloven. Hver femte af motionscyklisterne er i øvrigt enige i, at de fylder for meget.

Undersøgelsen er foretaget blandt 2.954 trafikanter, hvoraf et flertal både er motionscyklister og bilister. Vejvrede er i undersøgelsen defineret ud fra Det Kriminalpræventive Råds definition, som er: Man udsættes for vejvrede, hvis man bliver råbt af, får fingeren, bliver truet af en medtrafikant, eller får slag eller spark på sit køretøj.

Udtalelser fra organisationerne bag undersøgelsen:

Cyklistforbundet, Klaus Bondam, direktør:

”Undersøgelsen viser ikke så overraskende, at motionscyklister og bilister desværre har alt for mange dårlige oplevelser med hinanden på landevejene. Adfærden skal ændres, så begge parter kører både mere hensigtsmæssigt og hensynsfuldt. Men der når vi kun hen, hvis begge parter starter med at anerkende hinandens ret til at færdes på vores fælles veje. Vi skal jo være der alle sammen.”

Danmarks Cykle Union, Brian Samuelsson, projektleder:

”Danmarks Cykle Union har et stort ønske om at nedbringe konfliktsituationer i trafikken, som enkelte af vores medlemmer, og øvrige cykelryttere i landet, er medvirkende til at forårsage. Ude på vejene har vi alle et ansvar, uagtet om vi kører på to eller flere hjul. Et ansvar som vi med dette samarbejde ønsker at sætte en tyk streg under.”

DGI, Ulrich Gorm Albrechtsen, idrætskonsulent i DGI Cykling:

”I takt med at væksten i motionscykling fortsætter, har DGI Cykling et højt fokus på netop sikkerhed i trafikken. Vores uddannelser af for eksempel holdkaptajner, der i cykelklubber og foreninger skal stå for sikkerhed og adfærd, udrulles i stor stil over hele landet her i foråret, ligesom en kommende kampagne i samspil med Danmarks Cykle Union under titlen GO STIL vil sætte fokus på, hvordan vi som cyklister skal opføre os i trafikken. Men vi kan ikke løfte det alene, derfor er vi glade for det brede samarbejde omkring dette vigtige emne.”

FDM, Torben Lund Kudsk afdelingschef i FDMs økonomisk politisk sekretariat:

”Det er vigtigt, at der er plads til alle på vejene, og at vi får en bedre trafikkultur. Selv om man føler, at cyklister ikke overholder færdselsreglerne og trækker nok ind til siden, så er motionscyklister stadig bløde trafikanter. Bilister skal derfor vise ekstra agtpågivenhed i trafikken, også selv om den anden part måske ikke viser hensyn. Det er ikke god trafikkultur at udsætte andre for fare ved at køre for tæt på.”

Rådet for Sikker Trafik, Søren Troels Berg, specialkonsulent:

”Der opstår desværre alt for ofte farlige situationer, når bilister og motionscyklister skal deles om vejen. Det er vigtigt, at såvel bilister som cyklister er opmærksomme på, at der skal være plads til alle. Så cyklister: Sørg for at give plads, så bilerne kan overhale. Og bilister: Vær opmærksomme på, at motionscyklisterne kører hurtigt, vent med at overhale, til der er plads, og hold god afstand til dem under overhaling”.

Læs mere her

Lukning af FM-båndet kan skade trafiksikkerheden

Det vil koste bilejerne omkring ti milliarder kroner, hvis politikerne som planlagt slukker for FM-båndet i 2019 og dermed gør 2,3 millioner bilradioer tavse. Skidt for trafiksikkerheden, mener FDM, der kalder DAB en teknologisk blindgyde.

Der venter ikke bare bilejerne en større regning, hvis politikerne som planlagt slukker for FM-båndet i 2019 for i stedet af overgå til DAB (Digital Audio Broadcasting). Trækkes stikket, vil det nemlig gøre landets omkring 2,3 millioner bilradioer tavse til skade for trafiksikkerheden, mener FDM. Vil man til den tid fortsat kunne høre radio med trafikmeldinger, kræver det en DAB-radio, men det kan hurtigt blive en både dyr og kompliceret løsning.

Tanken bag digital radio er ellers god, da den vil kunne give bilisterne en forbedret radiooplevelse og mulighed for bedre og mere aktuelle trafikmeldinger. DAB som løsningen på ønsket om digital radio syntes imidlertid mere logisk for 10-15 år siden end i dag, hvor internettet spiller en stadig mere oplagt rolle som kanal for kommunikation – også i bilerne.

”FDM har som udgangspunkt ikke nogen holdning til, om man vælger den ene eller anden løsning. Vi mener dog, der er behov for at få belyst konsekvenserne for bilisterne, hvis man lukker for FM-båndet. Selvom omkring en femtedel af al radiolytning sker i bilerne, vil de færreste bilister kunne undvære trafikmeldinger og beredskabsmeddelelser, når de kører i bil,” siger Torben Lund Kudsk.

