Tagged: teknologi

Robert Bosch Automotive og IBM skaber udviklingsplatform for mere intelligente, hurtigere og mere sikre bilkomponenter

Continuous Engineering og åbne standarder optimerer produktudvikling og markedslancering

ARMONK, NY & STUTTGART, GERMANY: IBM (NYSE: IBM) og Robert Bosch GmbH har etableret et samarbejdspartnerskab for at skabe en ny databaseret udviklingsplatform for mere effektivt og nøjagtigt at udvikle bilprodukter, der er intelligente og sammenkoblede. Softwareplatformen Continuous Engineering er baseret på åbne standarder og IBM designværktøjer og kan hurtigt udvides til tusinder af udviklingsfolk, teknikere, partnere og kunder. Ved at inddrage alle relevante i leverandørkæden og overføre de rigtige data fra disse bliver den standardbaserede platform til grundpillen i Bosch’s langsigtede vision om et samarbejde på tværs af brancherne om hurtig levering af mere intelligente og sikre biler.

Innovationerne inden for underholdningselektronikken kræver konstant videreudvikling fra bilbranchen. Med næsten 100 elektroniske styreenheder og 10 mio. linjer softwarekoder er bilerne i dag mere sammenkoblet end nogensinde tidligere. Bilernes stigende kompleksitet øger omkostnings- og innovationspresset på leverandørerne og giver dem samtidig enorme udfordringer ved kvalitetssikring.

Bosch har erkendt nødvendigheden af en standardbaseret sammenkobling af alle ingeniørteam og organisationer i leveringskæden. Desuden forlanger en ny generation af softwareingeniører en mere transparent kommunikation, fleksibilitet og samarbejde på tværs af branchen.

Via platformen kan Bosch integrere alle team og udviklingspartnere i udviklingsprocesserne.
Det er vigtigt for en effektiv udvikling, der er baseret på en strategi om målrettet og transparent genanvendelse.
”Det er vores mål at accelerere innovation og udvikling af produkter ved mere optimerede processer”, sagde Dirk Hoheisel fra ledelsen hos Robert Bosch GmbH. ”Med en udviklingsplatform for software og systemer, der er baseret på integrering og genanvendelse forbedrer vi både vores integrationsgrad og udviklingskvaliteten. Vi sætter således ikke kun højere sikkerheds- og kvalitetsstandarder for vores virksomhed, men også for branchen som helhed.”

Afgørende for IBM-løsningen var muligheden for en enkel udvidelse til forskellige fagområder og organisationer inden for virksomheden. Derved kan Bosch omsætte sit langsigtede initiativ for en standardiseret udviklingsplatform for effektivitet og strategisk genbrug af udviklingskomponenter. Desuden opfylder virksomheden også uden problemer fremtidige versioner af sikkerhedsnormer og standarder som ISO26262, ASPICE og AUTOSAR.

”Strategisk genbrug og adgang til faglig udviklingsviden er centrale elementer i IBM’s koncept, der kaldes ’Continuous Engineering’”, forklarede Kristof Klöckner, General Manager hos IBM Rational Software. ”Ved procesrådgivning og –automatisering giver vores design- og udviklingsværktøjer vores kunder inden for autobranchen – som Robert Bosch GmbH – mulighed for at optimere produktudviklingen og forenkle og accelererede markedslanceringen. De kan derfor koncentrere sig om innovationer og hurtigere gøre sig gældende i konkurrencen. Da vores platforme er bygget på åbne standarder, kan værktøjerne udvides hurtigt og omfattende. Vores kunder arbejder således med deres team efter den samme standard over hele verden.”

Udviklingsplatformen fra Bosch er baseret på principperne for Continuous Engineering og anvender IBM-teknologien til udvikling af systemer og software. Herunder hører IBM Rational-løsninger til krav-, design- og kvalitetsstyring samt Collaboration and Engineering Lifecycle Management.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. I 2013 havde koncernen ca. 281.000 ansatte og en omsætning på 46,1 milliarder euro. (Bemærk: På grund af en ændring i regnskabspraksis, kan tallene for 2013 kun sammenlignes i begrænset omfang med 2012-tallene.) Bosch-koncernen er opdelt inden for fire forretningsområder: Autoteknik, Industriteknik, Forbrugsgoder og Energi- og bygningsteknik. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 360 datter- og regionalselskaber i ca. 50 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2013 investerede Bosch-koncernen ca. 4,5 mia. euro i forskning og udvikling og anmeldte omkring 5.000 patenter. Dette svarer til gennemsnitlig 20 patenter pr. arbejdsdag. Bosch-koncernens produkter og serviceydelser er designet til at fascinere og til at forbedre livskvaliteten ved at levere løsninger, der er både innovative og nyttige. På den måde tilbyder Bosch teknologi over hele verden, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs mere her

For første gang præsenterer Bosch specialkonstruerede styresystemer til alle motorcykelklasser

Også systemløsning til motorcykler i lavprissegmentet. Sammenkobling af elektronisk motorstyring og smartphone. Ca. 150 millioner motorcykler i 2020.

