BMW har leveret en træningsbil til ErhvervsUddannelsesCenter Nordvestsjælland.

Høj kvalitet og service begynder med en grundlæggende erhvervsuddannelse. Med leveringen af den nyeste generation af BMW 3-serien, understøtter BMW den praktiske læring på EUC Nordvestsjælland. Bilen gør det muligt for underviserne på skolen, at gøre den mest moderne og avancerede teknologi i bilindustrien tilgængelig i undervisningen.Bilindustrien er i konstant udvikling, og praktisk uddannelse i tidssvarende biler har en høj prioritet. Her bliver teoretisk undervisning kombineret med praktisk erfaring. Eleverne får ”hands-on”-erfaring i at diagnosticere, vedligeholde og fejlfinde ved hjælp af innovativ teknologi.

Direktør for EUC Nordvestsjælland, Frank Tonsberg, udtaler: ”Skolens mål er at klæde eleverne bedst muligt på til fremtidens udfordringer i det professionelle erhvervsliv. Gennem en sådan støtte fra BMW, kan vi fastholde vores høje uddannelsesniveau i de færdigheder, som den fremtidige bilindustri kræver. Med den nye træningsbil kan vi gøre den nyeste generation af elektronik til en del af pensum. Dette er en særlig motivationsfaktor for de studerende”.

Pressechef hos BMW Danmark, Mette Lolholm, tilføjer: ”BMW har en lang tradition for at støtte erhvervsuddannelserne. Som led i en bæredygtig politik omkring de menneskelige ressourcer, har BMW Group altid haft fokus på ungdommen som kommende kapaciteter i erhvervslivet. Ved at fremme uddannelsesniveauet og samarbejdet med erhvervsskolerne tager BMW Group sit sociale ansvar alvorligt”.

BMW 3-serien er leveret af BMW AG i München og blev overleveret ved en lille ceremoni på skolen onsdag den 16. december med deltagelse af ledelse, lærere samt elever på EUC Nordvestsjælland og repræsentanter fra BMW Danmark A/S.

Læs mere her

Bosch åbner ny forskningscampus i Renningen

Koncernchef hos Bosch Volkmar Denner: Renningen er Bosch’s eget StanfordEt helt nyt arbejdsmiljø for kreative sjæle: Med sin campus i Renningen ønsker Bosch at fremme det tværfaglige samarbejde og dermed styrke sin innovations-evne yderligere. I det nye center for forskning og udvikling i udkanten af Stuttgart er ca. 1.700 kreative personer ansat inden for anvendt industriforskning.

Campussen blev officielt åbnet ved en ceremoni d. 14. oktober med deltagelse af forbundskansler Angela Merkel og Baden-Württembergs ministerpræsident
Winfried Kretschmann samt talrige andre gæster fra politik, erhvervsliv og videnskab
Som et universitet samler vores campus mange fakulteter. Her ønsker vi, at vores forskere skal lave andet end bare at tænke på, hvad fremtiden kan bringe. Vi ønsker også, at de er succesrige forretningsfolk. Renningen er Bosch’s eget Stanford. Og samtidig er centret et udtryk for vores tro på Tyskland som en teknologilokation, sagde koncernchef hos Bosch Volkmar Denner. Virksomheden har investeret ca. 310 mio. euro i den nye lokation. Forskningscampussen, hvis motto er ”Connected for millions of ideas”, er centrum for Bosch’s globale forsknings- og udviklingsnetværk. Som leverandør af teknologi og serviceydelser vil Bosch også styrke iværksætterånden. Det er nøjagtig her, Denner ser Tyskland som en konkurrencemæssig ulempe. ”I Tyskland er der hverken muligheder eller vilje til at etablere virksomheder. Vi mangler mere opstartsmentalitet – især blandt unge universitetskandidater. Universiteterne skal gøre andet og mere end at forberede deres studerende på eksamener inden for meget specialiserede områder”.

Innovationer for mere livskvalitet
I Renningen skal der fremover skabes endnu flere innovationer, der forbedrer livskvaliteten. Campussen kombinerer mange tekniske og naturvidenskabelige discipliner. I alt 1.200 medarbejdere inden for central forskning og udvikling samt 500 Ph.d.-studerende og praktikanter arbejder nu i Renningen på fremtidens tekniske udfordringer. Tidligere var disse forskere spredt over tre lokationer i området omkring Stuttgart.

Teknologisk bredde inden for forskning og udvikling
I den specielle campusatmosfære vil Bosch’s innovatorer arbejde både på nye produkter og innovative produktionsmetoder. Deres arbejde vil have fokus på områder som softwareudvikling, sensorik, automation, førerassistentsystemer og batteriteknik samt forbedrede drevsystemer til biler. Softwarekompetencen får stadig større betydning – især for sammenkoblingen i IoT. ”For fortsat at være teknisk førende inden for netværkssammekobling skal Tyskland opretholde og udvide nøglekompetencerne mikroelektronik og software. Ellers sakker den tyske industri bagud. Vi behøver ikke frygte konkurrencen med IT-virksomhederne. Men for vores industri vil denne konkurrence ikke være let”, betonede Denner.