Lukningen af FM-båndet kan også blive dyr for bilisterne. De danske bilafgifter gør nemlig DAB-radio til dyrt ekstraudstyr. Eksempelvis koster en DAB-radio i en ny bil typisk 3.000-10.000 kr., mens en eftermonteret velfungerende løsning beløber sig til ca. 5.000 kroner.

”Den høje pris i nye biler betyder, at udbredelsen af DAB i den danske bilpark i dag er minimal, og at behovet for eftermontering derfor vil være tilsvarende stort. Ser vi på hele bilparken, som på nuværende tidspunkt tæller 2,3 mio. personbiler, skal forbrugerne samlet set investere et tocifret milliardbeløb for at få en fungerende radio i bilen. Det mener vi ikke er rimeligt,” siger afdelingsleder i FDM Torben Lund Kudsk og tilføjer:

”Samtidig kan vi også godt være bekymret for, at DAB er en teknologisk blindgyde. Det er eksempelvis ikke noget, man i bilindustrien ser nogen fremtid i. Her er man i stedet langt i udviklingen af internet og streaming-muligheder i bilerne, hvilket i løbet af få år vil overflødiggøre bilradioen, som vi kender den i dag. Også DAB.”

Læs mere her

6 typer spritbilister

Chancebilisterne er, som navnet indikerer, de spritbilister, som en sjælden gang imellem forsøger at snige en brandert hjem, fordi de oplever, at der ikke er andre alternativer, og fordi de ikke finder risikoen for at blive taget af politiet (eller at køre galt) stor nok til at lade være. De ved godt, at det er forkert, men de tager alligevel chancen. Når de kører spritkørsel, er det oftest efter en mere spontan social sammenkomst, hvor det ikke på forhånd var planlagt, at de skulle drikke alkohol – eller de fik drukket mere end planlagt.

Vanekørerne er de spritbilister, der gentagne gange kører spritkørsel, fordi de oplever at slippe godt fra det gang på gang. Erfaringen siger dem, at de har kontrol over situationen, fordi de aldrig eller sjældent kommer galt af sted. Og da de heller aldrig møder politiet, ligger det lige for at køre hjem, selvom man måske har haft en lidt våd aften. De oplever selv, at de har kontrol over situationen og stoler fuldt og fast på deres egen dømmekraft af deres tilstand og evner som bilist.
De undervurderer ofte deres promille.

De overraskede: De bilister, der selv er overbevist om, at de ikke har drukket for meget til at køre.
De føler sig ikke fulde og bliver meget overraskede, når de bliver taget af politiet.  De tror fuldt og fast på, at de er på den sikre side. De ved ikke, hvor lidt der skal til, før promillen kommer over 0,5 og de ved ikke, hvor lang tid det tager at forbrænde alkohol.

Dagen-derpå-bilisterne er de bilister, der i princippet gør alt ’det rigtige’. De kører ikke berusede hjem efter festen, men planlægger et alternativ som fx at overnatte på stedet eller tage en taxa hjem. Alligevel kommer de til at køre spritkørsel, når de fx skal hjem næste morgen eller har andre gøremål dagen efter, hvor de kører bil og tror, at de er blevet ædru. Deres problem er, at de er længere tid om at forbrænde alkoholen, end de havde regnet med.

Affekt-kørerne – spritbilister, der kører i affekt. De ved godt, de har fået for meget, men de bliver så påvirkede af en situation, at de kører alligevel. De kan fx være, at de bliver uvenner med kæresten/vennerne/familien til en fest. Det kan også være, at der opstår en akut situation, der gør, at de føler de bliver nødt til at køre, selvom de har drukket. Samtidig gør alkoholen, at de synes, de har mere styr på dét med at køre, end de reelt har.

Alkoholmisbrugerne er de bilister, der har et decideret alkoholproblem. Deres høje, daglige forbrug af alkohol gør, at spritkørsel er et ud af mange, andre og store problemer i deres liv. Nogle bliver taget gentagne gange med høje promiller og er blevet ”ligeglade” med det og kører alligevel
– også selv om nogle af dem har mistet kørekortet for længst. Deres hovedproblem er oftest selve alkoholmisbruget. Behandling af misbruget er den mest effektive middel til at stoppe deres spritkørsel.

Planlæg din hjemtransport – og grib ind
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står i hele december måned bag den landsdækkende spritkampagne ”Stop Spritkørsel”. Formålet er at forhindre, at folk sætter sig bag rattet, hvis de har drukket (se mere på www.sikkertrafik.dk)

Der er alkohol involveret i ca. 20% af dødsulykkerne, og derfor er det vigtigt, at man lader bilen stå der hjemme, hvis man skal til julefrokost og drikke alkohol. På den måde bliver man ikke fristet af at tage bilen, når man sidst på aftenen er træt og vil hjem.