Bosch går ind på det internationale marked for motorcykler med sit eget sortiment af komplette systemer. Virksomheden har udviklet et elektronisk styret indsprøjtningssystem, der kan tilpasses alle køretøjer, hvilket giver Bosch mulighed for at tilbyde løsninger både til den billigste encylindrede motorcykel i Asien og til kraftige maskiner i Europa eller Nordamerika. Lanceringen på markedet blev for første gang offentliggjort på motorsymposiet i Wien i 2014. ”Bosch er kendt for effektiv drevteknik af høj kvalitet på fire hjul, og nu ønsker vi at overføre dette til de tohjulede køretøjer”, siger Dr. Rolf Bulander. I årtier har Bosch med sin teknologi kombineret effektivitet, komfort og køreglæde i bilen. Men indtil nu har Bosch fortrinsvis været repræsenteret med tilpassede bilkomponenter i de kraftige motorcykler.

Nu drager motorcyklisterne fordel af de optimalt afstemte systemløsninger fra Bosch, når det gælder forbrug, CO2-reduktion eller motorydelse. Bosch vil også anvende sine systemer til lavprismodellerne i Asien. Netop i Indien og Sydøstasien stiger markedet for tohjulede køretøjer år for år med tocifrede procenttal. Desuden falder karburatorteknikkens popularitet i Asien lige som andre steder. Som Bulander siger: ”Ingen nye biler har længere karburator – og snart vil det være det samme for tohjulede køretøjer.” På udviklingsmarkeder sætter Bosch sin lid til den elektronisk styrede indsprøjtning, der er klart mere effektiv. Den er rent teknisk at sammenligne med manifoldindsprøjtning, som Bosch fremstiller millionvis af til personbiler.

Ved innovativ videreudvikling og tilpasning kan Bosch tilbyde disse elektronisk styrede systemer til encylindrede motorer til ca. sammen pris som en standard karburatorversion. En kompakt motorstyreenhed og indsprøjtningsventil med ekstra funktioner hjælper med til at holde omkostningerne nede. Bosch kan opnå yderligere omkostningsfordele ved at trække på sin omfattende erfaring og ekspertise inden for forbrændingsprocesser og motordynamik. Dette gør det muligt at udvikle funktioner og software, der f.eks. kan erstatte manifoldtryksensoren.

Bosch sammenkobler de tohjulede med smartphone
Den elektroniske indsprøjtning fra Bosch giver også de tohjulede køretøjer talrige muligheder for sammenkobling. F.eks. kan motorcyklisterne ved hjælp af deres smartphone få vist data som gennemsnitsforbrug eller kørselsprofil. Smartphones kan også anvendes til at aktivere en startspærre, idet brændstoftilførslen afbrydes. ”I Asien sætter sammenkoblingen af tohjulede køretøjer og smartphones måske i højere grad end emissionslovgivningen skub i vores elektroniske indsprøjtningssystemer,” siger Bulander. I Kina har Bosch fokus på emissionsfri mobilitet med et sortiment af elektrisk drevne eScootere. En særlig kraftig vækst for markedet for disse elektrisk drevne tohjulede køretøjer forventes i Kina.

Ud over motorstyringsteknik har Bosch i mange år tilbudt omfattende sikkerhedsløsninger til motorcykler. En af disse er et overkommeligt enkanals-ABS-system, der forbedrer lavprismotorcyklernes bremseydelse. Siden 2013 har verdensnyheden MSC fra Bosch været i serieproduktion. Systemet giver mulighed for opbremsning og acceleration – også ved kraftig nedlægningsvinkel. Motorcykelstabilitetskontrollen er en slags ESP til motorcykler.

For Bosch er segmentet for motorcykler et af fremtidens vækstmarkeder. Virksomheden regner med ca. 150 milioner solgte motorcykler i 2020. Det er mere end det tilsvarende tal for biler. Også i motorcykelsegmentet er Asien drivkraften bag væksten.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. I 2013 havde koncernen ca. 281.000 ansatte og en omsætning på 46,1 milliarder euro. (Bemærk: På grund af en ændring i regnskabspraksis, kan tallene for 2013 kun sammenlignes i begrænset omfang med 2012-tallene.) Bosch-koncernen er opdelt inden for fire forretningsområder: Autoteknik, Industriteknik, Forbrugsgoder og Energi- og bygningsteknik. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 360 datter- og regionalselskaber i ca. 50 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst.

I 2013 investerede Bosch-koncernen ca. 4,5 mia. euro i forskning og udvikling og anmeldte omkring 5.000 patenter. Dette svarer til gennemsnitlig 20 patenter pr. arbejdsdag. Bosch-koncernens produkter og serviceydelser er designet til at fascinere og til at forbedre livskvaliteten ved at levere løsninger, der er både innovative og nyttige. På den måde tilbyder Bosch teknologi over hele verden, der er ”Invented for life”.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Flere informationer på www.bosch.dk og www.bosch-presse.de og http://twitter.com/BoschPresse

Læs mere her

På fire og to hjul rundt om et par skarpe hjørner

Adm. direktør Georg Nielsen kan torsdag den 1. maj fejre 10 års jubilæum hos Continental Dæk Danmark A/S. For nylig rundede han 50 år, hvor dagen blev fejret under private former. Jubilæet markeres derimod ved en reception fredag den 23. maj kl. 13-17 på Brøndby Stadion i Michael Laudrup Lounge, hvor kunder og forretningsforbindelser er velkomne

Med baggrund i en række ledende salgs- og marketingjobs i Danmark og udlandet, der blandt andet har budt på næsten tre års udstationering i Fjernøsten, tiltrådte Georg Nielsen den 1. maj for 10 år siden jobbet som administrerende direktør for Continental Dæk Danmark A/S.