Denner mener, at Bosch selv er godt forberedt på sammenkoblingstrenden, hvor alt skal sammenkobles. F.eks. er virksomheden ikke kun førende på det internationale marked for mikromekaniske sensorer, men har også i flere år udbygget sin softwarekompetence. Bosch-koncernen har nu mere end 15.000 softwarein-geniører. Alene 3.000 eksperter udvikler løsninger til IoT. Bosch ser især et stort forretningspotentiale i de serviceydelser der vil opstå i forbindelse med sammen-kobling. ”Hvis vi ikke ønsker, at andre skal gribe disse muligheder, skal vi være endnu hurtigere og mere risikovillige end tidligere, ” sagde Denner. ”Vores ingeniører skal tænke som forretningsfolk tidligere og hurtigere end nogensinde før. Det er ikke kun det teknisk mulige, der skal begejstre forskerne, men også vores fremtidige kunder skal begejstres.”

Tyskland skal lære at turde
Denner tilføjede, at store virksomheder som Bosch skal skabe frirum for mere vovemod og foretagsomhed. Bosch går foran som et godt eksempel. Virksomheden har etableret sin egen opstartplatform for nye forretningsområder. Denner betonede: Hvis Silicon Valley virkelig skal være vejen frem for Europa, skal vi læ-re at turde. Bosch Start-up GmbH hjælper forskerne fra Bosch med at blive suc-cesrige forretningsfolk. F.eks. tager man sig her af lokaler, finansiering og andre administrative opgaver. De unge forretningsfolk kan således fra starten koncentrere sig om deres produkt og lanceringen af det. Landbrugsrobotten Bonirob er et af de første resultater. Bosch Start-up Deepfield Robotics har udviklet denne robot som hjælp til planteavl og kultivering. Robotten er på størrelse med en kompakt bil.

Optimale arbejdsbetingelser for kreative ideer
På den vidtstrakte forskningscampus er der tilstrækkelig plads til at teste land-brugsrobotten. Ud over hovedbygningen, 11 laboratorie- og værkstedsbygninger og to bygninger til vedligeholdelse er der desuden en moderne forsøgsstrækning til test af førerassistentsystemer. En netværksmatrix er anvendt til at bestemme, hvem der dækker de enkelte bygninger. Den er baseret på analyser af, hvor intensivt enkelte discipliner udveksler informationer med hinanden: Jo tættere en-hederne arbejder sammen, jo kortere er den fysiske afstand mellem dem på den nye campus.

Plads til ro og zoner til samarbejde
Bosch har særlig fokus på arbejdsbetingelserne i Renningen. Forskerne vælger et moderne arbejdsmiljø, uanset om det er indendørs eller udendørs. Principielt er hele campussen en arbejdsplads. ”Lyse ideer i det grønne, teknik i vandkan-ten – alt dette er muligt her i Renningen,” sagde Denner. Der er Wi-Fi-tilslutning i alle bygninger og overalt udenfor. Laptops, tablets og internettelefoni gør det mu-ligt at arbejde i alle hjørner af campussen. ”I Renningen finder vores innovations-team begge dele: plads til ro og zoner til samarbejde”, forklarer Denner. Udformningen af kontorerne er baseret på en omfattende analyse af innovationsproces-sen. Når forskerne udforsker ideer, skal de have fred og ro. Senere får udveksling med andre og samarbejde større betydning. Der er taget højde for disse fa-ser samt medarbejdernes ønsker ved planlægningen. ”Medarbejderne ønsker større frihed til at bruge deres kreativitet til kreativ forskning og udvikling – og færre administrative forpligtelser. Den tid er forbi, hvor udformningen af arbejds-pladser blev besluttet oppefra. Vores medarbejdere tilbringer meget tid på deres arbejdspladser. Det er kun ret og rimeligt, at de også selv kan være med til at ud-forme dem”.

Resultatet af de fælles drøftelser med alle involverede blev et helt nyt kontorkoncept. Ud over de individuelle arbejdspladser er der 270 større og mindre mødelokaler – tilstrækkelig plads til fokuseret aktivitet og teamwork. I gennemsnit er hver medarbejder kun 10 m fra det nærmeste mødelokale og dermed fra det måske næste innovative gennembrud.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 360.000 ansatte (pr. 1. april 2015) og havde en omsætning i 2014 på 49 milliarder euro*. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2014 anmeldte Bosch mere end 4.600 patenter på verdensplan. Bosch-koncernens strategi-ske mål er at levere innovationer inden for den netværksforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker begejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sik-rer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapital-andelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

Lampen til bilentusiasten er skabt af brugte motordele

To unge studerende og en elektriker er gået sammen om at skabe en ny lampe af brugte motordele. I første omgang er det gamle Volkswagen motorer, der får nyt liv ved at lægge krop til de første 10 lamper, hvor ikke to er ens. Andre bilmærker er ved at blive føjet til listen.