Desuden opfordrer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden flere til at blande sig, hvis en person fisker bilnøglerne frem efter at have drukket alkohol. I en repræsentativ undersøgelse som vi har lavet i år (3000 personer er blevet spurgt), siger 97% af danskerne, at det er helt uacceptabelt eller uacceptabelt at køre spritkørsel. De resterende få procent svarer, at det kan smutte af og til eller svært at undgå, hvis der ikke er andre måder at komme hjem på.

Læs mere her

Krav om alkol

Fremover skal dømte spritbilister have installeret en alkolås, hvis de vil have lov til at sætte sig bag rattet igen, når frakendelsen af deres kørekort er udløbet. Justitsministeriet sender i denne uge en bekendtgørelse om deltagelse i alkolåsordningen i høring.

Med ny alkolåsordning skal dømte spritbilister betale for at få en alkohollås installeret i bilen, hvis de fortsat vil køre bil, når deres frakendelse er udløbet.

Rigspolitiet vurderer, at den obligatoriske alkolåsordning vil koste den enkelte spritbilist 20.000-25.000 kr. , mens prisen for den frivillige ordning vil være 25.000- 45.000 kroner afhængig af, om spritbilisten har behov for alkoholistbehandling. Priserne dækker også bilistens udgifter til køb af alkolås og løbende kontrol af alkolåsen. Dermed bliver ordningen billigere end først antaget.

Justitsministeriet afventer i øjeblikket EU- Kommissionens godkendelse af de tekniske regler i alkolåsordningen. Ordningen forventes dog at kunne sættes i kraft medio marts 2015.

”Alkohol er en af de væsentligste årsager til, at folk bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. I min verden er der absolut ingen undskyldning, når det gælder spritkørsel.

Alkolåse er dog bare et af flere redskaber, vi kan gøre brug af for at komme spritkørsel til livs. Et andet redskab er oplysning og politiets spirituskontroller, som sender et vigtigt signal om, at spirituskørsel er helt og aldeles uacceptabel,” siger justitsminister Mette Frederiksen.

I min verden er der absolut ingen undskyldning, når det gælder spritkørsel.
Ifølge de nye krav skal de bilister, der er taget for meget alvorlige tilfælde af spirituskørsel, deltage i en obligatorisk alkolåsordning. Ordningen betyder, at spritbilisten kan vælge at få en alkolås i bilen efter tre års frakendelse af kortet. Alternativt må spritbilisten vente yderligere to år med at generhverve kortet.

En spritbilist, der har haft en promille under 2,0, kan deltage i den såkaldte frivillige alkolåsordning, hvor man kan vælge at få frakendt kortet i tre år eller få frakendt kortet i to år, hvorefter man skal have en alkolås i bilen i to år.

Udover kravet om installation af alkolås mødes spritblisten med krav om at indgå i alkoholbehandling og gennemføre et såkaldt kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Desuden skal spritbilisten bestå en ny køreprøve, hvis den pågældende ønsker at generhverve førerretten.

Politiet kan vælge at tilbagekalde en tilladelse til at deltage i alkolåsordningen og inddrage førerretten, hvis spritbilisten ikke overholder de fastsatte betingelser og vilkår. Det kan f.eks. være kravet om alkoholbehandling eller betingelsen om, at man ikke må køre i bil uden alkolås.

Justitsministeriet har sammen med Rigspolitiet arbejdet målrettet for at få det administrative set-up parat til, at alkolåsordningen kan træde i kraft i det nye år.

Justitsministeriet vil i denne uge sende en bekendtgørelse om vilkårene for deltagelse af alkolåsordningen i høring.

Baggrund

I 2010 vedtog et enigt Folketing de overordnede lovgivningsmæssige rammer for en ordning med udskudt generhvervelse af førerretten efter ubetinget frakendelse grundet spirituskørsel – den såkaldte alkolås-ordning.

Det er i loven forudsat, at alkolåsordningen først vil kunne sættes i kraft, når der er udstedt en række administrative regler og etableret forskellige administrative og kontrolmæssige funktioner. Det er endvidere forudsat, at ordningen skal finansieres gennem brugerbetaling, hvorfor der ikke i 2010 blev afsat penge til indførelsen eller driften af ordningen. Det administrative set-up, som ordningen kræver, forventes at være klar primo 2015.

Ordningen omfatter kun spirituskørsel, der udløser en ubetinget frakendelse af førerretten (dvs. over 1,20 promille i førstegangstilfælde og over 0,50 promille i gentagelsestilfælde).

En ubetinget frakendelse af førerretten vil altid være omfattet af enten den obligatoriske eller den frivillige alkolåsordning.