Trods finanskriser og udfordringer for bilindustrien har det danske selskab i perioden formået at øge omsætningen, indtjeningen og styksalget – og dermed vinde markedsandele. Omsætningen i Danmark er øget med mere end 50% under Georg Nielsens ledelse og ligger i dag i på mere end 300 millioner kroner – vel at mærke med stort set samme bemanding, som da han tiltrådte.

– Verdens bedste produkter og verdens bedste medarbejdere, udbryder Georg Nielsen spontant, når man spørger ham om, hvordan det kan lade sig gøre at vækste så markant i et presset marked, hvor mange andre virksomheder har oplevet store udfordringer.

Stabilitet er grundlaget for udvikling

Georg Nielsen er trods sin salgs- og marketingbaggrund i den internationale farve- og lakindustri ikke meget for at sætte sig selv i fokus. Derfor blev hans 50 års fødselsdag i januar holdt under private former og blev efter hans eget ønske heller ikke markeret offentligt.

Det gør hans 10 års jubilæum til maj til gengæld, for Continental er både internationalt og i Danmark kendt for en god medarbejderkultur og for at tilbyde gode karrieremuligheder for de, der ønsker at udvikle sig selv og koncernen fra dén plads, de hver især udfylder.

– Udover at kunne tilbyde gode produkter og god service til kunderne, så er stabilitet i økonomien og i en organisation jo forudsætningen for at kunne udvikle, understreger Georg Nielsen, der også tilskriver koncernens brede vifte af spændende og innovative løsninger en stor del af æren for, at han nu selv bliver jubilar i en virksomhed, der i disse år producerer 10 og 20 års jubilarer på stribe.

Investeringer i fremtiden

Ikke alene en stabil organisation er vigtig for at kunne udvikle en virksomhed. Også god lønsomhed er nødvendig for at kunne stå imod i krisetider og lavkonjunkturer og på at kunne investere i nye produktionsmetoder og produkter.

– Evnen til at kunne vokse selv i krisetider dokumenterer, at fokus på kvalitet belønnes af markedet. Lønsomhed ikke noget, man skal skamme sig over, det er simpelthen forudsætningen for at kunne investere i fremtiden, understreger Georg Nielsen, der i markedsføringen af Continental produkter konsekvent selv slår på det kompromisløst høje kvalitetsniveau, der gennem flere årtier har sikret koncernen topplaceringer i den ene dæktest efter den anden både i Danmark og i udlandet.

Toneangivende inden for dæk og elektronik

Ikke alene motorjournalisterne og forbrugerne kvitterer for investeringerne i nye produkter. Også bilproducenterne bakker i stigende omfang op om det tyske dæk-mærke, der i disse år investerer massivt i produktionsanlæg i flere europæiske lande samt i de såkaldte BRIK-lande og i USA.

Omkring hver tredje fabriksnye bil, der ruller ud fra et samlebånd i Europa har således dæk fra Continental monteret. Også elektronikken, som de moderne biler er spækket med, kommer i vid udstrækning fra den gigantiske koncern, der i 2013 anvendte 15 milliarder kroner på Research & Development, hvilket er 750 mio. kroner mere end året før. Altså en massiv satsning på udvikling af både dæk og elektronik til bil- og transportindustrien.

Kun Continental udvikler og producerer inden for begge forretningsområder. Derfor kan Georg Nielsen se tendenserne med øget fokus på sikkerhed meget tydeligt, fordi de er meget parallelle inden for både elektronik og dæk.

Trafiksikkerhed er fællesnævneren

– Continental er jo meget mere end dæk. Koncernen udvikler og producerer også alle mulige former for sikkerhedssystemer. De mest kendte er ABS og ESC, men i de seneste år har nye løsninger som automatisk nedbremsning for at undgå ulykker, Pedestrian Protection System, advarsel om afstand til forankørende, information om dæktryk via apps på mobiltelefonen, parkeringssensorer samt telefonopkald til alarmcentral og positionsbestemmelse af forulykkede biler og en stribe andre opfindelser vundet frem, fortæller Georg Nielsen.

Efterspørgslen stiger

Den avancerede bilteknologi, der kun fandtes i de eksklusive biler for eksempelvis 5-10 år siden, er nu også tilgængelig selv i de mindste biler, hvor væksten i bilsalget finder sted i disse år. Bilproducenterne har taget mulighederne til sig i stor stil og markedsfører sig aktivt på det.

– Hvis man kigger på, hvor mange biler, der havde sikkerhedssystemer for fem år siden, og sammenligner det med i dag, så er udbuddet steget, siger Georg Nielsen og fortsætter:

– Det samme har interessen og efterspørgslen fra forbrugernes side. Danskerne har mere og mere fokus på sikkerhed. Det kan vi blandt andet se inden for dækområdet, fordi ca. 80% af bilisterne skifter mellem vinterdæk og sommerdæk og dermed er bevidste om at vælge dæk med de rigtige sikkerhedsegenskaber efter årstiden og temperaturen.

