Parkinsonforeningen og Tivoli indgår nyt samarbejde

Lørdag den 27. august danner Tivoli rammen om et nyt samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Tivoli Ballet Skole, når den verdenskendte danseinstruktør David Leventhal fra Mark Morris Dance Group kommer til Danmark for første gang. Her skal han uddanne 22 professionelle dansere i konceptet ”Dance for PD”, et danseprogram målrettet parkinsonpatienter.For parkinsonpatienter er motion essentielt. Populært sagt kan man endda sige, at motion er medicin. Derfor ser Parkinsonforeningen med stor glæde frem til at udbrede ”Dance for PD” i Danmark i samarbejde med Tivolis professionelle balletdansere.

Mette Holst, direktør i Parkinsonforeningen, fortæller:
”Erfaringerne fra ”Dance for PD” viser, at dans ikke kun flytter fødderne på dansegulvet. Dans flytter også tanker og styrker både den enkelte og familien. En af de helt særlige fordele ved dansen er også, at alle kan være med. Ung som gammel, rask som syg. I dansen er vi alle lige. Derfor er vi utrolig glade for, at vi nu i samarbejde med Tivoli Ballet Skole kan kickstarte udbredelsen af parkinsondans i Danmark.”

Peter Bo Bendixen, Balletchef i Tivoli, siger om samarbejdet:
”Vi er stolte over at være med til at bringe ”Dance for PD” til Danmark i samarbejde med Parkinsonforeningen. ”Dance for PD” har opnået verdensomspændende opmærksomhed og vist, at dans kan forbedre parkinsonpatienters livskvalitet. Det er utrolig livsbekræftende at opleve mennesker genvinde kontakten med deres krop efter mange års sygdom. Vi ser derfor meget frem til weekendens seminar, som bliver første spadestik til et spændende samarbejde.”

På dansegulvet forsvinder diagnosen
Når man deltager i en dansetime, er man ikke længere patient eller pårørende – man er danser. I dansen arbejder underviserne med musikalske ”stikord”, såkaldt cuing, som understøtter og motiverer til bevægelse. Mange af de strategier, som dansere benytter, har således stor effekt, når det handler om Parkinsons sygdom – herunder koordination, fleksibilitet, hukommelse og balance, som ellers normalt kan give udfordringer ved Parkinson.

Mette Holst, direktør i Parkinsonforeningen, uddyber:
”Beretninger fra parkinsonpatienter, der har deltaget i regelmæssig danseundervisning, taler deres tydelige sprog. Dansen giver succesoplevelser, som styrker selvværdet og retter ryggen på den enkelte – mentalt som fysisk. Og når parkinsonpatienter får det bedre mentalt og fysisk, smitter det automatisk af på de pårørende, idet sygdommen kommer til at fylde mindre i hverdagen.”

Om ”Dance for PD”
I ”Dance for PD” udforsker deltagerne bevægelse og musik på en sjov, stimulerende og kreativ måde. Programmet er baseret på den grundlæggende præmis, at professionelle dansere er eksperter i bevægelse, og at deres viden kan være nyttig for personer med Parkinsons sygdom. Undervisningen trækker på elementer fra blandt andet moderne dans, ballet, stepdans og folkemusik og social dans.
Klasser efter Dance for PD®-modellen findes nu i mere end 100 steder i USA, Australien, Belgien, Canada, Italien, Indien, Irland, Israel, New Zealand, Sverige, Storbritannien, Tyskland – og nu altså også i Danmark.

Dagens program (27. august)
9.00-10.00 Introduktion
10.00-11.00 Klassestruktur / risikovurdering / sikkerhed
11.00-13.00 Balance og fastholdelse af bevægelser
13.00-14.00 Frokost
14.00-15.30 Dans for PD® – dansetime for de parkinsonpatienter med undervisere og pårørende
15.30-16.15 Debat og feedback fra de parkinsonramte deltagere
16.30-18.00 Teknik og improvisation moduler for underviserne

Tivoli Ballet Skole åbner hold for parkinsonpatienter
Weekendens seminar følges op med faste danseklasser for parkinsonramte fra efteråret. Når Tivoli Ballet Skole åbner for den nye sæson om et par måneder, vil skemaet også indeholde dans for parkinsonpatienter baseret på weekendens seminar og uddannelsen af professionelle danseundervisere. En enestående mulighed for danske parkinsonramte – og deres pårørende.

FAKTA

Tivoli Ballet Skole blev etableret i september 2012. I dag har skolen 230 elever i alderen 6 – 17 år, et elitehold på 20 elever. Fra efteråret åbnes et hold for parkinsonpatienter i alle aldre. Balletchef Peter Bo Bendixen er ophavsmanden bag projektet Dance for PD i Danmark, men den daglig drift af balletskolen varetages af Niels Balle, tidligere forstander af Det Kongelige Teaters elevskole gennem 6 år.

Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende neurologisk sygdom, forårsaget af, at der ikke produceres dopamin nok i hjernen. Der er for lidt signalstof til at fortælle kroppen, hvordan den skal bevæge sig. Men Parkinson er også et stort kompleks af fysiske og psykiske symptomer, begrænsninger og følgevirkninger. Parkinsonpatienter kan således leve med alt fra rysten, langsommelighed og stivhed til søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og tarmsymptomer.

Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men ved et optimalt behandlingsforløb kan langt de fleste personer forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20’erne.

Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonpatienter og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er cirka 7.300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom, og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonpatienter og deres familiers interesser overfor myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Læs mere her

Flere elbiler på vej i hjemmeplejen

Nyt projekt skal hjælpe landets kommuner og hjemmepleje med at øge antallet af elbiler i hjemmeplejenStørre andel af elbiler i kommunerne og øget anvendelse af elbiler i hjemmeplejen, det er målet med et nyt projekt fra rådgivningsvirksomheden Fleetwise. Projektet skal demonstrere mulighederne for anvendelse af elbiler i hjemmeplejen og henvender sig til både kommuner, der skal anskaffe elbiler for første gang og til kommuner som skal videre i den grønne omstilling med yderligere elbiler.

Startpakke for demonstration af muligheder med elbiler
Projektet tilbyder kommuner en startpakke for implementering af elbiler i hjemmeplejen, som består af en demonstrationselbil fra Renault og en midlertidig ladeløsning fra energiselskabet E.ON, samt rådgivningsydelser fra Fleetwise.

Startpakken indeholder:

– Demonstrationselbilen Renault Zoe til rådighed i 11 dage
– Midlertidig ladeløsning fra E.ON til rådighed i 11 dage
– Opstartsmøde med dialog om ønsker, behov og udgangspunkt for elbiler i hjemmeplejen
– Introduktion til elbiler og ladeløsninger
– Markedsoverblik elbiler og ladeløsninger, priser og specifikationer
– Behovsanalyse med vurdering af potentialet for elbiler i hjemmeplejen
– Oplæg på implementering af elbiler i hjemmeplejen

Startpakken tilbydes til en rabatpris på 2.995 kr. ekskl. moms. Der spares 60 procent i forhold til normalprisen på 7.495 kr. ekskl. moms. Tilbuddet er en del af projektet Flere elbiler i hjemmeplejen, som har modtaget tilskud fra Energistyrelsen under Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet.

Erfaringsudveksling på regionale workshops
Flere og flere kommuner har efterhånden erfaringer med anskaffelse og anvendelse af elbiler. Nogle kommuner har anskaffet enddog mange elbiler og enkelte kommuner har nu udelukkende elbiler i hjemmeplejen. Projektet skal bidrage til at disse kommuners erfaringer, gode råd og anbefalinger bringes videre. Fleetwise etablerer en ERFA-gruppe med repræsentanter fra de kommuner, som har opnået væsentlige erfaringer og som har stor andel af elbiler i hjemmeplejen. Erfaringsudvekslingen sker på regionale workshops, hvor ERFA-gruppens repræsentanter på tværs af regioner præsenterer deres erfaringer, tips og tricks, samt anbefalinger til den grønne omstilling med elbiler.

Den første workshop afholdes af Fleetwise mandag den 23. maj 2016 fra 13.00 – 17.00 på Hotel Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. Deltagelse i workshoppen er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld på http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/workshop.html

Kompetent og faglig rådgivning der gør en forskel
Fleetwise hjælper med anvendelse af 360° rådgivning regioner, kommuner og virksomheder trygt igennem beslutnings- og købsprocessen omkring anskaffelse af elbiler og ladeløsninger – fra inspiration og introduktion til anskaffelse og implementering. Fleetwise består af Martin Messer Thomsen og Claus Seitzberg, der begge har faglig ekspertise og mange års praktisk erfaring med elbiler og ladeinfrastruktur. Deres erfaringer tæller demonstrationsprojekter overfor kommuner og virksomheder, flåderådgivning og –analyse, rådgivning af kommuner i valg af elbiler, træning og uddannelse mm. Begge er tilknyttet Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric.

Yderligere information
Beskrivelse af projektet Flere elbiler i hjemmeplejen
http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/index.html

Booking af startpakke
http://fleetwise.dk/projekter/flereelbilerihjemmeplejen/startpakke.html

Læs mere her

Fritidssejleruddannelserne brød sammen i 2015!

2015 blev desværre det år, hvor det blev klart for alle og enhver med øjne og ører, at duelighedsprøven og speedbådsprøven er løbet løbsk for Søfartstyrelsen, og at antageligt halvdelen af de beviser der blev udstedt i løbet af året, er blår i øjnene på de stakkels nye sejlere, som fejlagtigt går rundt og tror, at de nu er klædt på til at møde havet. Det kan blive et meget dyrt møde.Efter at have organiseret undervisningen af flere end tusinde fritidssejlere igennem de seneste 15 år, har jeg dannet mig et ganske klart billede af udviklingen på området, og tillader mig i al beskedenhed, at foreslå en simpel og praktisk ny kurs.

Søfartsstyrelsen har tilsyneladende svigtet både sejlerskolerne og eleverne, og ladet markedsmekanismerne udvande kvaliteten i fritidssejleruddannelserne. Derfor frygter jeg for søsikkerheden blandt de mange nye sejlere, som fejlagtigt går rundt og tror, at de har fået en seriøs og solid fritidssejleruddannelse.

Det er mit håb, at vi i det nye år får ensartede prøver for alle, og derved automatisk ændrer konkurrenceparameteren for sejlerskolerne fra “hvem er bedst til at sælge katten i sækken” til “hvem kan tilbyde den bedste uddannelse”.