Forestil dig, at din gamle udtjente bil igen bliver hjemmets stolthed ved at blive omdannet til en smuk bordlampe.

Tre unge iværksættere genfortæller historien om den grimme ælling, der bliver til en smuk svane, ved at skabe en bordlampe ud af gamle motordele.

Der er på ingen måde tale om en serieproduceret lampe, for ikke to lamper er ens. Hver og en bliver lavet i hånden af gamle motordele fra brugte biler. Der er tale om knastakslen i motoren, hvor nogle dele er polerede og andre materede. Foden er ligeledes lavet af knastakslen og på VW/Audi modellerne vil reservedelsnummeret være synligt.

Der er travlhed på det lille værksted
Der arbejdes på højtryk på det lille værksted for at blive klar til at kunne levere de første 10 lamper inden jul. Tiltroen til den nye lampe er så stor blandt de tre iværksættere, at de allerede nu har bestilt flere motordele hjem fra andre biltyper end Volkswagen, så de kan kreere flere forskellige lamper.

Den næste produktion kommer til at bestå af gamle motordele fra Japanske bilmærker som Nissan, Toyota og Honda.

Men her stopper det ikke:

”Det er vores plan, at vi på sigt vil tilbyde specialfremstillede lamper af motordele fra lige netop det bilmærke, en kunde ønsker sig,” forklarer Laura Holmgren Dannisøe, der er den ene af de tre iværksættere bag det nye lampedesign.
Tre unge mennesker med interesse for bæredygtigt design og godt håndværk
Bag det nye lampedesign står tre unge iværksættere. Rasmus Lindskov Christiansen og Laura Holmgren Dannisøe, med interesse for bæredygtig dansk produktion og design, har slået sig sammen med elektriker Simon Sand Bidstrup fra elektrikerfirmaet LTECH om at skabe den nye lampe.

Den nye bordlampe hedder SIMOTOR, er 62 cm høj med en brun lampeskærm og en ledning af sølvstof, der giver en følelse af eksklusivitet og passer perfekt ind i hjemmet hos den stilbevidste bilentusiast.

Lampen forhandles udelukkende af Lampebutikken.dk og koster 3.995 kroner.

Læs mere her

Topfart på racerbanen med ventilatorer fra ebmpapst

Syddansk Universitet SDU valgte ventilatorer fra ebmpapst, da der til årets Formula Student konkurrence mod andre universiteter skulle findes en energieffektiv løsning til luftkøling af el-bilens batterier.

Hen over sommeren har maskiningeniør-studerende fra SDU testet deres en-mands racerbil i konkurrence med studerende fra hele verden. Det blev ikke til topplaceringer denne gang, men de 40 studerende har gennem hele projektet lært en masse om køretøjskonstruktion og om at trække på danske virksomheder, der med deres knowhow kunne øge chancerne på racerbanerne i England, Tyskland og Ungarn.

– Vi er meget tilfredse. Det har været en super fed oplevelse at være med til dette projekt og ikke mindst at være med til de afsluttende løb, fortæller Stephan Jensen, der er Diplomingeniør i maskinteknik 4. semester og desuden Team Captain for Viking VI.

Projektet Viking VI er et ét semesters universitetsprojekt, som kører på Syddansk Universitet SDU hvert andet semester og afsluttes med racerløb mod tilsvarende universiteter i andre lande. I dette semester har der deltaget af 20 Robotingeniør-studerende og 20 Maskiningeniør-studerende, som har arbejdet med design, konstruktion og dimensionering ved hjælp af avancerede computerværktøjer og ingeniørmæssige konstruktionsberegninger.

Eksperthjælp

Undervejs i processen fik holdet bag racerbilen Viking VI brug for en effektiv luftkøling af bilens batterier, der udvikler en hel del varme, når de aflades under acceleration. Så de studerende gik på jagt efter ventilatorer, der kunne tilfredsstille deres krav om en høj ydelse, lavt strømforbrug og en tilpas størrelse.

Valget faldt på ebmpapst aksial ventilator 8212 J/2H4P, der har så små dimensioner, at der kunne indbygges 4 stk. i batterikassen. Effekten er høj nok til at afkøle batteriet tilstrækkeligt og strømforbruget så lille, at blæserne uden problemer kunne køre på batteriets 12 volts spænding.

– Det var guld værd, at vi kunne trække på ebmpapsts ekspertise. Vi havde selv et bud på, hvilken type ventilator, vi ville have, men efter en snak om bl.a. styresystem og modstand endte vi med en anden type. Hvis vi ikke havde kontaktet ebmpapst, var vi endt med en svagere løsning, og det havde været katastrofalt, fortæller Stephan Jensen.