Positiv udvikling

– Hos Continental hilser vi udviklingen særdeles velkommen. Jo flere forbrugere, der er bevidste om sikkerhedsteknologi i bilerne, desto færre ulykker og tilskadekomne vil der alt andet lige ske. Og dét er jo netop formålet med produkterne og løsningerne, uanset om der er tale om dæk eller elektronik.

Resultater gennem samarbejde

Under Georg Nielsens ledelse har det danske selskab ændret go to market-strategi, hvor distributionen af koncernens dækprodukter bl.a. er moderniseret. Gennem et effektivt grossist- og forhandlernet dækkes Danmark bedre end for 10 år siden, så både professionelle og private forbrugere har lettere adgang til produkterne over hele landet.

– Dermed kan flere bilister og chauffører komme sikkert frem til destinationen, som Georg Nielsen siger med sit sædvanligt gode humør, og tilføjer så i en mere alvorlig tone:

– Resultaterne skaber vi jo ikke selv. De nås ved et stærkt samarbejde med vores samarbejdspartnere, hvor vi hver især løfter vores del af opgaven. Mens forhandlerne håndterer kunderådgivningen helt ude i fronten, bakker vi dem op med massiv support lige fra besvarelse af tekniske spørgsmål til informationsmaterialer med tekniske testresultater og marketing-materialer såsom annonceskabeloner, udstillingsdisplays, indrykningsplaner og andre ting, der gerne skulle gøre det attraktivt at være forhandler af Continental-koncernens produkter såvel til personbiler som til varevogne, lastbiler, busser og industrien, fastslår Georg Nielsen, der tydeligvis bruger sin salgs- og marketingbaggrund aktivt i ledelsen af Continental-koncernens danske selskab.

Privatlivet og fritiden

Privat bor Georg Nielsen i Hillerød med sin kone Gitte, der er sygeplejerske, og deres to drenge på 20 og 16 år. I 2008 udlevede de mange familiers drøm om at rive nogle måneder ud af kalenderen og tog af sted til New Zealand og Australien, hvor de rejste 5.000 kilometer rundt på det enorme kontinent. – En oplevelse for livet, har Georg Nielsen siden sagt, når han som tydelig naturelsker begejstret fortæller om sine oplevelser. Senere har feriedestinationerne blandt andet været Korsika, og til sommer står der USA på programmet for familien, der foretrækker at leje en bil og opleve naturen og de lokale steder på egen hånd, når de rejser.
I fritiden har Georg Nielsen i mange år været aktiv i Round Table, indtil han for 10 år siden faldt for aldersgrænsen og dermed kom over i en af X’er klubberne, Round Table X5 i Hillerød.

På motionsplan er Georg Nielsen aktiv på flere fronter. Man kan ofte se ham i og uden for skovstierne i Gribskov enten på sin mountainbike, der naturligvis er monteret med Continental dæk eller i løb. Under ferierejser er det slalomskiene, der trækker.

Så uanset transportformen lever Georg Nielsen helt op til Continental-koncernens nye slogan: ”The Future in Motion”.

Jubilæumsreception

I anledningen af jubilæet holdes der reception fredag den 23. maj kl. 13-17 på Brøndby Stadion, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby i Michael Laudrup Lounge, hvor kunder og forretnings-forbindelser er meget velkomne. Af hensyn til de praktiske forberedelser bedes tilmelding foretaget senest den 19. maj på else.sunekaer@conti.de.

Læs mere her

En vision bliver nu til virkelighed!

BMW i symboliserer visionære mobilitetsløsninger og bæredygtigt og inspirerende design. Med lanceringen af BMW i8 udvides BMW i familien med en plug-in hybrid, som forener sportsvogns præstationer med ekstremt lave forbrugstal.

Tallene taler for sig selv.
Bilen går fra 0 til 100 kilometer i timen på 4,4 sekunder, kører 47,6 kilometer på literen og udleder 49 gram CO2 per kilometer. Den 1,5 liters benzinmotor yder 231 hk, med et maksimalt drejningsmoment på 320 Nm, som overføres til baghjulene. Elmotoren leverer 131 hk, med et maksimalt drejningsmoment på 250 Nm, til forhjulene. Kombinationen af BMW TwinPower Turbo og BMW eDrive-teknologien giver en ydelse på i alt 362 hestekræfter.

BMW i8 kan køre op til 37 kilometer på ren el med en tophastighed på 120 kilometer i timen.
BMW laserlys.
BMW i8 er verdens første, serieproducerede bil med laserforlygter, som er ca. 30 procent mere energieffektiv end bilens standard LED-forlygter. Laserlyset oplyser vejen helt op til 600 meter frem.

Bæredygtige letvægtsmaterialer.
BMW i8 er lavet af letvægtsmaterialer som kulfiberforstærket plast og aluminium, og det er med til at holde vægten nede på 1.485 kilo.
Pris og levering.
Prisen på BMW i8 er kr. 2.679.000, og de første kundeleveringer finder sted i juni måned.