Typeeksempler i alkolåsordningen

Obligatorisk alkolåsordning:

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

spirituskørsel med en promille over 2,00, uanset om der er tale om et førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, eller
gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.
Vilkår:

Generhvervelse af førerretten er i en periode på 2 år regnet fra frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende deltager i en alkolåsordning.

Frivillig alkolåsordning:

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 2,00 eller
andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.
Vilkår:

Generhvervelse af førerretten kan ske 1 år før frakendelsestidens udløb, hvis vedkommende dels lader sig undersøge for et eventuelt alkoholmisbrug og – hvis et sådant konstateres – går i behandling, dels deltager i en alkolåsordning, der løber indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden.

Fakta fra Rådet for Sikker Trafik

9 ud af 10 spritbilister er mænd.
Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften eller nat.
Der er flest spritulykker i forårs- og sommermånederne.
De fleste spritulykker er eneulykker.
Der sker flest spritulykker på landet.
Der er flest unge og midaldrende spritbilister.
Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.
To ud af tre dræbte i spritulykker er spritbilisterne selv.

Læs mere her

F

Det går fremad med at gøre de unge mere sikre i trafikken, viser en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. Det er der grund til at glæde sig over, mener Rådet for Sikker Trafik. Men til gengæld går det den forkerte vej med cyklisterne.

De unge har i mange år været overrepræsenterede i trafikulykker, og derfor har der været ekstra fokus på at gøre dem mere sikre i trafikken.

Nu viser nye tal, at det nu går den rigtige vej: færre unge mister livet i trafikken, viser en ny rapport “Dødsulykker 2013″ fra Vejdirektoratet.

Når man ser på hele befolkningen, sker der færre dødsulykker på grund af uopmærksomhed, for høj fart og alkohol, hvilket også er glædeligt. Men det går til gengæld den forkerte vej med cyklisterne, hvor der er sket en stigning i antallet af trafikdræbte fra 26 cyklister i 2010 til 33 i 2013.

Det er vigtig viden, som Vejdirektoratet kommer med i deres den nye rapport, og der er mange lyspunkter, mener Rådet for Sikker Trafik og nævner bl.a. følgende:

•Der er markant fald i antallet af unge trafikdræbte.
•Der er færre dræbte i spritulykker på vejene.
•Der er færre dræbte i ulykker, som skyldes uopmærksomhed.
•Antallet af dødsulykker på grund af for høj fart er også faldet.

I Rådet for Sikker Trafik glæder direktør Mogens Kjærgaard Møller sig over de gode nyheder. Men han understreger, at der bør gøres mere for cyklisterne, så de bliver mere sikre i trafikken.

Cyklistulykker og manglende sikkerhedssele:
Rapporten slår blandt andet fast følgende kan være årsagen til, at der er sket flere cyklistulykker med dødelig udgang:

•En del af forklaringen kan være, at cykeltrafikken i samme periode er steget i de større byer. Mens bilernes sikkerhedsniveau er blevet højere, er der ikke i samme omfang sket forbedringer for de bløde trafikanter (cyklister og fodgængere, red.), fordi de teknologiske muligheder er mere begrænsede.

Over årene er antallet af trafikanter, der bruger sikkerhedssele, steget markant. Men i rapporten slås det også fast, at hvis endnu flere havde brugt sikkerhedssele, ville man kunne have reddet endnu flere liv.

•I 2013 medvirkede manglende selebrug hos fører eller passagerer til, at skaderne blev alvorligere i 15% af dødsulykkerne. Blandt de dræbte personer i personbiler var der mindst en tredjedel, der ikke benyttede sele, skriver Vejdirektoratet i rapporten.

Flest dødsulykker uden for byerne
Rapporten viser også, at de fleste dødsulykker sker i på landet/uden for byerne (67%), og en trediedel (33%) af dødsulykkerne sker i byerne. Det er de højere hastigheder på landevejene, der gør ulykkerne på landet mere alvorlige end ulykker i byerne, slår rapporten fast.

– Der er grund til at rose Vejdirektoratet for deres undersøgelse, da den giver et meget vigtigt indblik i, hvorfor ulykkerne sker. Det skal bruges i det videre arbejde med at forebygge ulykkerne, da rapporten viser, hvor der bør sættes ind, så flere liv kan reddes i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafik glæder sig især over, at der er en særlig en positiv udvikling i forhold til dræbte unge i trafikken, da det gennem årene har været et vigtigt indsatsområde i samarbejde med politi, myndigheder og TrygFonden.

Det er også glædeligt, at der er sket er generelt fald i ulykker forårsaget af for høj fart, sprit og uopmærksomhed, som er områder, hvor Rådet for Sikker Trafik, kommunerne og politiet har sat målrettet ind.