Duelighedsprøven vakler.
I fredags havde jeg endnu en af mine elever til den teoretiske duelighedsprøve hos bemyndiget censor Bent Larsen i Nyborg. Prøven var et operativt interview, med udgangspunkt i elevens hjemmeopgaver. Eleven fik mulighed for at demonstrere sine færdigheder i søkortet, og blev overhørt i pensum over en bred kam, med særligt fokus på fagområderne nødsignaler, lydsignaler, skibslys, dagsignaler og vigeregler.

En sådan eksamination tager typisk 1 – 2 timer, og på basis af undervisning og eksamination af antageligt flere tusinde elever, blev Bent og jeg enige om, at forberedelse til den teoretiske duelighedsprøve kræver mindst 80 timers arbejde for eleven, f.eks. 40 undervisningslektioner + 40 timers hjemmearbejde, eller ca. 80-100 timers selvstudium. Så fatter man ikke, at der reklameres massivt i medierne for fantasifulde projekter som f.eks. “Duelighedskursus på en weekend med beståelsesgaranti!”.

Speedbådsprøven er allerede faldet.
Med hensyn til speedbådsprøverne er det almindeligt kendt, at eleven i mange tilfælde får udleveret et par A4-ark med information om teoretisk søsikkerhed. Da jeg selv skrev en lærebog for speedbådsførere, og kun holdt mig til kernen af det pensum Søfartsstyrelsen officielt kræver, blev bogen på 50 A4-sider.

I dagens Danmark kan helt ubefarne landkrabber møde op lørdag formiddag, få lidt undervisning i en lille jolle med påhængsmotor, blive eksamineret i nogle få minutter, og gå hjem med et speedbådsbevis, som jvf. de nugældende regler kan danne det praktiske grundlag for yachtskipperuddannelsen. Du kan altså møde en 23-meter skonnert i Kattegat, under kommando af en yachtskipper, hvis praktiske erfaring kommer fra en tur i en lille rød gummibåd lørdag formiddag.
Garvede søfolk kan få angstanfald bare ved tanken.

Men hvorfor er det gået så galt
Både dueligheds- og speedbådsuddannelsen er efter min mening virkelig gode – på papiret, og hverken sejlerskolerne eller eleverne kan bebrejdes for det voldsomme og stærkt accelererende værditab indenfor fritidssejleruddannelserne. Ansvaret påhviler i min optik alene Søfartsstyrelsen, som øjensynligt ikke effektivt har kontrolleret, at fritidssejlerprøverne holder den tilsigtede kvalitet. Eleverne presser på, for at få en hurtig og billig uddannelse, skolerne gør hvad de kan for at levere, og konkurrerer således uddannelsesniveauet lige ned i skraldespanden.

Hvordan kommer vi tilbage på kursen
Løsningen ligger ikke i at banke løs på sejlerskolerne med certificering og skærpet tilsyn. Hvis målet er at sikre ensartet kvalitet i fritidssejleruddannelserne, kunne en effektiv og enkel løsning være, at man afholder skriftlige teoriprøver for både duelighedsbevis og speedbådsbevis hver 2. måned i de større byer. Denne service arrangerer Søfartsstyrelsen allerede for VHF/SRC-prøverne, så man kan evt. anvende samme lokaler og samme personale. “Forfaldne” sejlerskoler vil opjustere undervisningen eller uddø, når deres elever dumper på stribe. Billigt, nemt og effektivt.

Til de praktiske prøver skal eleven demonstrere personlige evner til, at planlægge, kontrollere og gennemføre en sejlads på en søsikker måde. Der bør der kræves en prøvesejlads, hvor elev viser evner til at planlægge og gennemføre en søsikker sejltur på mindst 1 time (speedbådsbevis) eller 3 timer (duelighedsbevis), med en GARANTERET TILFÆLDIG, og af Søfartsstyrelsen tildelt, bemyndiget censor. Så slipper de mange samvittighedfulde bemyndigede for den ubehagelige, uværdige og stressende følelse af, at være under konstant mistanke for, at samarbejde lidt for intimt med sejlerskolerne.

Jeg håber det bedste, og frygter det værste.
Hvis man ønsker at løse problemerne via den model jeg foreslår, vil det kræve, at Søfartsstyrelsen sætter teoriprøver i de større byer på skinner, f.eks. ved outsourcing, men hvis styrelsen prioriterer som de plejer, altså ikke tager ordentlig hånd om kvaliteten af fritidssejleruddannelserne, og tilsyneladende ikke svarer på konstruktiv kritik fra fagpersoner, må jeg frygte, at mange nye sejlere vil afstå fra at uddanne sig søsikkert, når det bliver almindelig viden, at de danske fritidssejlerudannelser er i fremskredet forfald.

Måske er jeg naiv, men mit inderlige håb for 2016 er, at Søfartstyrelsen vil gribe til ansvarlig ledelse, og holde op at småsludre bureaukratisk: -“Nåhhh … er det nu så slemt … vi har jo allerede etableret et udvalg i 2013, som skulle løse dette problem … vi arbejder med taksonomien (og hvem er lige i tvivl om den ) … og så skal vi på firmaudflugt … lad os nu se hvordan det går!”
Når besætningen kommer tumlende op på broen og melder, at skuden har en fatal lækage, må skipperen levere bedre ledelse end en sludder for en sladder.