BMW Group
BMW Group er en af verdens mest succesfulde bil- og motorcykelproducenter med mærkerne BMW, MINI og Rolls-
Royce. BMW Group har 28 produktionsanlæg i 13 lande og et globalt forhandlernetværk i over 140 lande.
I regnskabsåret 2013 solgte BMW Group 1,963 millioner biler og 115.215 motorcykler på verdensplan. Overskuddet før skat var 7,91 mia. euro med en samlet omsætning på 76,06 mia. euro. Koncernen havde per 31. december 2013 en global arbejdsstyrke på 110.351 medarbejdere.
Grundlaget for BMW Groups succes har altid været ansvarsbevidsthed og langsigtede løsninger. Derfor er miljømæssig og social bæredygtighed i hele værdikæden, omfattende produktansvar og et klart fokus på ressourcebevarelse, en integreret del af koncernens strategi.

Læs mere her

Verdenspremiere – Golf R 400

Golf R 400 er udviklet af Volkswagens R GmbH, der udvikler og producerer de hurtigste og mest sportslige Volkswagen modeller. R 400 er baseret på en Golf R, men i alle aspekter er der gået til ekstremerne for at demonstrere potentialet i den teknologi og konstruktion en Golf er bygget på.

”400” i Golf R 400 står for 400 hk. Den imponerende motorkraft leveres af en 2-liters turboladet benzinmotor, der er baseret på motoren fra en Golf R, men brugen af motorsports-inspireret teknologi har øget effekten med 100 hk. Med 400 hk under hjelmen matcher Golf R 400 mere eksklusive fuldblodssportsvogne, og det samme gælder, når vi taler om vægt/effekt-forholdet, hvor Golf R 400’s lave vægt på 1.420 kg betyder, at hver af de 400 hk kun skal flytte 3,55 kg mod 4,98 kg i en Golf R (300 hk) eller 6,1 kg i en Golf GTI Performance (230 hk). Turbomotorens drejningsmoment er øget med 70 Nm i forhold til Golf R og ligger nu på 450 Nm, der leveres over et bredt omdrejningsfelt fra 2.400 til 6.000 o/min. Slippes Golf R 400 løs, rammer den 100 km/t efter blot 3,9 sek., og den fortsætter til en elektronisk begrænset topfart på 280 km/t. Golf R 400 er udstyret med en 6-trins DSG-gearkasse, der enten kan køres fuldautomatisk eller betjenes manuelt enten via greb på rattet eller gearstangen.

Motorkraft af den kaliber kræver optimalt greb, og det sikrer seneste generation af 4MOTION-firehjulstrækket, der via en hurtig elektro-hydraulisk Haldex-kobling og elektronisk styrede differentialer (EDS) integreret i det elektroniske stabiliseringssystem (ESC) fordeler motorkraften effektivt mellem de fire hjul. Under normal kørsel overføres størstedelen af motorkraften til forhjulene, men mister de vejgreb, kan op til 100% af motorkraften sendes til baghjulene. Golf R 400 har også en Sport funktion integreret i det elektroniske stabiliseringssystem (ESC), der løsner de elektroniske tøjler lidt, således at systemet ikke griber så ofte ind, når der køres stærkt på kurvede veje eller bane. ESC-systemet kan også kobles helt fra, hvis forhold og førerens evner tillader det.

Undervognen har også undergået en række modifikationer for at tilpasse køreegenskaberne til den ekstraordinære motorkraft. I forhold til en standard Golf R er undervognen på R 400 sænket 20 mm, sporvidden er bredere og den står på brede 19 tommer aluminiumsfælge. De bredere hjul og den ekstra sporvidde nødvendiggjorde, at skærmene blev gjort bredere (+20 mm i hver side) ligesom på den legendariske Rallye Golf G60 (1988), hvilket sammen med større luftindtag i frontkofangeren giver R 400 den rette rå attitude. Inspireret af motorsport er detaljer som listen i frontkofangeren, der indrammer luftindtagene ude i hver side og det midterste luftindtag, udført i kulfiber. Dette stilelement er gentaget i bagkofangeren, der har C-formede integrerede luftudtag, så den varme luft fra bremserne kan slippe ud. Bagkofangeren er også udstyret med en integreret diffuser samt to veldimensionerede forkromede udstødningspiber på 110 mm i diameter. Hvor Golf GTI har den karakteristiske røde linje i kølergrillen, er den på Golf R 400 iøjnefaldende gul.

Interiøret i R 400 er udstyret med dybe sportssæder, der har integrerede nakkestøtter og huller i ryglænet til racerseler, og sæderne er beklædt i kombinationen Alcantara og kulfiberlæder. Sportssæderne er sammen med kulfiberlook på instrumentbordets dekor og dørbeklædningen med til at give kabinen en snert af motorsportsatmosfære. Alle læderbeklædte dele i interiøret har dekorative syninger i kontrastfarven citrongul, hvilket vidner om perfektion ned i mindste detalje.

Golf R 400 er foreløbig kun en konceptbil og der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at sætte den i produktion.