Bedste resultat nogensinde

Formula Student er delt op i statiske og dynamiske events: De statiske events afholdes stort set som mundtlige eksaminer med ledende ingeniører fra motorsportsverdenen som dommere, men det er de dynamiske events på racerbanen, som de studerende ser frem til. Det er her, deres bil for alvor skal testes i acceleration, sprint, slalom og sidst men ikke mindst endurance , hvor der køres 22 km og skiftes fører undervejs. Her bliver tiden også sammenholdt og vurderet i forhold til forbruget af energi.

I to af løbene kunne Viking VI desværre ikke gennemføre Endurance, men ved løbet i Tyskland i august fungerede alt, som det skulle, og holdet kunne notere sig en 4. plads. Det blev til en samlet 10. plads i Tyskland det bedste resultat nogensinde.

Fakta

Racerbilen Viking VI

– Vægt: 217,5 kg.
– Motor: Yasa 100 100 kW ca. 134 BHP
– Ramme: 37 kg med pulverlakering 4130 stål rør
– Acceleration: 75 m nås på 4,2 sekunder med en sluthastighed på lige under 120 km/t.
– Ca. 95 % af bilen er, ved hjælp af drejebænke, fræseanlæg og godt håndelag, bygget af de studerende selv.

Battery pack med luftkøling

Der er benyttet ebmpapst blæsere (8212 J/2H4P) til luftkøling af de 192 battericeller, som er inddelt i 8 batteribanke. I batteripakken er der indbygget et Battery Mangement System (BMS). Dette måler blandt andet temperaturerne på alle battericellerne.

Hvis en af battericellerne overstiger 35 grader celsius, vil BMS en aktivere blæserne med lav hastighed. I takt med at battericelletemperaturen stiger yderligere, vil blæserne rampe op og nå sine fulde omdrejninger ved en temperatur på 45 grader celsius. Det er valgt for at køre blæserne med lav hastighed ved lave temperaturer for at minimere strømforbruget. Hastigheden styres via PWM indgangssignalet på blæserne.

Læs mere her

Grønland og DTU udvider samarbejdet

Af Palle Christiansen, medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning og dekan Martin Vigild, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Klimaforandringerne byder de arktiske samfund på nye udfordringer, men forandringerne og den teknologiske udvikling åbner samtidig nye muligheder.

Gennem Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) har Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og DTU siden 2000 samarbejdet om at uddanne diplomingeniører, der er særligt specialiserede i arktiske forhold. Missionen er at uddanne højt kvalificerede ingeniører, som kan bidrage til den positive udvikling af et bæredygtigt grønlandsk samfund inden for områder som byggeri, infrastruktur, energi og miljø. I november 2011 bekræftede departementet for uddannelse og forskning og DTU ARTEK- samarbejdet med underskrivelsen af fornyede vedtægter.

Det grønlandske selvstyre og DTU ønsker at sikre et tidssvarende uddannelsestilbud, der matcher de grønlandske samfunds behov for højtuddannet teknisk arbejdskraft, samt at styrke de vigtige netværk og kompetencer, der har betydning for såvel det danske som det grønlandske samfund. Derfor har DTU besluttet at opruste og forstærke indsatsen på det arktiske område.

Der skal fortsat satses stærkt på at sikre den almindelige udbygning, drift og vedligeholdelse af Grønlands infrastruktur, industri og bebyggelse. Men de nye muligheder, specielt inden for råstof- området, skal også udnyttes strategisk til at understøtte den grønlandske infrastruktur.

I fællesskab ønsker vi at identificere, udvikle og formulere en vision, som indeholder ambitionen om at etablere et arktisk teknisk universitetscenter i Grønland, som bygger videre på det eksisterende og forbilledlige samarbejde med Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. Det er ligeledes DTUs plan, at den fremtidige leder af ARTEK kunne have hovedkvarter i Sisimiut, som ville være hjemsted for øget ud- dannelses- og forskningsaktiviteter.

Miljøvenlig udvinding

Foruden den planlagte udbygning af samarbejdet omkring ARTEK har DTU lanceret en række nye ini- tiativer i form af Polar DTU, hvor målet er at samle DTU’s forskningsbaserede aktiviteter, som har be- tydning i de arktiske områder. Der er brug for forskning, der eksempelvis kan være med til at sikre en miljøvenlig udvinding af sjældne mineraler og ædle metaller, udvinding af olie og gas i ishavet og ud- vikling af nye lægemidler på grundlag af arktiske mikroorganismer.
DTUs mål, inden for rammerne af ARTEK-samarbejdet, er at styrke og konsolidere uddannelsen i arktisk teknologi, så den kan tiltrække de stærkeste studerende fra Grønland og hele verden. Med det- te engagement og disse prioriteringer ønsker vi at skabe et større teknisk akademisk miljø i Sisimiut og i Grønland.