Læs mere her

BMW har leveret en træningsbil til ErhvervsUddannelsesCenter Nordvestsjælland.

Høj kvalitet og service begynder med en grundlæggende erhvervsuddannelse. Med leveringen af den nyeste generation af BMW 3-serien, understøtter BMW den praktiske læring på EUC Nordvestsjælland. Bilen gør det muligt for underviserne på skolen, at gøre den mest moderne og avancerede teknologi i bilindustrien tilgængelig i undervisningen.Bilindustrien er i konstant udvikling, og praktisk uddannelse i tidssvarende biler har en høj prioritet. Her bliver teoretisk undervisning kombineret med praktisk erfaring. Eleverne får ”hands-on”-erfaring i at diagnosticere, vedligeholde og fejlfinde ved hjælp af innovativ teknologi.

Direktør for EUC Nordvestsjælland, Frank Tonsberg, udtaler: ”Skolens mål er at klæde eleverne bedst muligt på til fremtidens udfordringer i det professionelle erhvervsliv. Gennem en sådan støtte fra BMW, kan vi fastholde vores høje uddannelsesniveau i de færdigheder, som den fremtidige bilindustri kræver. Med den nye træningsbil kan vi gøre den nyeste generation af elektronik til en del af pensum. Dette er en særlig motivationsfaktor for de studerende”.

Pressechef hos BMW Danmark, Mette Lolholm, tilføjer: ”BMW har en lang tradition for at støtte erhvervsuddannelserne. Som led i en bæredygtig politik omkring de menneskelige ressourcer, har BMW Group altid haft fokus på ungdommen som kommende kapaciteter i erhvervslivet. Ved at fremme uddannelsesniveauet og samarbejdet med erhvervsskolerne tager BMW Group sit sociale ansvar alvorligt”.

BMW 3-serien er leveret af BMW AG i München og blev overleveret ved en lille ceremoni på skolen onsdag den 16. december med deltagelse af ledelse, lærere samt elever på EUC Nordvestsjælland og repræsentanter fra BMW Danmark A/S.

Læs mere her

På hjemmebane i dækbranchen

Ronny Jørgensen fra Kolding er ansat hos Continental Dæk Danmark A/S som ny distriktschef med ansvar for salg af lastvognsdæk i Jylland. Han kommer senest fra Nordisk Dæk Import og afløser Tom Villadsen, der tidligere i år tiltrådte i en anden stilling hos Continental.Continental Dæk Danmark A/S har ansat 42-årige Ronny Jørgensen som ny distriktschef i Jylland med ansvar for salg af lastvognsdæk. Han afløser Tom Villadsen, der for nylig overtog Helge Jensens ansvarsområde i forbindelse med at denne gik på pension tidligere på året.

Ronny Jørgensen er en særdeles garvet sælger med et indgående kendskab til den danske dækbranche gennem sine mange år hos Nordisk Dæk Import.

Dækbranchen blev hjemmebanen
For Ronny Jørgensen lå det ellers ikke i kortene, at han skulle blive bidt af dækbranchen. Efter sin grunduddannelse kastede han sig over handelsskolen i et enkelt år efterfulgt af militærtjeneste som soldat i flyvevåbenet. Alligevel fandt han hurtigt ud af, at han var blevet smittet med den velkendte salgsbacille og tog derfor en basisuddannelse som butiksassistent hos Super Brugsen i Vonsild.

Det var dog gennem en ansættelse hos Innotec i Århus, at Ronny Jørgensen fik snuset til dækbranchen. Innotec solgte forskellige vedligeholdelsesprodukter til autobranchen og blev et springbræt til en stilling som salgskonsulent i Nordisk Dæk Import.

– Når man kigger på min grunduddannelse, er det måske lidt overraskende, at dækbranchen med tiden er blevet min hjemmebane. Men jeg blev hurtigt bidt af arbejdet, hvor man på trods af den store interne konkurrence også har mange fælles ting at kæmpe for, ikke mindst trafiksikkerhed.

Branchekendskab giver fordel
Hos Nordisk Dæk Import tog Ronny Jørgensens karriere fart. Han avancerede hurtigt fra salgskonsulent til salgskoordinator og senere salgschef. Han håber derfor at kunne bruge sin brancheindsigt til at cementere og udvikle Continental Dæk Danmark A/S’ position inden for lastvognsdæk.

– Continental er et meget kendt dækfabrikat, blandt de største i verden, og alene navnet åbner en masse døre. Det forpligter naturligvis, hvilket jeg især kan mærke ved selve opmærksomheden omkring firmaet og brandet, når jeg er ude hos forhandlere. Markedet for lastvognsdæk udvikler sig hele tiden, samtidigt med at producenterne skal imødekomme en række skrappe krav. Det kræver, at vi holder os skarpe, og jeg glæder mig over at være blevet en del af holdet, siger Ronny Jørgensen.

Tid til familien
Selvom Ronny Jørgensens karriere har udviklet sig i et hidsigt tempo, sørger Ronny Jørgensen også for at holde foden på bremsen nu og da. Privat bor han i Kolding, og når han skal koble af, gør han det helst sammen med sin kone og to adopterede tvillingepiger.

– Når man har et spændende arbejde, der kræver at man engagerer sig 100 %, er det afgørende, at man også kommer ned i gear. Der gør jeg heldigvis, når jeg er sammen med familien, og det giver også overskud til at sætte sig nye mål, fastslår Ronny Jørgensen.