Indsatser skal gøre cyklister mere sikre
Men rapporten viser også, at det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at gøre cykeltrafikken mere sikker.

– Der er gang i en stor indsats med at forebygge højresvingsulykker, og samtidig er der fokus på adfærden blandt cyklister og kampagner for at få flere til at cykle med hjelm og overholde reglerne. Der er også stor fokus på bilernes sikkerhedsudstyr f.eks. med nødbremsningssystemer og udvendige airbags, der vil gavne fodgængere og cyklister. Endelig er politi, kommuner og Vejdirektoratet i gang med mange indsatser med at gøre vejene mere sikre og sænke hastigheden i udvalgte områder. Det er alt sammen tiltag, der kan være med til at gøre trafikken mere sikkert for cyklisterne, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere her

Mange k

Hele 15 % af bilisterne har kørt bil, selv om de var i tvivl, om de havde drukket for meget til at kunne køre. Samtidig med de aktuelle spritkontroller vil en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden have flere til at lade bilen stå – også når man er i tvivl.

Alene fra 2009 til og med 2013 har spritulykker på vejene kostet 219 mennesker livet, og 1266 personer er kommet alvorligt til skade, viser tal fra Vejdirektoratet. Det viser med al tydelighed, at selv om der over årene er sket et fald i antallet af spritbilister og -ulykker, så er spritkørsel stadig et alvorligt problem.

Derfor er det bekymrende, når en ny meningsmåling fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden viser, at hele 15 % af danskerne har kørt bil, selv om de var i tvivl om de havde for meget alkohol i blodet til at kunne køre bil. Undersøgelsen er lavet af Epinion, og 3000 danskere er blevet spurgt.

– Hvis man er i tvivl, om man har drukket for meget, så bør man slet ikke sætte sig bag rattet. Det er risikabelt at sidde og tælle genstande og drikke til grænsen. Det bedste er, at man allerede inden festen eller middagen planlægger, hvordan man kommer hjem, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Flere skal blande sig
Siden 1980´erne er antallet af spritbilister på vejene halveret. Men der er stadig alkohol involveret i omkring 20 % af dødsulykkerne. Derfor gennemfører politiet ekstra spritkontroller i forbindelse med de mange julefrokoster og -arrangementer.

Sideløbende står Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden bag den landsdækkende kampagne ”Stop Spritkørsel”, der opfordrer folk til at lade bilen stå derhjemme, når de tager til fest. Kampagnen vil også have flere til at blande sig, når en beruset person vil køre.

– Vi har alle et stort ansvar for, at der ikke sker spritulykker på vejene. Derfor opfordrer vi til, at flere spørger deres gæster, hvordan de kommer hjem, før den første flaske åbnes. Tilbyd taxa eller overnatning, hvis nogle har tænkt sig at køre efter at have drukket, siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

Gratis klistermærker skal bryde tabu
I Facebook-gruppen ”Stop Spritkørsel” (www.facebook.com/stopspritkoersel) kan man aktivt være med i kampagnen og bestille klistermærker og pins, som man kan uddele til sine gæster. Det kan bruges til at bryde isen, så man får stillet spørgsmålet ”Hvordan kommer du hjem ” på en sjov måde. Dermed bliver det tydeligt, hvem der kører, og hvem der drikker.

Endelig kan spritkampagnen også ses på Instagram, hvor folk kan uploade festlige fotos af dem selv med #jegkørerikkehjem for at sende et signal om, at når man fester, så lader man bilen stå. Alle deltagere på Instagram er med i en konkurrence om taxagavekort.

Som en del af kampagnen lanceres opskrifterne på en række alkoholfri drinks, som man kan tilbyde gæster, der er i bil. Det kan være med til at sikre, at kørende gæster også har noget festligt i glasset, så de ikke fristes til at indtage alkohol og komme i tvivl om, hvorvidt det er sikkert at køre hjem. Opskrifterne ligger på www.sikkertrafik.dk/drinks

På 700 af landets busser vil der i hele julemåneden sidde plakater med teksten ”Kom sikkert hjem”, og på tusindvis af postkort på landets cafeer bliver man også mindet om at lade bilen stå, når man har drukket.

Fakta:
• 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
• Der er flest unge og midaldrende spritbilister.
• Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften eller nat.
• De fleste spritulykker er eneulykker.
• Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.
• To ud af tre af de dræbte i spritulykker er spritbilisterne selv.

Læs mere her

Danskerne

På vej ind i en tid med våde julefrokoster viser ny Applus Bilsyn-undersøgelse, at hver anden bilist er tilhænger af alkoholtestere i bilen.

December er ikke bare synonym med sne og kulde, men også våde julefrokoster. Og når sprutten ryger ned, stiger også risikoen for spritkørsel.