Ilisimatusarfik og DTU har ligeledes indgået en samarbejdsaftale i december 2011 omkring den grøn- landske gymnasielæreruddannelse, bl.a. med henblik på at øge rekrutteringen til diplomingeniørud- dannelsen i Arktisk Teknologi.

Med andre ord er vi i fællesskab optaget af at bevare og fremtidssikre de tætteuddannelsesmæssige bånd mellem DTU og Grønland til gavn for samfundet.

Læs mere her

Efteruddannelse via e-learning

Rekordstort opsving inden for efteruddannelse via e–learning. Aktiv Kurser / Probana Som i dag er landets førende leverandør af uddannelser på internettet oplever i denne tid et massivt opsving i antallet af ledere, som ønsker efteruddannelse på trods af finanskrisen.

Mere end 1600 erhvervsledere, direktører, mellemledere personaleansvarlige og direktionssekretærer har allerede nu valgt at tilmelde sig en uddannelse hos Aktiv Kurser / Probana i år 2009.

Konkrete opgørelser fra Aktiv Kursers uddannelsesredaktioner viser, at der både på konsulentuddannelserne, lederuddannelserne og den offentligt støttede integrationskonsulentuddannelse og Arbejdsmiljø konsulentuddannelse, hvor der er markante stigninger i optaget af studerende.

"Det er en rekord, der markant kendetegner interessen for efteruddannelse via e–learning. Der er en klar tendens til at både unge og ældre ledere og personaleansvarlige ønsker at opdatere deres viden via e–learning. Efterspørgslen efter brugbarer værktøjer ifm. psykologi, forandringsledelse, fusioner, situationsbestemt ledelse og rekruttering er især efterspurgt": Fortæller uddannelsesredaktionerne hos Aktiv Kurser.

"Vi har længe været opmærksomme på, at der var stigende interesse for vores kombinerede elearning og kursusuddannelser, men den store tilgang til især vores 3måneders ledelsesuddannelser slår alle rekorder. Vi oplever en klar tendens til, at både topledere og linieledere søger stadig mere efteruddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig virker det som om, at interessen for læring og uddannelse inden for de bløde, menneskelige vidensområder er i fokus.

Selvom vi har fået flere uddannelser i vores sortiment, så betragter vi denne udvikling, som et klart tegn på, at der på ny sættes ind på efteruddannelse og kompetenceudvikling i virksomhederne."; Fortæller Aktiv Kurser / Probana, der pt. er landets største online kursusudbyder med mere end 800 ledere, personaleansvarlige og sekretærer som studerende i døgnet online. Sidstnævnte har også været en stor succesfaktor for virksomheden, der stolt fortæller, at netværksmulighederne og kontaktmulighederne på uddannelsernes online chatfora har været en kæmpe succes, og at muligheden for at erfaringsudveksle 24 timer i døgnet med kolleger fra nær og fjern bla. er en væsentlig årsag til den kæmpe fremgang.

Det er især nedenfor uddannelser, som der er stor tilgan til nu:

HRKonsulent, HRK

Viden, værktøjer og inspiration inden for moderne personaleledelse. Nu også med kommunikation, erhvervspsykolgi, coaching, stresshåndtering og ledelse. Kvalificerer til lederstillinger i både private og offentlige virksomheder´.

Aug./Okt./Jan./Mar.

● Få ledige pladser

Erhvervspsykologi, EPU

Uddannelsen giver viden, indsigt og overblik over alle de erhvervspsykologiske værktøjer og de psykologiske faktorer i organisationen. Læs mere på www.epu.dk

Aug./Okt./Jan./Mar.

● Få ledige pladser

Proceskonsulent, PUK

En metodisk, teoretisk og praktisk uddannelse for ledere på alle niveauer. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt procesarbejde… Læs mere på www.proceskonsulent.com

● Få ledige pladser

HR Master

Uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af HRM, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR strategier, koblingen mellem ledelse og HRM, mv…. Læs mere på www.hrmaster.dk

● Få ledige pladser

Projektleder, PLU

Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekterne… Læs mere på www.probana.com/plu.asp

Coach uddannelsen, COU

Coaching i strategisk perspektiv, motivation, kommunikation, psykologi mv. Unddannelsen gennemføres på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis.

Lean projektleder

Et metodisk, teoretisk og praktisk lean uddannelsesforløb for konsulenter, personaleansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere på http://www.probana.com/akursuskatalog.asp

 

Læs mere her

Unik brint-teknologi skal hjælpe studerende i racerløb

Med en ambition om at bygge en bil, som kan køre 1000 kilometer på én liter brændstof, melder ingeniør–studerende fra Aalborg Universitet sig nu til stort europæisk racerløb for såkaldte Eco–biler. Aalborg–holdets brintbil benytter en unik dansk brændselscelle–teknologi, men med klassisk nordjysk beskedenhed prøver holdet alligevel at nedtone forventningerne.