Læs mere her

Anders Warming modtager Designrådets Pris 2015.

$(document).ready(function() { $(“a.oembed”).oembed(null,{ includeHandle: false, maxWidth: 428, maxHeight: 328 }); });
MINI’s danske designchef modtog i dag prisen på Designmuseum Danmark i København.Designrådets begrundelse for, at det netop var Anders Warming, der modtog prisen:
”Prisen gives for hans livsværk, hvori mange fremragende designs indgår – fra BMW Z4 til MINI Clubman. Anders Warmings designs er fremtidsorienterede og har været normdannende for den stærkt skulpturelle og organiske stil, der har præget bildesign de seneste 15 år”.

Danske bildesignere er en sjældenhed.
Designrådet har siden 1980 uddelt prisen til danske designere, der gør en ekstraordinær indsats for at fremme designfaget. Prisen går i år til Anders Warming. Det er usædvanligt for en dansker at nå den stjernestatus inden for bildesign, som Anders har opnået.

Jens Martin Skibsted, formand for Designrådet, motiverer prisen: ”Anders Warming har dedikeret sit designvirke til bilen og fået lov til at arbejde med nogle af de væsentligste personligheder inden for bildesign. Hans begejstring og interesse for bilen har ført ham frem til at være en af de mest betydningsfulde bildesignere i vor tid. Han er et eksempel på, at med flid, fordybelse, dybtfølt interesse og talent kan man nå toppen og skabe noget nyt – også selv om man kommer fra en cykelnation”.

Bildesign fandtes ikke i bogen ”Hvad kan jeg blive ”.
Bildesign står for de fleste designere som noget af det ypperste inden for design, fordi en bil indeholder et meget stort antal designelementer både udvendigt og indvendigt. Men selv om mange designere drømmer om at designe biler, går drømmen sjældent i opfyldelse.

Da Anders gik ud af gymnasiet, var der ikke rigtigt nogen, der kunne vejlede ham til en designuddannelse. Bildesign fandtes dengang ikke som en mulighed for karriereretning.
Anders søgte to gange ind på Arkitektskolen i København, men fik begge gange afslag. Det tvang ham til udlandet, hvor han i stedet uddannede sig på en af verdens fremtrædende designskoler, Art Center College of Design.
Her lærte han at kæmpe med de bedste formgivere i verden på et benhårdt kommercielt grundlag, hvor forbrugerens dom er altafgørende og nådesløs: ”Alle sagde, at jeg ikke kunne. Og jeg har hårdt skåret ting fra i mit liv for at fokusere. Når andre gik ud og festede, tegnede jeg. Hvis jeg skulle levere 50 tegninger, leverede jeg 100”, fortæller Anders Warming.
”Når jeg sidder alene og tegner, bruger jeg mine empatiske evner. Jeg forestiller mig, hvordan ejeren sætter sig ind i bilen og starter den. Den glæde, det må give ham, bliver min glæde”.

BMW Group producerede sidste år et uddybende portræt af Anders Warming, som kan ses på: https://www.youtube.com/watch v=dmkuwPiDIvo
”Most car designers can say they've designed cars since they were a little kid”. Head of MINI Design Anders Warming is no different. See what else this creative powerhouse has to say about inspiration both inside and outside the office and how it helps shape the incredible thing we know and love called MINI.”

Om Designrådet.
Designrådet blev oprettet i 1977 af en kreds af designere og virksomhedsejere. Formålet var at skabe et dansk designcenter, der skulle øge kendskabet til design blandt danske virksomheder og at udbrede kendskabet til dansk design internationalt.
Dansk Design Center er siden blevet en selvejende institution, der i overvejende grad betjener det offentlige Danmarks nationale designfremmeinitiativer. Designrådet er i dag et selvstændigt råd, uafhængigt af økonomiske, kommercielle eller politiske særinteresser.
Designrådets op til 60 medlemmer repræsenterer som gruppe højden og bredden i dansk design og tæller de vigtigste designprofiler inden for industri, uddannelse, design, forskning og kommunikation. Fælles for de valgte medlemmer er, at de er professionelle med relation til design i bred forstand, og at de demonstrerer en aktiv interesse for udvikling og kendskab til området.
Designrådet arbejder fortsat på at fremme kendskabet til design i Danmark og dansk design i udlandet.

Læs mere her

Stor forskel i bilforhandleres evne til at imødekomme forbrugernes krav og forventninger ved køb af elbiler

Analyse påviser at der er stor variation i bilforhandlernes evner og motivation i salget af elbiler. En barriere i fremme af elbilisme herhjemmeHvordan er de danske bilforhandleres evne til at sælge elbiler og imødekomme kundernes krav og forventninger i salget af elbiler Det er spørgsmål som besvares i en analyse udarbejdet på faktuelt grundlag i form af gennemført Mystery Shopping hos et udsnit af de danske forhandlere af elbiler.

Formålet med analysen er at adressere en problemstilling der i praksis er en barriere for fremme af elbiler herhjemme og samtidig anvise et løsningsforslag for at hjælpe branchen og imødekomme problemstillingen til gavn for forbrugerne.