Ny Lamborghini Aventador LP 700-4 Nazionale

Efter den massive succes ved premieren på den internationale biludstilling i Geneve, fik den nye Lamborghini Huracán sin længe ventede debut i Asien på biludstillingen i Beijing. Den nye Huracán har allerede skabt røre i superbils-segmentet med sine utrolige præstationer, sit chokerende design og innovative teknologi.

Samtidig kunne Lamborghini præsentere en helt ny eksklusiv konfiguration til Aventador kaldet Nazionale, der er mulig med det såkaldte Ad Personam-program, som giver kunderne mulighed for at skabe deres helt egen skræddersyede Lamborghini.

Bentley præsenterer nyt hybrid concept

image description

· Bentley introducerer plug-in hybridteknologi til luksusmarkedet
· Bedre præstationer uden at gå på kompromis med komforten
· Teknologien vises i topmodellen Mulsanne
· Præsenteres i den nye SUV-model i 2017

Bentley viser nu sin vision om en endnu mere magtfuld og effektiv fremtid med Bentley Hybrid Concept. Det er et teknologisk studie, der introduceres med Bentleys nye SUV i 2017. Bentley Hybrid Concept vil være at se på Beijing International Automotive Exhibition fra søndag den 20. april.

Bentley er førende i kampen for en renere fremtid, som det første luksusmærke, der kan præsentere en plug-in hybrid. Dr. Wolfgang Schreiber, bestyrelsesformand og Chief Executive for Bentley Motors siger:

”Der er ingen tvivl om, at plug-in hybridteknologien er helt i overensstemmelse med Bentleys kerneværdier, om at kunne tilbyde den ultimative luksus og bjergtagende præstationer. Vi understreger begge dele ved at kombinere vore motorer med elektrisk kraft, og derfor vil vi, lidt efter lidt, benytte denne teknologi i hele vort modelprogram. Når dette årti slutter, vil mindst 90 procent af vor produktion kunne fås med plug-in hybridteknologi. Vi er meget stolte af at kunne være pionerer på dette felt i luksussegmentet.”

Bentleys Plug-in Hybrid System

Bentleys hybridteknologi giver kunderne et bredt udvalg af moderne, magtfulde og effektive motorer. Systemet leverer en forøgelse af effekten på op til 25% med 70% reduktion i CO2-udledningen. Det vel at mærke uden at gå på kompromis med Bentleys legendariske komfort, det tidløse design og de stolte håndværkstraditioner. Med Bentleys hybridteknologi er det muligt at køre op til 50 kilometer på strøm alene. På en og samme tid er det dermed muligt at køre uden CO2-udledning i byen, og få forbedrede præstationer på landevejen.

Bentley Hybrid Concept

Bentley Hybrid Concept er baseret på Mulsanne, for at demonstrere, at hybridteknologien kan fremelske oplevelsen af både luksus og præstationer. Kobber bruges som et styling-element både ude og inde, for at understrege tilstedeværelsen af elmotoren på forlygter, kølergrill, bremsekalibre og en række andre detaljer. Samtidig benyttes kobbersøm i det særlige diamond-quiltede interiør.

Bentley Hybrid Concept præsenteres side om side med tre andre medlemmer af Bentley-familien. Den nye Flying Spur V8 får sin kinesiske debut, og klarer allerede over 800 kilometer på en optankning. Den nye Continental GT Speed — den hurtigste Bentley nogensinde, med 635 hk, 820 Nm og en topfart på 331 km/t — får også sin kinesiske debut, sammen med den nye Continental GT V8 S.

Mere elektronisk udstyr i bilen giver færre ulykker

Antallet af biler på Europas landeveje vokser, og med tættere trafik handler det om at nå nemt og sikkert frem i trafikken, og derfor kan avancerede assistancesystemer være med til at minimere en lang række af de risici, der er forbundet med bilkørsel.

I bilindustrien er man således ikke i tvivl om, at en højere grad af automatiseret bilkørsel vil resultere i færre ulykker. Brugen af eksempelvis et automatisk nødbremsesystem er blot et af de hjælpesystemer, der satses på.
Og bilisterne ser ud til at være klar til at hoppe med på den teknologiske bølge. Det viser en repræsentativ undersøgelse, som den tyske industrikoncern Bosch har foretaget blandt mere end 4.500 bilister i Tyskland, Frankrig, Italien, England, Belgien og Spanien.

Interesse for nye tekniske muligheder
Ifølge Bosch, der har specialiseret sig i udviklingen af sikkerhedsudstyr til bilbranchen, viser undersøgelsen, at langt den overvejende andel af de adspurgte bilister var interesseret i, at bilen i højere grad styres ved hjælp af elektronisk udstyr.

59 pct. af de adspurgte svarede, at de var positive overfor automatiseret kørsel, som kan styre bilens hastighed og advare mod chikaner, trafikkøer m.m., så længe det blot stadig er muligt manuelt at slå disse funktioner fra.

Samtidig svarede 49 pct. at de anså det for teknisk muligt at producere biler, der er automatisk styret. Og når det drejer sig om effekten af de tekniske funktionaliteter, så var 41 pct. at de adspurgte enige om, at automatisk styrede biler vil resultere i større trafiksikkerhed. Objektivt set, jo mere automatisering jo færre ulykker vil der være. Men det er ikke nok, at ingeniører inden for bilindustrien konstant arbejder for dette mål, det drejer sig i høj grad også om at vinde folks hjerter og sind og hermed tillid.