– Vi er outsidere i forhold til nogle af de internationale deltagere med større erfaring og flere penge. Men vi må kompensere med opfindsomhed og gå–på–mod, fortæller holdets 23–årige teammanager Kristian Kjær Justesen, som gennem de seneste semestre har været med til at forberede deltagelsen i Shell Eco–marathon.

Selve løbet afvikles på en racerbane i Tyskland fra den 7.–9. maj, og forinden skal både bilen og holdet præsenteres ved et officielt arrangement i København i slutningen af april. Så mens påskefreden sænker sig over resten af nationen, har de studerende i Eco–racergruppen travlt med at få deres prototype ud at rulle.

– Vi mangler stadig at udstyre den med en aerodynamisk skal, som vi får fremstillet af letvægtsmateriale. Men det vigtigste lige nu er at få Eco–raceren i kørende stand, så vi kan komme ud og teste den, siger Kristian Kjær Justesen.

Rent energivalg
Bilen benytter en særlig højtemperatur–brændselscelle, som er udviklet af forskere med tilknytning til universitetet og firmaet Serenergy. Desuden har de studerende valgt at erstatte en række traditionelle mekaniske og hydrauliske dele med elektroniske løsninger.

Dermed lever den fint op til de forventninger om innovation, som har været omdrejningspunktet i Shell Eco–marathon, siden løbet i den nuværende form blev grundlagt for 25 år siden. Nu som dengang er udfordringen at tilbagelægge distancen med det mindst mulige energiforbrug.

De deltagende studerende må selv vælge, om deres bil skal drives frem af benzin, diesel, gas, ethanol, solenergi eller brint. Men for Aalborg–holdet har det været et oplagt og fremadrettet valg at deltage i brint–kategorien.

– Vi bruger brint, fordi vores Institut for Energiteknik har beskæftiget sig meget med teknologien, og fordi det er en ny og spændende energibærer. Hvis brinten fremstilles ved elektrolyse med strøm fra eksempelvis vindmøller, kan processen potentielt være fuldstændig fri for CO2, forklarer Kristian Kjær Justesen.

Af samme grund har holdet døbt deres bil "A2U", som både spiller på Aalborg Universitets faste forkortelse AAU, og på at H2O er det eneste, der kommer ud af bilens udstødning.
 

Læs mere her

Studerende præsenterede øko-bil for Prins Joachim

En gruppe ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet drømmer om at kunne køre 1000 kilometer på én liter brændstof, og bilen, der skal gøre drømmen til virkelighed, blev onsdag præsenteret for blandt andre Prins Joachim. I starten af maj skal slaget stå i et stort europæisk racerløb for såkaldte Eco–biler.

Hans kongelige højhed Prins Joachim har en forkærlighed for biler og motorsport, men de biler, han onsdag blev han introduceret for, var lidt ud over det sædvanlige. Prinsen deltog i præsentationen af de biler, som i starten af maj skal repræsentere Danmark ved det internationale løb Shell Eco–marathon, hvor studerende fra hele verden stiller op med deres øko–racere for blandt andet at dyste om, hvem der kan køre længst på literen.

– Det er en stor fornøjelse, at det i år ikke kun er DTU, der deltager, men at der også er kommet lidt hjemlig konkurrence, sagde prinsen og bød holdet fra Aalborg Universitet velkommen til arrangementet, hvor han også opfordrede samtlige studerende til at suge til sige af den viden og de oplevelser arbejdet omkring Shell Eco–marathon giver.

Det er første gang, Aalborg Universitet stiller op i konkurrencen, som i år foregår i Tyskland. En gruppe energiingeniørstuderende fra Aalborg Universitet har udviklet en bil, der drives frem af en unik dansk brændselscelleteknologi. Som debutanter i Shell Eco–marathon betragter AAU–holdet sig som outsidere, men de håber, at både opfindsomheden og teknikken kan være med til at give dem et godt resultat.

– Det primære mål i år er at gennemføre, men hvis det hele flasker sig, skulle vi gerne kunne køre 1000 km på én liter brændstof. Det er i hvert fald det mål, vi også fortalte Prins Joachim om i dag, da bilen blev præsenteret. Han var meget interesseret i hvilke tekniske løsninger, vi havde valgt, og han spurgte især ind til den helt nye brændselscelleteknologi, som han havde et vist forhåndskendskab til, fortæller holdets 23–årige teammanager Kristian Kjær Justesen, som også havde held med at invitere prinsen til at sidde i bilen.

Selve løbet, der afvikles for 25. gang, afholdes i Tyskland fra den 7.–9. maj, og de studerende knokler for at få alle detaljer på plads til de vigtige testkørsler. Bilen drives af en særlig højtemperatur–brændselscelle, som er udviklet af forskere med tilknytning til Aalborg Universitet og det nordjyske firma Serenergy, og de studerende har valgt at erstatte en række traditionelle mekaniske og hydrauliske dele med elektroniske løsninger. Dermed lever bilen fint op til de forventninger om innovation, som har været omdrejningspunktet i Shell Eco–marathon siden starten i 1984. Nu som dengang er udfordringen at tilbagelægge distancen med det mindst mulige energiforbrug.