Baggrunden for projektet er flere konkrete eksempler på kunder der har besøgt forhandlere og her mødt af personale, som ikke har haft det nødvendige kendskab til elbiler og ladeløsninger og har udvist manglende interesse og motivation for salg af en elbil eller endda opfordret dem til at købe en konventionel bil frem for en elbil.

Erfaringer fra udlandet viser, at traditionelle bilforhandlere er en barriere i udbredelsen af elbiler. Forhandlerne mangler viden, kendskab og forståelse for elbiler generelt og for den eller de elbilmodeller de sælger fra den pågældende forhandler, foruden interesse og begejstring for at sælge elbiler.

– Baseret på resultaterne af den gennemførte Mystery Shopping er der grundlag for at sige, at der er plads til forbedring hos de danske forhandlere af elbiler. Generelt er videns- og kendskabs-niveauet til elbiler hos forhandlerne ikke tilfredsstillende og oftest begrænset til det mest basale. Hos udvalgte forhandlere er der stort engagement, interesse og motivation til at sælge elbiler, men der er for mange, hvor det ikke er tilfældet, udtaler konsulent Claus Seitzberg, der står bag analysen.

Forudsætningerne for et salg af en elbil er hos mange forhandlere fraværende, idet der ikke er hverken elbiler hjemme i udstillingen til demonstration eller til prøvekørsel. Mere end hver anden besøgende må således gå igen uden, at have prøvekørt en elbil. Flere besøgende udfordres tilmed i deres ønske om en elbil og en ikke ubetydelig andel direkte frarådes, at vælge en elbil.

Barrierer for fremme af elbiler
På baggrund af analysen konkluderes det, at

– Videns- og kendskabsniveauet til elbiler hos forhandlere og salgspersonale generelt er begrænset og ikke tilfredsstillende, om end der er stor variantionsbredde og nogle forhandlere formår, at gøre det udmærket

– Interessen og motivationen til salg af elbiler hos forhandlere og salgspersonale generelt er begrænset og ikke tilfredsstillende, om end der er stor variantionsbredde og nogle forhandlere formår, at gøre det udmærket

– For få forhandlere har elbiler hjemme til demonstration og prøvekørsel, hvorfor der er for mange besøgende der ikke får indfriet deres forventninger og ønske om at prøvekøre en elbil

– Der er korrelation imellem kendskab og viden om elbiler med evnen og motivationen til at sælge elbiler

– Der er behov for træning og uddannelse af salgspersonalet og behov for at forudsætningerne for at sælge elbiler er til stede, i form af elbiler til såvel demonstration som prøvekørsel, samt ladefaciliteter til demonstration

Anbefalinger og løsningsforslag til branchen
For at styrke forhandlere og salgspersonale i salg af elbiler og imødekomme kundernes krav og forventninger anbefales det, at have dedikeret salgspersonale til salg af elbiler. Personale som skal have det forudsættende kendskab og viden om elbiler, og være klædt på til at kunne rådgive kunderne og hjælpe dem trygt og sikkert igennem købsprocessen.

Forudsætninger der kun opnås ved uddannelse og træning, foruden nysgerrighed og interesse, samt lysten til at sælge elbiler. Og lysten og interessen kommer ved selv at køre eller have prøvet en elbil, og dermed muligheden for at videregive egne erfaringer.

Herudover anbefales det importørerne at gøre uddannelse og træning i elbiler obligatorisk for forhandlerne, ligesom det bør være obligatorisk for forhandlerne, at have elbiler hjemme til såvel demonstration i udstillingen som til prøvekørsel. Endvidere anbefales det, at forhandlerne har display af ladefacilitet og materiale herom.

Skræddersyet uddannelsespakke
For at imødekomme den påviste problemstilling og give branchen en håndsrækning til at forbedre resultaterne tilbydes en skræddersyet uddannelsespakke, hvor salgspersonalet opnår fortrolighed med elbiler og bedre forudsætninger for at sælge dem.

Uddannelsespakken består af én dags uddannelse med teoretisk og praktisk undervisning med afsluttende prøve, undervisningsmateriale og bogen Elbiler for Dummies.

Læs mere her

Nellemann Roskilde bliver ny Volvo forhandler

Nellemann i Roskilde har indgået aftale om at repræsentere Volvo, som i en årrække ikke har været repræsenteret i byen. Med introduktionen af Volvo personbiler vil kunderne opleve et bilmærke i markant vækst og med mange spændende nye modeller, ikke mindst den kommende og meget anmelderroste Volvo XC90.”Vi er naturligvis stolte over, at Volvo har valgt netop os som repræsentant i Roskilde området. Det er en topprofessionel samarbejdspartner vi får ind i forretningen, og det glæder os meget, at vi sammen med Volvo kan udvikle vores aktiviteter i Roskilde, fortæller Filialchef Martin Clair Svendsen”. ”Roskilde er en by som er i en fantastisk udvikling og har allerede mange Volvo ejere, som vi glæder os til at servicere”.

Volvo har, med sit nye ejerskab, investeret i produktudviklingen med hele 72 milliarder svenske kroner. Ny skalerbar platform, egne nye motorer og gearkasser samt en hel umiskendelig nordisk designlinje kommer fremadrettet til at gøre Volvo til yderst eftertragtet bil i premium segmentet. Så store investeringer fra Volvo forudsætter selvfølgelig forhandlere som også kan og vil investere i både personale, uddannelse og faciliteter. ”Og det gør vi” udtaler Martin Clair Svendsen, som desuden fortæller, at butikkens udstilling imod den travle Københavnsvej, som hver dag passeres af mange Roskildegensere, vil danne ramme om den kommende Volvo repræsentation.