Fremtiden er køretøjer med teknisk intelligens
’Hvert år dør der mere end en million mennesker i trafikken. FN skønner, at tallet på verdensplan vil være så højt som 1,9 millioner i 2020’, fortæller Lisa Berg Nielsen, der er Communications Manager i Bosch.
Ifølge trafikrapporter er 9 ud af 10 ulykker forårsaget af menneskelige fejl, og derfor giver det god mening at køretøjer bliver udstyret med teknisk intelligens.

Færre dødsfald på tyske og danske veje
Tallene over trafikdræbte dækker dog over betydelige geografiske forskelle. For mens dødstallene stiger i den tredje verdens udviklingslande, så er antallet af trafikdræbte gennem de seneste 30 år faldet markant i den industrialiserede verden. Det gælder bl.a. i Tyskland, hvor det årlige dødstal er reduceret fra 20.000 i 1970 til godt under 4.000 i 2013. En øget brug af sikkerhedsseler og mere sikre biler er en væsentlig del af forklaringen.

I Danmark viser statistikken over trafikdræbte et markant fald siden 2008. Antallet af dræbte i trafikken nåede således et historisk lavpunkt i 2012, hvor 167 personer mistede livet i trafikken. Det var 24 pct. færre end i 2011, hvor 220 blev dræbt i færdselsuheld. De foreløbige officielle foreløbige tal fra Vejdirektoratet viser dog, at tallet er steget i 2013, hvor 192 personer døde i trafikken.

Færdselssikkerhedskommissionen har en målsætning om, at der højst må være 120 trafikdræbte i 2020. Et af indsatsområder for at nå det mål er at sikre, at bilisterne ikke kører for stærkt. I dag skyldes nemlig 4 ud af 10 ulykker at farten er for høj.

Advarsler om trafikkøer, vejearbejde, tåge og isglatte veje
Ifølge Bosch’s undersøgelse, så er europæerne særdeles interesseret i at bilparken bliver udstyret med avanceret elektronisk udstyr, der eksempelvis kan reducere bilens blinde vinkler. Ydermere kan en kombination af en radarsensor og videokamera gøre bilen i stand til at registrere fodgængere og genkende deres bevægelsesretning. Det vil kunne reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne fodgængere.
Endelig viser tidligere undersøgelser, som Bosch har foretaget, at et nødbremsesystem potentielt kan reducere antallet af kollisioner fra bagvedkørende biler med personskader til følge med op til 70 pct.

Bosch arbejder også på at gøre internetbaseret navigationsdatasystemer til standardudstyr i alle biler, så bilisterne kan modtage oplysninger om den aktuelle trafiksituation og hastighedsbegrænsninger og ud fra en række komplicerede data vælge den mest hensigtsmæssige rute. Allerede i dag kan bilens fører informeres på forhånd om en kurve eller hastighedsbegrænsning. I næste trin forbindes disse data med ACC-styreenheden og resultatet er Adaptive Cruise Control med ”forudseenhed”. ACC regulerer automatisk bilens hastighed og bremser nu før kurver, hastighedsbegrænsninger og byskilte samt forhindringer og forankørende biler. For bilens fører betyder det øget sikkerhed og komfort.

Bosch forventer, at udviklingen over de kommende år bevæger sig i retning af mere og mere automatiseret kørsel. Der er ingen tvivl om at fremtidens automatiseret kørsel vil være netværksforbundet kørsel – og den indbyggede elektronik arkitektur skal gøre alt dette 100 procent pålideligt.

At computeren går ned er noget vi modstræbende accepterer derhjemme, men det kan ikke og må ikke ske i kørende trafik. Ikke desto mindre vil IT-branchen spiller en betydelig rolle i den fremtidige vejtrafik (road traffic). Men alene vil den næppe være i stand til at sætte computere på hjul. Automatiseret kørsel forbliver domænet for bilindustrien. Det afgørende for denne industri, ligesom det er for bilister, er sikkerhed først.

Læs mere her

Ford S-Max i luksusudgave

image description

Ford afslører konceptet for S-MAX Vignale på tidligere kongeslot i Milano.

Fords nye luksusbrand – Vignale – har fået et nyt medlem. Allerede inden den første luksusbil – Ford Mondeo Vignale – er introduceret, afslører Ford konceptet for den næste – Ford S-MAX Vignale. Det skete på det tidligere kongeslot, Palazzo Reale, i Milano i dag – samtidig med åbningen af designmessen Salone del Mobile, hvor Ford giver bud på det eksklusive formsprog, der vil kendetegne Vignale-konceptet.

En produktionsmodel af den nye S-MAX Vignale forventes at være klar mod slutningen af næste år og vil være Fords bud på en stor familiebil for den kræsne køber.

S-MAX Vignale hæver sig over traditionelt bildesign og henvender sig måske først og fremmest til mennesker, som værdsætter æstetik, siger Fords designchef i Europa Martin Smith. S-MAX Vignale er skabt med baggrund i trends fra møbler og modeverdenen, forklarer designchefen.