Ved at bruge brint som brændstof kan processen potentielt være fuldstændig fri for CO2, og eftersom AAU–bilens udstødning udelukkende består af vand (H2O), har køretøjet fået navnet "A2U".

Selv om den erklærede ambition er en brændstoføkonomi, som svarer til 1000 kørte kilometer per liter, vil alene det at gennemføre være en succes. Forskellen på succes og fiasko kan også afhænge af, hvor gode de studerende er til at flikke løsninger sammen i en fart, hvis der opstår uforudsete problemer på EuroSpeedway Lausitz–banen i Tyskland.

Ved onsdagens arrangement i Lyngby, hvor HKH Prins Joachim besigtigede bilerne, blev også DTU’s biler præsenteret, og det er første gang, Danmark er repræsenteret med to universiteter i Shell Eco–marathon. Ved konkurrencen i maj deltager hold fra flere end 25 europæiske lande, 12 teams fra Asien samt teams fra samt Nordafrika.

Kontakt og fotos:
Teammanager Kristian Kjær Justesen, studerende på Aalborg Universitet, mobil 29 63 56 60
Post.doc. Søren Juhl Andreasen, vejleder for gruppen, tlf. 99 40 92 90, mobil 30 62 25 48
Kommunikationschef Regitze Reeh, Shell, tlf. 33 37 20 13, mobil 22 20 60 13
Journalist Tor Bagger Elmegaard, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 96 44, mobil 20 73 68 45
Fotos af bilen A2U er til fri brug (fotograf: Tor Bagger Elmegaard, AAU). Se http://presse.aau.dk/nyheder/4214220

Deltagere på holdet "Aalborg University Energy Technology":
Mikael Højen, 25 år, født og opvokset i Aars, mobil 27 52 4548
Mikkel Præstholm Ehmsen, 37 år, kommer oprindelig fra Hjørring, mobil 40 87 80 10
Morten Hyldgård Sørensen, 25 år, født og opvokset i Hobro, mobil 31 18 13 33
Michael Holme Sørensen, 21 år, født og opvokset i Vodskov, mobil 27 45 29 05
Kristian Kjær Justesen, 23 år, født og opvokset i Silkeborg, mobil 29 63 56 60
Unnur Stella Gudmundsdottir, 29 år, kommer fra Island, tlf. 99 40 92 80
Anita Hahn Andersen, 21 år, født og opvokset i Viborg, mobil 51 68 12 23
 

Læs mere her

Skuldersmerter ved computeren kan ikke løses med pauser

Hvis man allerede har fået smerter og gener i skulder og nakke, så bliver musklerne yderligere belastet af arbejde foran computeren. Det viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet, som ændrer på forestillingerne om pauser og smerter.

Forskerne på Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) ved Aalborg Universitet har for første gang påvist, at gener og smerter i skulderregionen er med til at øge belastningen i den nederste del af skulderen under computerarbejde. Hidtil har man ment, at det altid har en positiv virkning at holde aktive pauser i arbejdet, dvs. holde en pause, hvor man bevæger sig på en anden måde i stedet for at slappe af eller blot at arbejde videre. Aktive pauser har nemlig den positive virkning, at afvekslingen omorganiserer musklerne, men resultater fra smerteforskerne i Aalborg viser nu, at gener og smerter forringer denne positive virkning. Dette kan også få afgørende betydning for forebyggelse af blandt andet museskader.

– Vi kan se, at den omorganisering, man ellers registrerer under aktive pauser, forsvinder, hvis man har gener eller smerter. Så det, vi kunne betragte som et positiv tiltag i forhold til belastning og smerte, det har ingen positiv effekt, hvis man allerede har smerter, forklarer lektor Pascal Madeleine.

Undersøgelserne er foretaget med fokus på skulderregionen, da det primært er nakke og skuldre, man betragter som problematiske.

– Mig bekendt har ingen herhjemme fået anerkendt skulderskader som arbejdsskader i forbindelse med computerarbejde. Men vi kan se, at hvis man allerede har udviklet gener eller smerte, så er vores nervesystem ikke i stand til at ændre den måde musklerne arbejder på uanset om man holder aktive eller passive pauser. Og vi ved, at øget muskel-belastning er en forløber for andre skader, siger Pascal Madeleine.