Volvo har en lind strøm af nye produkter og designs på vej – senest blev sløret løftet for den helt nye XC90 på efterårets biludstilling i Paris. Den er klar til introduktion i Danmark sidst i maj måned. Netop denne bil vil inden 2020 være den ældste i modelrækken, hvilket vidner om en meget spændende fremtid. Netop 2020 er et andet mærkeår for Volvo, for netop i 2020 er det Volvo’s klare målsætning, at intet menneske må komme alvorligt til skade i trafikken i en fabriksny Volvo. ”En målsætning som Volvo’s om at passe på sin chauffør og passagerer adskiller sig markant fra andre producenters statements, som typisk går på produktet frem for mennesket” udtaler Martin Clair Svendsen.

”Potentialet for premiumbiler har for længe været overset i Roskilde” udtaler CEO i Nellemann AS, Anders Vandsted, som samtidigt fortæller at udvidelsen af aktiviteterne er en del af virksomhedens langsigtede strategi. Tidligere på året åbnede Nellemann sin Volvo Flagshipstore på Østerbro i København.

”De øgede aktiviteter betyder også, at vi øger bemandingen og vi forventer således allerede ved opstart at etablere yderligere 6 arbejdspladser i Roskilde” udtaler Martin Clair Svendsen, som fortsætter; ”Ud over nye, dygtige kollegaer, investerer vi også i værkstedsudstyr og Volvo’s helt særlige serviceprogram som sætter meget høj fokus på den individuelle rådgivning og personlige betjening”.

2015 er på mange måder et spændende år for Nellemann. Den 28. april har virksomheden 115 års jubilæum og den store erfaring kombineret med en stærk strategi er netop medvirkende til, at Nellemann i Roskilde kan bidrage til byens fortsatte positive udvikling.

Nellemann Roskilde forventer at kunne starte salget af Volvo fra adressen allerede over sommeren og værkstedsfaciliteter forventes at være klar i efteråret.

Læs mere her

Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer nu sammen om at skabe bedre stemning og mere tryghed på vejene. Råb, fuck-fingre og trusler er efterhånden normalt, når bilister og motionscyklister skal færdes på de samme veje. Det viser en ny undersøgelse om trafikkultur, som Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union, Dansk Triatlon Forbund, DGI, FDM og Rådet for Sikker Trafik har foretaget blandt bilister og motionscyklister. Begge trafikantgrupper giver i undersøgelsen udtryk for, at der ikke bliver vist hensyn nok i trafikken. To tredjedele mener endda, at antallet af konflikter mellem de to grupper er steget de seneste fem år.

Og konflikterne har i flere tilfældet ført til situationer, hvor personen bag cykelstyret eller rattet har oplevet at være udsat for vejvrede. Mere end halvdelen af motionscyklisterne svarer, at de har været udsat for vejvrede indenfor det seneste år. Det har ført til, at næsten hver tredje motionscyklist ikke føler sig tryg i trafikken.

“Baggrunden for undersøgelsen var en række alvorlige episoder i trafikken, der sidste år fik de seks organisationer til at undersøge, om der var en særskilt udfordring i forhold til vejvrede mellem motionscyklister og bilister. Resultatet af spørgeskemaet viser desværre, at der er behov for at genfinde den gode trafikånd, da alt for mange oplever konflikter. Derfor vil vi nu samarbejde for en bedre trafikkultur målrettet bilister og motionscyklister imellem, hvor vi vil minde om, at god trafikkultur også er en del af færdselsloven”, lyder det fra organisationerne bag undersøgelsen, der offentliggøres samtidig med, at foråret atter lokker mange motionscyklister ud på vejene.

Organisationerne har derfor givet hinanden håndslag på i samarbejde at iværksætte en række kampagneinitiativer de kommende år.

”Der er en bekymrende tendens, og den skal vendes. Mere end hver fjerde af de adspurgte giver udtryk for, at de selv har udtrykt vejvrede, hvilket i vores optik er alt for mange. Heldigvis er det primært verbalt, men krigen på vejene skal stoppes nu, inden vejvreden eskalerer til mere alvorlige og håndfaste metoder”, lyder det samstemmigt fra organisationerne.

Undersøgelsen peger også på en række årsager, som er med til at udløse vejvreden. Motionscyklister er mest irriterede over, at bilister kører for tæt på dem, dytter og ikke viser hensyn. Omvendt er bilisterne meget trætte af cyklister, der fylder for meget på vejen og ikke overholder færdselsloven. Hver femte af motionscyklisterne er i øvrigt enige i, at de fylder for meget.

Undersøgelsen er foretaget blandt 2.954 trafikanter, hvoraf et flertal både er motionscyklister og bilister. Vejvrede er i undersøgelsen defineret ud fra Det Kriminalpræventive Råds definition, som er: Man udsættes for vejvrede, hvis man bliver råbt af, får fingeren, bliver truet af en medtrafikant, eller får slag eller spark på sit køretøj.