Nu viser ny undersøgelse fra Applus Bilsyn, at hver anden dansker er enig eller meget enig i et lovkrav om engangsalkoholtestere i danske biler.

Bilen kan blive konfiskeret
“Det er overraskende mange, men viser også, at langt de fleste danskere er opmærksomme på faren ved spirituskørsel, som er et alvorligt problem. Vælger man at køre hjem fra julefrokost, og har man drukket bare lidt, anbefaler vi, at man blæser i en engangsalkotester, så man ikke kører spritkørsel. Omkostningerne er minimale og skal holdes op imod, at man ellers risikerer at køre galt og volde sig selv eller andre skade, eller at ens bil skal tvangssælges, hvis politiet tager én i en spritkontrol. Med de nye regelstramninger for spirituskørsel er det jo det, der kan ske, hvis du kører med for megen promille i blodet,” siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Tal fra Sikker Trafik viser, at antallet af trafikdræbte grundet spirituskørsel steg fra 21 i 2012 til 34 i 2013. Sidste år kom 196 personer alvorligt til skade på grund af alkohol. Ca. hvert femte trafikdrab skyldes alkohol.

Applus Bilsyn understreger, at testen er vejledende. Det tager tid for kroppen at optage alkohol, og dermed viser en test taget kort efter indtagelse af alkohol ikke nødvendigvis det fulde indtag. Derfor er der to testere i en pakke, så man kan teste en ekstra gang lidt senere og få et bedre overblik over sin promille.

Faktaboks: Her kan du købe engangsalkoholtestere til bilen
Applus Bilsyn sætter i forbindelse med julemåneden fokus på at reducere antallet af alkoholrelaterede trafikulykker herhjemme. I 117 synshaller og på hjemmesiden tilbyder virksomheden nu to engangsalkoholtestere i en pakke for kun 39 kr.

Faktaboks: Sådan er reglerne for spritkørsel
• Grænsen for spritkørsel: 0,50.
• Med en promille over 1,20 mister bilens fører førerretten. Fra 0,51-1,20 er det betinget
• Frakendes du førerretten, skal du bestå en køreprøve og tage et alkoholkursus
• Politiet har ret til at konfiskere din bil, hvis du er blevet taget flere gange med en promille under 2,0, eller hvis du første gang bliver taget med en promille på over 2,0
• Er din promille mellem 0,51 og 2, er bøden lig med din netto månedsløn ganget din promille

Billedtekst:
Alkohol og bilkørsel hænger ikke sammen, mener Applus Bilsyn. Får du alligevel noget at drikke, bør du teste din promille med en alkoholtester, så du holder dig under grænsen for spirituskørsel, som er 0,50 promille. Testen er vejledende.

Læs mere her

S

Der er alkohol involveret i 20 % af dødsulykkerne i trafikken. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik nu alle til at lade bilen stå, hvis de skal til julefrokost. Planlæg på forhånd, hvordan I kommer hjem, og bland jer, hvis en person vil sætte sig bag rattet efter at have drukket.

Politiet er gået i gang med de årlige julefrokostkontroller på vejene i hele landet for at stoppet spritbilister. Alene i 2013 blev 34 personer dræbt i spritulykker og 196 kom alvorligt til skade. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik nu alle til at lade bilen stå, hvis de skal til julefrokost.

– En genstand bliver hurtigt til flere. Mange har svært ved at vurdere, hvor meget de egentlig har fået at drikke, når festen er i gang. Derfor er det vigtigt, at man ikke tager nogen chancer. Skal man køre, så drik max en genstand. Det bedste er dog at lade bilen stå og planlægge på forhånd, hvordan man kommer hjem, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Vi accepterer ikke spritkørsel
Holdningen til spritkørsel har ændret sig markant over årene. De fleste tager i dag skarpt afstand til at folk kører med alkohol i blodet. Alligevel stopper politiet hvert år cirka 10.000 bilister, der bliver dømt for spritkørsel.

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der står bag julespritkampagne ”Stop Spritkørsel” (kampagnen kan bl.a. føles i Facebook-gruppen “Stop Spritkørsel”: https://www.facebook.com/stopspritkoersel), opfordrer alle til at gribe ind, hvis man opdager, at en person vil køre efter at have drukket alkohol.

I en ny undersøgelse fra 2014 siger hele 25 % af danskerne, at de har oplevet en eller flere gange, at en person ville køre, selvom vedkommende havde drukket for meget til at køre.

– Vi har alle et stort ansvar for at hjælpe hinanden sikkert hjem. Tilbyd taxa, overnatning eller at folk henter bilen i morgen, hvis en person vil køre efter en et par festlige timer. Vi har flere gange hørt, at folk dagen efter har været glade for, at andre blandede sig, så de ikke kørte spritkørsel, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Drop billige alkotestere
Alkotestere til privat brug er efter Rådet for Sikker Trafiks vurdering ikke pålidelige nok. Det er problematisk, hvis alkotestere bruges, for at chaufføren kan drikke ”til grænsen” i stedet for at holde sig ædru.