Forskerne på AAUs internationalt anerkendte Center for Sanse-Motorisk Interaktion har registreret musklernes elektriske udladninger, som afslører, hvordan musklerne arbejder. De elektriske udladninger fortæller forskerne, at musklerne ændrer deres arbejdsmåde under computerarbejde og i forbindelse med gener og smerter. Dette peger på, at ændringen i musklernes funktion er uhensigtsmæssig og på sigt kan medføre flere smerter. De banebrydende forskningsresultater publiceres i løbet af sommeren i de to anerkendte internationale tidsskrifter European Journal of Applied Physiology og Clinical Biomechanics, og forskerne forventer, at opdagelserne medfører stor international bevågenhed inden for både anvendt fysiologi og ergonomi.

Forskningen er gennemført af blandt andre Pascal Madeleine og ph.d.-studerende Afshin Samani i et samarbejde mellem forskere på Aalborg Universitetet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger:
Lektor Pascal Madeleine (dansktalende franskmand), Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, mobil 41 57 01 25

Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) på Aalborg Universitet ledes af professor Lars Arendt-Nielsen. SMI er et tværfagligt, internationalt center, der blev oprettet som Center of Excellence i 1993 med støtte fra Danmarks Grundforskningsfond. I 1997 blev den Internationale Medikotekniske Forskerskole oprettet, og i 2006 blev skolen udbygget med et forskeruddannelsesprogram for nationale og internationale elitestuderende.

Læs mere her

Ingeniørstuderende til Finland for at køre race

Et hold danske ingeniørstuderende giver den gas i Finland på torsdag og fredag, hvor de endnu engang dyster i deres hjemmebyggede racerbil. De internationale konkurrencer er blevet en fast sommerbegivenhed for de studerende på Aalborg Universitet.

De seneste år har det for en gruppe ingeniørstuderende været et fast programpunkt i sommerferieplanen, at de er draget til udlandet for at deltage i konkurrencer med deres hjemmebyggede racerbil. Som det første universitet i Danmark deltager Aalborg Universitet nemlig i de internationale studenterkonkurrencer for små racerbiler, og om få dage går det atter løs.

Efter at have været i blandt andet Australien, England, Holland og Tyskland går turen nu til Finland, hvor holdet Unicorn Race Engineering fra AAU skal deltage i Baltic Open 2009. Den seneste tid er derfor gået med forberedelser og test, så både bilen og kørerne kan være klar til konkurrencen

– Vi har testet bilen gennem længere tid, så nogle af delene er blevet slidt ned og udskiftet, for det er nødvendigt at sætte komponenterne på en ekstra hård test forud for en konkurrence. Derudover har vi fået flere nye kørere med på holdet, og forberedelserne har også været en anledning til at give dem erfaring på banen, fortæller Steffen Bach Laustsen, der selv studerer Design af Mekaniske Systemer på AAU.

Unicorn Race Engineering består udelukkende af studerende, hvilket helt naturligt giver en løbende udskiftning på holdet. I fællesskab sørger de for udvikling, design, test, kørsel og organisering af de mange ting, der skal være klar forud for de internationale løb. Holdet plejer at deltage i Formula SAE-konkurrencerne, hvor der også er bedømmelse af konstruktioner, forretningsplaner og lignende, mens Baltic Open 2009 i højere grad er et decideret racerløb med fart og banekørsel som det afgørende.

– Normalt klarer vi os rigtigt flot i ingeniørdisciplinerne, og konkurrencen i Finland er derfor lidt noget andet. Før vi ved, hvad de andre hold stiller med af kørere, er det svært at vurdere, hvordan vores chancer er i sådan et løb, men sidste år blev vi nr. 6 ud af 20 i en tilsvarende konkurrence i Holland. Vi har tidligere fået undervisning af en gammel Formel-kører, og hans grundregler og tips bliver nu givet videre til vores nye kørere, som får brug for dem i Baltic Open, forklarer Steffen Bach Laustsen, som er en af de seks studerende, der rejser til Finland.

Sideløbende med forberedelserne til racerløbet på Malmi Karting Track i Helsinki den 20.-21. august er de studerende også i færd med at udvikle en ny bil til brug i næste års konkurrencer. Unicorn G4 bliver den fjerde bil i rækken fra holdet på Aalborg Universitet.
Yderligere oplysninger:

* Steffen Bach Laustsen, studerende på Design af Mekaniske Systemer, AAU, tlf. 22 12 87 53

* Morten Klith, studerende indenfor Design af Mekaniske Systemer, AAU, tlf. 24 60 84 34

* Hent tekniske oplysninger om racerbilen Unicorn G3 :
http://presse.aau.dk/GetAsset.actioncontentId=4383968&assetId=4383973

* Hent foto til fri brug :
http://presse.aau.dk/GetAsset.actioncontentId=4383968&assetId=4383970

* Læs mere om Baltic Open 2009 :
http://www.metropolia-motorsport.fi/index.phppage=main
>* Læs mere om AAUs racerbilhold Unicorn Race Engineering. Unicorn-arbejdet støttes økonomisk af De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter samt en række private sponsorer :
http://unicorn.aau.dk/

Læs mere her