Udtalelser fra organisationerne bag undersøgelsen:

Cyklistforbundet, Klaus Bondam, direktør:

”Undersøgelsen viser ikke så overraskende, at motionscyklister og bilister desværre har alt for mange dårlige oplevelser med hinanden på landevejene. Adfærden skal ændres, så begge parter kører både mere hensigtsmæssigt og hensynsfuldt. Men der når vi kun hen, hvis begge parter starter med at anerkende hinandens ret til at færdes på vores fælles veje. Vi skal jo være der alle sammen.”

Danmarks Cykle Union, Brian Samuelsson, projektleder:

”Danmarks Cykle Union har et stort ønske om at nedbringe konfliktsituationer i trafikken, som enkelte af vores medlemmer, og øvrige cykelryttere i landet, er medvirkende til at forårsage. Ude på vejene har vi alle et ansvar, uagtet om vi kører på to eller flere hjul. Et ansvar som vi med dette samarbejde ønsker at sætte en tyk streg under.”

DGI, Ulrich Gorm Albrechtsen, idrætskonsulent i DGI Cykling:

”I takt med at væksten i motionscykling fortsætter, har DGI Cykling et højt fokus på netop sikkerhed i trafikken. Vores uddannelser af for eksempel holdkaptajner, der i cykelklubber og foreninger skal stå for sikkerhed og adfærd, udrulles i stor stil over hele landet her i foråret, ligesom en kommende kampagne i samspil med Danmarks Cykle Union under titlen GO STIL vil sætte fokus på, hvordan vi som cyklister skal opføre os i trafikken. Men vi kan ikke løfte det alene, derfor er vi glade for det brede samarbejde omkring dette vigtige emne.”

FDM, Torben Lund Kudsk afdelingschef i FDMs økonomisk politisk sekretariat:

”Det er vigtigt, at der er plads til alle på vejene, og at vi får en bedre trafikkultur. Selv om man føler, at cyklister ikke overholder færdselsreglerne og trækker nok ind til siden, så er motionscyklister stadig bløde trafikanter. Bilister skal derfor vise ekstra agtpågivenhed i trafikken, også selv om den anden part måske ikke viser hensyn. Det er ikke god trafikkultur at udsætte andre for fare ved at køre for tæt på.”

Rådet for Sikker Trafik, Søren Troels Berg, specialkonsulent:

”Der opstår desværre alt for ofte farlige situationer, når bilister og motionscyklister skal deles om vejen. Det er vigtigt, at såvel bilister som cyklister er opmærksomme på, at der skal være plads til alle. Så cyklister: Sørg for at give plads, så bilerne kan overhale. Og bilister: Vær opmærksomme på, at motionscyklisterne kører hurtigt, vent med at overhale, til der er plads, og hold god afstand til dem under overhaling”.

Læs mere her

ParkZone A/S overtager alle aktiviteter i ApS Parkeringsservice og Green-Park ApS efter rekord

Parkeringsselskaberne ApS Parkeringsservice og Green-Park ApS sammenlægger deres aktiviteter med ParkZone A/S, hvilket betyder at begge selskabers aktiviteter føres videre som en del af ParkZone A/S.

ParkZone følger en vækstorienteret strategi
Siden etableringen af ParkZone i 2003 har virksomheden haft som mål at være en vækst- og udviklingsorienteret virksomhed. Overtagelsen af aktiviteterne fra Parkeringsservice og Green-Park er en naturlig udvikling af denne strategi, og kundeporteføljen samt parkeringsarealerne fra Parkeringsservice og Green-Park passer perfekt ind i ParkZones forretningsstrategi om at være synlig i alle landets større byer.

En stærk samarbejdspartner
ParkZone befæster med de to overtagelser sin position som landsdækkende, full-service leverandør af parkeringsløsninger. Samtidig opnåede ParkZone A/S i det netop afsluttede regnskabsår virksomhedens hidtil bedste resultat på DKK 2,5 mio. før skat. Den organiske vækst var på mere end 20 % og denne udvikling er fortsat i indeværende regnskabsår. Hertil skal nu lægges den omsætning som aktivitetsovertagelserne medfører.

Udvidelse af medarbejderstaben
Sammenlægningen betyder samtidigt, at personalestaben i ParkZone bliver noget større, og de nye medarbejdere er allerede budt velkommen i virksomheden. Vagterne skal efteruddannes, så de besidder samme uddannelsesniveau som de eksisterende vagtautoriserede kolleger i ParkZone. Derudover skal vagterne uddannes i de produkter og teknologier, som ParkZone besidder.

Nemt for kunderne
Mange af ParkZones samarbejdspartnere har deres egen, unikke adgang til ParkZone, så de kan følge med i, hvordan deres pladser administreres. Det betyder også, at de kunder, som følger med i forbindelse med overtagelsen af Parkeringsservice, får adgang til de samme ydelser og produkter, hvilket gør parkeringsoplevelsen lettere for både bilister og grundejere.

Det handler om at skabe plads
Det er ParkZones klare målsætning hele tiden at stræbe efter at udnytte ressourcerne til bedst mulig gavn for både bilister og grundejere. Derfor vil ParkZones fremtid byder på endnu flere innovative løsninger, der har til formål at gøre parkeringsoplevelsen til en endnu bedre oplevelse. ParkZone har inden for den sidste årrække udviklet nye innovative løsninger, der gør mulighederne for betaling af timeparkering samt faste abonnementer væsentligt lettere.