Alkoholtesterne kan ligefrem øge risikoen for spritkørsel, da de giver en falsk tryghed om, at man kører sikkert og lovligt. Men promillen kan være på vej op, når man tager testen, og kan derfor være højere, efter man har taget testen. Er du i tvivl om din promille er for høj, så lad bilen stå, i stedet for at prøve at vurdere din promille en sen aften, hvor du er træt og påvirket.

FOREBYG:
Sådan hjælper du dine venner sikkert hjem

– Aftal allerede når festen starter, hvem der kører hjem
– Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre
– Tilbyd overnatning på forhånd eller arranger transport til gæsterne

REAGÉR:
Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet

– Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører
– Forsøg at tale ham /hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne
– Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden
– Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen
– Tilbyd overnatning
– Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket
– Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114

Fakta:

– 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
– Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften eller nat.
– Der sker flest spritulykker på landet.
– Der er alkohol involveret i 20 % af dødsulykkerne med et motoriseret køretøj.
– Der er flest unge og midaldrende spritbilister.
– Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.

Læs mere her

Justitsministeren foreslår at hæve aldersgrænsen for obligatorisk fornyelse af kørekort og indlevering af lægeattest fra 70 til 75 år. Det er et udtryk for en god balance mellem færdselssikkerheden og de ældres livskvalitet, når man kan bevare kørekortet i en længere periode uden at skulle besøge lægen og betale for en lægeattest.

Justitsminister Mette Frederiksen fremsætter i dag et lovforslag, der skal føre til, at aldersgrænsen for, hvornår kørekortindehavere skal gennemgå et obligatorisk lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekortet, hæves fra 70 til 75 år.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Man bliver ikke automatisk en dårligere bilist, bare fordi man bliver ældre. Med den viden, vi nu har, mener vi, at det er forsvarligt at hæve grænsen til 75 år uden at gå på kompromis med færdselssikkerheden. Risikoen for at blive ramt af sygdomme, som påvirker evnen til at køre bil, stiger med alderen. Derfor har det været vigtigt for regeringen at få området belyst grundigt.”

Ordningen med obligatorisk lægetjek i forbindelse med kørekortfornyelse, når man når en vis alder, er indført for at styrke færdselssikkerheden. Det har været vigtigt for regeringen, at en hævelse af aldersgrænsen ikke medfører en forringelse af færdselssikkerheden. På baggrund af den rapport, som Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og Justitsministeriet har udarbejdet om fornyelse af kørekort til personer over 70 år, mener regeringen, at det er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve aldersgrænsen.

Ældre bilister kører typisk forsigtigt
I dag gælder et kørekort i 15 år, dog højst indtil den pågældende er fyldt 70 år. Når en kørekortindehaver ansøger om fornyelse af kørekortet efter, at ansøgeren fylder 70 år, er fornyelse af kørekortet betinget af, at ansøgeren har gennemgået en lægelig kontrol og indleverer en lægeattest. Denne aldersgrænse har været gældende siden 1966.

Flere undersøgelser har imidlertid vist, at ældre bilister ikke er overrepræsenterede i ulykkesstatistikkerne, og at de typisk kører forsigtigt og ikke udviser risikovillighed.

Aldersgrænsen på 70 år for obligatorisk fornyelse af kørekort og indlevering af lægeattest har i den seneste tid været genstand for en del debat. Regeringen har bl.a. i det lys fundet anledning til at overveje, om der kan være behov for at ændre aldersgrænsen. Disse overvejelser har mundet ud i det lovforslag, som regeringen i dag har fremsat.

Læs mere her

Continue reading

Ford Mondeo er

$(document).ready(function() {

$(“a.oembed”).oembed(null,{ maxWidth: 428, maxHeight: 528 });

});

Danmarks mest udbredte firmabil er for første gang officielt udråbt som konge af firmabilklassen. Foran ni kombattanter i et historisk stærkt felt er den nye Ford Mondeo kåret ”Businessbilen 2015”.

Udbuddet af velkørende og komfortable firmabiler har aldrig været større. Men firmabilister på jagt efter en flot, rummelig og velkørende bil, bør kaste et særligt blik på den nye Ford Mondeo 2,0 TDCi med Titanium-udstyr. Det mener juryen bag kåringen af Businessbilen 2015, der tildeler Mondeoen sejren foran Volvo V60 D4 Momentum og ærkerivalen VW Passat 2,0 TDI Highline.

Kåringen, der er iværksat og eksekveret af sælgernes fagforening, Business Danmark og Jyllands-Posten, bestod af otte firmabilister, der kører titusindvis af kilometer om året, to motorjournalister og en ergoterapeut. Testarbejdet foregik over to dage med fokus på bilerne som rullende kontor.