Vignale-konceptet handler ikke kun om biler med udsøgt finish, men også om service i særklasse. Derfor er Ford til stede med en stand på den internationale møbeldesign-messe, Salone de Mobile, hvor de besøgende kan få indtryk af, hvordan en ’Vignale Lounge’ vil tage sig ud, når udvalgte Ford-forhandlere næste år slår dørene op for de kunder, som efterspørger det ekstraordinære.

Tanken er, at Vignale-kunder får deres egen personlige Vignale-manager og kan trække på en række VIP-services som for eksempel gratis afhentning og levering af bil i forbindelse med service og reparationer.

Konceptbilen i Milano er udstyret med særlige 21” letmetalfælge, spejlskaller i krom, en sekskantet Vignale kølergrill i mat metalfinish omgivet af en liste i børstet aluminium, ligesom bilen er speciallakeret i modefarven ’Milano Grigio’.

Teknologien omfatter blandt andet et bil-til-bil kommunikationssystem, docking til tablets for bagsædepassagererne og et fleksibelt sædesystem, som gør det muligt at indstille de specialdesignede slanke sæder efter behov.

Skræddersyet design
Det lyse ydre er matchet med et mørkere indre, der, i såvel farvevalg som stil, lægger sig tæt op ad tidens trends inden for møbeldesign og herremode. Læder-staffagen, som løber hele vejen fra instrumentpanelet, rundt om glastaget til bagagerummet skaber en særlig ’lounge-fornemmelse’ i kabinen.

Alle metalflader er holdt i varme toner og den særlige ’flettede’ fremtoning af aluminiumspanelet langs instrumentbrættet er et vidnesbyrd om, at der ikke er sparet på de raffinerede detaljer. Sæderne er udført i en særlig quiltet kvalitet med specialtonede syninger, der fremhæver de enkelte siddepladser.

Vignale-konceptet er født med baggrund i det faktum, at der er stor efterspørgsel efter de højest udstyrede modeller blandt de større Ford-modeller og Ford vurderer, at op mod 10-15 procent af alle kunder ønsker et kvalitets- og serviceniveau, der er endnu højere.

Nogle mennesker efterspørger simpelthen en bedre oplevelse ved at være bilejer. De vil ikke blot have høj kvalitet, de vil også have personlig betjening af den slags, der både respekterer deres individuelle behov og deres tid, siger salgs- og marketingchef Roelant de Waard fra Ford Europa.

Undersøgelser viser, at en tredjedel af alle ejere af luksusbiler anser service for at være den afgørende forskel mellem at eje en luksusbil og en almindelig bil. Fleksibilitet, kompetence og effektivitet er nøgleord, ligesom kvalitetsbevidste kunder lægger vægt på både modtagelse og omgivelser hos deres bilforhandler.

De kommende ’Vignale-lounges’ vil være særskilte og smagfuldt indrettede områder, hvor kunder vil få særlig opmærksomhed og mulighed for at gå på opdagelse i forskellige materialer, farver, funktioner og teknologier. Loungen skal afspejle samme kvalitetsoplevelse, som den man vil finde i såvel Mondeo Vignale som S-MAX Vignale.

Læs mere her

Ny bil til kun 65.000 kroner

image description

Ford har netop besluttet at forlænge en succesrig priskampagne på Ford Ka. Det betyder, at det er muligt at få en Ford Ka til kun 65.000 kroner.

Priskrigen på mikrobiler fortsætter for fuld udblæsning. Ford har netop besluttet at forlænge en succesrig priskampagne på Ford Ka. Det betyder, at det er muligt at få en Ford Ka til kun 65.000 kroner*. Ford har valgt at sætte den lille, fikse bybil på udsalg frem til den 30. juni og dermed er der stadig mulighed for at spare helt op til 10.000 kroner for de hurtige.

Konkurrencen er benhård på mikro-markedet, men danskerne elsker simpelthen de små biler, så derfor skal Ford naturligvis også være til stede med et superskarpt tilbud, forklarer marketingchef Tom Maxmølris om baggrunden for kampagnen.

Ford har sat yderligere 1.200 Ford Ka’er på udsalg*. Ford Ka Trend er billigste version, men for kun 2.380 kroner mere eller blot 25 kroner ekstra om måneden (ved finansiering)*, kan man opgradere til en Ford Ka med blandt andet fjernbetjent centrallås, elektriske sideruder, 4-vejs justerbart førersæde og lys i bagagerummet. Topmodellen, Ford Ka Titanium til 84.990 kr. ex levering, byder blandt andet på audiosystem med radio/CD-afspiller, aircondition med pollenfilter, mørktonede ruder og tågeforlygter.

Selvom Ford Ka er en lille bil, er der ikke gået på kompromis med sikkerheden. Ka’en er bygget op omkring Fords anerkendte IPS-system – en totalt integreret sikkerhedsteknologi, som omfatter airbags til fører og passager, side- og gardinairbags, trepunktsseler med selestrammere og antidyksæder. Desuden er ESP og ISOFIX-beslag standard.

* Kampagnen på Ford Ka gælder indregistrering senest 30. juni i år eller så længe lager haves. Priserne er ekskl. leveringsomkostninger. Se alle betingelser og kreditomkostninger på www.ford.dk.

Læs mere her