Det er niende år i træk, at kåringen finder sted, men det er første gang, at Ford kører med sejren. Dommerne fremhæver især Mondeo for fire kvaliteter: Gode køreegenskaber, enorm plads, solidt kraftoverskud og høj komfort. Det hele til en beskatningsmæssig værdi ved erhvervsleasing på 373.000 kr., som er lidt lavere end Volvo og VW Passat.

”Mondeo er en superbil til prisen. Motoren yder godt, er kvik og jeg følger mig godt tilrette i kabinen, siger jurymedlem, Berit Stilling, der årligt kører 100.000 km som sælger for firmaet Willumsen A/S.

Hun suppleres af testkører Agnes Mostowska, der kører 45.000-55.000 for AK Entreprenørservice ApS.

”Mondeo kører godt, er støjsvag og byder på meget udstyr til prisen. Den er nem at betjene, selv om den er lidt tung i det, og så er der mange opbevaringsrum,” siger Agnes Mostowska.

Firmabil til folket
Lars Bundgaard, formand for Business Danmarks trafik- og vejpolitisk udvalg, påpeger at vinderbilen har bred appel.

”Ford Mondeo er en spændende nyudviklet bil, som virkelig giver valuta for pengene. Den byder på god plads, masser af motorkraft, nye typer udstyr og gode køreegenskaber,” siger Lars Bundgaard. Han hæfter sig specielt ved den store mængde avanceret sikkerhedsudstyr, som kan tilkøbes. Og ikke mindst, at pris og udstyr kan skaleres op og ned, hvilket gør den til en opnåelig firmabil for de fleste.

Den danske Ford-importør har store forhåbninger til, at Mondeo kan gøre sig gældende i firmaklassen.

”Vi har ventet længe på den nye Mondeo, og selv om den nuværende model har solgt godt, forventer vi et boost af salget med den nye version,” siger Lene Dahlquist, pressechef hos Ford Motor Company.

Bilen som kontor
Bilen er et af firmabilistens vigtigste arbejdsredskaber. Derfor bliver der lagt vægt på arbejdsmiljø og ergonomi i vurderingerne. Kate Severinsen, ergoterapeut hos Crecea som laver arbejdspladsvurderinger, konstaterer, at Mondeo har plusser som en god rækkeafstand til instrumenterne og mulighed for tilkøb af elektrisk indstilling af rattet. Til gengæld trækker det ned, at sæderne yder dårlig støtte i ryggen og har høje kanter i sædebunden, som gør det svært at komme ind på selve sædet.

”Ford Mondeo har en række gode kvaliteter. Men hvis man er over en vis størrelse, kan det give problemer,” siger ergoterapeuten, der havde den aldrende Audi A4 som favorit med hensyn til siddekomfort, rækkeafstand og ergonomi.

Billedetekster
Billedtekst til foto 1: I alt blev der testet 10 af de nyeste modeller i firmaklassen. Efter to dages test stod det klart, at den nye Ford Mondeo er tidens bedste bud på en flot, komfortabel og økonomisk firmabil. (Foto: Jonas Ahlstrøm)
Billedtekst til foto 2: De katteagtige forlygter, kølergrill a la Aston Martin og den lave taglinje tiltalte juryen, der kårede den nye Ford Mondeo som ”BusinessBilen 2015”. (Foto: Jonas Ahlstrøm)
Fakta om kåringen
10 dieselbiler deltog i testen. De var salle stationscars, der kører mindst 20 km pr. liter. Bilernes beskatningsværdi ligger mellem 278.000-440.000 kr.

Afstemningsresultatet 2015
Ford Mondeo 2,0 TDCi 180 Titanium – 22 point
Volvo V60 D4 Momentum – 17 point
VW Passat 2,0 TDI 150 Highline – 12 point
Audi A4 2,0 TDI 150 – 9 point

Disse biler nåede ikke i finalen:
BMW 318d
Mazda 6 2,2 Core
Mercedes C220 Bluetec
Opel Insignia 2,0 CDTi Edition
Peugeot 508 2,0 HDI 150 Allure
Skoda Octavia 2,0 TDI Elegance

Tidligere vindere
2015: Ford Mondeo 2,0 TDCi 180 Titanium
2014: Skoda Octavia 2,0 TDI elegance Combi
2012: Volvo V40D2
2011: VW Passat 1,6 BMT
2010:Audi A4 2,0 TDI
2009:Opel Insignia 160 CDTI
2008: VW Passat 2,0 TDI
2007:VW Passat 2,0 TDI
2006: Mazda 6 2,0
I 2013 blev vinderen for første gang navngivet som ”BusinessBilen” for det efterfølgende år.

Læs mere her